ധ്യാനത്തിനായുള്ള 20 ശക്തമായ ഒരു വാക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ

Sean Robinson 09-08-2023
Sean Robinson

നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഇന്നലെ, ഇന്നും, നാളെയെ കുറിച്ചും ആകുലപ്പെടുന്നതായി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കുതിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ഇത് നിങ്ങളെപ്പോലെ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ (ഒരുപക്ഷേ അങ്ങനെയാണ്- മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്), ധ്യാന സമയത്ത് ഒരു മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സംസാരം ശമിപ്പിക്കാനും പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷനുകൾ ആകർഷിക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും!

മന്ത്രങ്ങൾ ആകാം. നിരവധി വാക്കുകൾ ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ്, മികച്ച മന്ത്രങ്ങൾ ഒരൊറ്റ വാക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഒരു വാക്കിന്റെ മന്ത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും ജപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും.

ഈ ലേഖനത്തിൽ, മന്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും നോക്കാം. ഒരു വാക്കിന്റെ സംസ്‌കൃത മന്ത്രങ്ങളുടെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും, നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പദ ഇംഗ്ലീഷ് മന്ത്രങ്ങളും ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും.

  മന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ?

  മന്ത്രങ്ങളുടെയും അവയുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എണ്ണമറ്റ വിശ്വാസ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ, വാക്കുകൾ തന്നെ - ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ - ദൈവവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഉറവിടവുമായി ഒന്നായി കാണുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഊർജ്ജം. പ്രപഞ്ചത്തെ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക ജീവിയായാണ് (ദൈവം പോലെയുള്ളവ) ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി ലോകമതങ്ങളിൽ ഇതിനെ കാണുന്നത്.

  ഒരു വിദേശ ഭാഷയിൽ (സംസ്കൃതം പോലുള്ളവ) ഒരു മന്ത്രം സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ യാത്രയിൽ കൂടുതൽ. നിങ്ങൾ ഒരു മന്ത്രം ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ശബ്ദത്തിന്റെ വൈബ്രേഷൻ (നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ മാത്രം ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും) നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുസമാനമായ വൈബ്രേഷനുകൾ ആകർഷിക്കുക.

  ഏതൊക്കെ വൈബ്രേഷനുകളാണ് നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്ത മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  മന്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

  മന്ത്രങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി ധ്യാനത്തിലോ യോഗ പരിശീലനത്തിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആദ്യം, നിങ്ങളുടെ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം.

  പിന്നെ, നിങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിന്റെ ആദ്യ കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ സാന്നിധ്യത്തിൽ വരാൻ ഉപയോഗിക്കുക; ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റുകളോ ആശങ്കകളോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് പുറത്ത് വിടുക, ഇപ്പോൾ മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ, നിശബ്ദമായോ ഉച്ചത്തിലോ നിങ്ങളുടെ മന്ത്രം ആവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങാം.

  നിങ്ങൾ യോഗാഭ്യാസത്തിനിടെ മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മന്ത്രം നിരന്തരം ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല; നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അലഞ്ഞുതിരിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം അത് നിശബ്ദമായോ ഉച്ചത്തിലോ ആവർത്തിക്കുക. വാസ്തവത്തിൽ, ധ്യാനത്തിൽ ഒരു മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഇത് ബാധകമാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അലയുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും നിങ്ങളുടെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക. എന്നിരുന്നാലും, ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ, തുടർച്ചയായി മന്ത്രം ജപിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു (വീണ്ടും, നിശബ്ദമായോ ഉച്ചത്തിലോ). നിങ്ങളുടെ ചിന്താശേഷിയെ ശാന്തമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

  ഇതും കാണുക: ജോലിസ്ഥലത്ത് ജീവനക്കാരുടെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 21 ലളിതമായ തന്ത്രങ്ങൾ

  ഏകപദ സംസ്‌കൃത മന്ത്രങ്ങൾ

  1. ലം

  ലാം സപ്ത ചക്രങ്ങൾക്കുള്ള "വിത്ത് മന്ത്രങ്ങളിൽ" ആദ്യത്തേതാണ്; ഈ മന്ത്രം ആദ്യത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട്, ചക്രവുമായി യോജിക്കുന്നു. ലാം ജപിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് ചക്ര തുറക്കാനും സുഖപ്പെടുത്താനും സന്തുലിതമാക്കാനും സഹായിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അസ്ഥിരമോ അസ്ഥിരമോ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഈ മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

  2. വം

  വം എന്നത് സക്രാൽ ചക്രവുമായി യോജിക്കുന്ന ബീജ മന്ത്രമാണ്. എപ്പോൾ ഈ മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുകനിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയിലോ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീലിംഗത്തിലോ വൈകാരികമായ വശങ്ങളിലോ നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴോ ടാപ്പുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

  3. റാം

  റാം മൂന്നാമത്തെ ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ പ്ലെക്സസുമായി യോജിക്കുന്നു. ആട്ടുകൊറ്റനെ ജപിക്കുകയോ ആവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും ദൃഢതയും അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും; പൂർണതയോ സാങ്കൽപ്പിക ശക്തിയില്ലായ്മയുടെയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ ചക്രത്തെ സുഖപ്പെടുത്താനും ഇതിന് കഴിയും.

  4. യാം

  ബീജ മന്ത്ര യാമം ഹൃദയ ചക്രവുമായി യോജിക്കുന്നു; അതുപോലെ, നിങ്ങൾക്ക് അമിതമായതോ സഹാനുഭൂതിയോ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ യാമം ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും ഒരു വലിയ സ്നേഹബോധം അനുഭവിക്കാൻ യാമിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും.

  5. ഹാം അല്ലെങ്കിൽ ഹം

  ഹാം അല്ലെങ്കിൽ ഹം തൊണ്ട ചക്രവുമായും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ സത്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രവുമായും യോജിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സത്യം സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറുവശത്ത്, നിങ്ങൾ വളരെയധികം സംസാരിക്കുന്നതും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കാത്തതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, ഈ മന്ത്രം ആവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സമനിലയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും.

  6. ഓം അല്ലെങ്കിൽ OM

  നമ്മുടെ അന്തിമ വിത്ത് മന്ത്രം, AUM അല്ലെങ്കിൽ OM, യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്നാം കണ്ണും കിരീട ചക്രങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ, ഈ മന്ത്രത്തിന് ഒന്നിലധികം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സത്യം കാണാനോ അറ്റാച്ച്‌മെന്റ് ഉപേക്ഷിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഈ മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാം; കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ അവബോധത്തിലേക്കോ ദൈവികമായോ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മന്ത്രമാണിത്.

  7. അഹിംസ: a-HIM-sah (അഹിംസ)

  നിങ്ങൾക്കും മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ക്ഷേമം നേരുന്നു എന്നതാണ് അഹിംസയുടെ പിന്നിലെ ആശയംഅസ്തിത്വം. നിങ്ങളോടോ എല്ലാവരോടും എല്ലാത്തിനോടും ആകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹദയ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഈ മന്ത്രം ആവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

  8. ധ്യാനം: ധ്യാ-ന (ഫോക്കസ്)

  ധ്യാന എന്നാൽ സാധാരണയായി അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫോക്കസ്, ഒരു ധ്യാനാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മൂർത്തമായ സമാധാനത്തിന്റെ അവസ്ഥ (ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രബുദ്ധമായ അവസ്ഥ) എന്നാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ, സമാധി എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിന് സമാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുരങ്ങൻ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ശാന്തമാക്കാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ധ്യാനം ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു മന്ത്രമാണ്.

  9. ധന്യവാദ്: ധന്യ-വാദ് (നന്ദി)

  കൃതജ്ഞതാ മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ നന്മകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള എല്ലാത്തിനും നിങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴിയിലുള്ള എല്ലാത്തിനും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിലോ യോഗ പരിശീലനത്തിലോ ധന്യവാദ് ഉപയോഗിക്കുക.

  10. ആനന്ദ (ആനന്ദം)

  ആനന്ദ എന്നത് വളരെ കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാക്കാണ്, ശാസ്ത്രജ്ഞർ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് "ആന്ദമൈഡ്" എന്ന് പേരിട്ടു. അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദവും സന്തോഷവും എളുപ്പവും പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പരിശീലന സമയത്ത് ആനന്ദം ആവർത്തിക്കുക.

  11. ശാന്തി (സമാധാനം)

  യോഗ ക്ലാസുകളുടെ തുടക്കത്തിലോ അവസാനത്തിലോ ശാന്തി ആവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കും; ഈ മന്ത്രം സമാധാനത്തിന്റെ വികാരം പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവേശം തോന്നാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ പോലും കൂടുതൽ സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശാന്തി ഉപയോഗിക്കുക.

  ഇതും കാണുക: ജീവിതത്തെയും മനുഷ്യപ്രകൃതിയെയും കുറിച്ചുള്ള 'ദി ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്' എന്നതിൽ നിന്നുള്ള 20 അതിശയകരമായ ഉദ്ധരണികൾ (അർത്ഥത്തോടെ)

  12. സമ്പ്രതി (ഇന്നത്തെ നിമിഷം)

  സമ്പ്രാതി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ "ഇപ്പോൾ", "ഈ നിമിഷം", "ഇപ്പോൾ" എന്നിങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളാണെങ്കിൽധ്യാനസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുരങ്ങൻ മനസ്സ് അലഞ്ഞുതിരിയുന്നത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിലോ ഈ മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുക! ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കാനും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളത് മാത്രമാണെന്ന് ഓർക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

  13. നമസ്തേ

  യോഗയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമസ്തേ എന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്; ഇത് ഓം അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തിയെക്കാൾ ജനപ്രിയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പലപ്പോഴും, അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമയമെടുക്കുന്നില്ല. നമ്മിലും മറ്റെല്ലാവരിലുമുള്ള ദിവ്യപ്രകാശത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തെ നമസ്‌തേ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നാമെല്ലാവരും ഒന്നാണെന്നും എല്ലാവരും സ്നേഹമുള്ളവരാണെന്നും കാണാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഈ മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

  14. ശക്തി (സ്ത്രീലിംഗ ശക്തി)

  സ്വാതന്ത്ര്യവും ക്രിയാത്മകവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുമായ സ്ത്രീശക്തിയുടെ ശക്തിയായ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സക്രാൽ ചക്രം തുറന്ന് സുഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയാത്മകമായി തടയപ്പെട്ടതോ കർക്കശമോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, മന്ത്രം ശക്തി (അല്ലെങ്കിൽ OM ശക്തി) ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വീണ്ടും തുറക്കാൻ സഹായിക്കും.

  15. നിർവാണം (വിരോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തം)

  അല്ലെങ്കിൽ നിർവാണ ശതകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം "ഞാൻ സ്നേഹമാണ്" എന്നാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ എടുക്കാൻ, നിർവാണം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരമോ മനസ്സോ ഭൗതിക സമ്പത്തോ അല്ല എന്നാണ്; നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ കാതൽ, നമ്മൾ സ്നേഹമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. നിങ്ങളുടെ പരിശീലന വേളയിൽ അറ്റാച്ച്‌മെന്റും ഏകത്വവും നേടാൻ ഈ മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

  16. സുഖം (സന്തോഷം/സന്തോഷം)

  യോഗ ആസന പരിശീലനത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം സ്ഥിര (പ്രയത്നം) സുഖവുമായി (എളുപ്പം) സന്തുലിതമാക്കുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ, സുഖം ഒരു മന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഹായിക്കുംഅനായാസമായ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു വികാരം കൊണ്ടുവരിക. നിങ്ങൾക്ക് പിരിമുറുക്കം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ, ഈ മന്ത്രം സഹായിക്കും.

  17. Vīrya (ഊർജ്ജം)

  നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു വലിയ, അതിശക്തമായ ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം കൂടി ഉത്തേജനം നൽകാൻ virya ഉപയോഗിക്കുക! ഈ മന്ത്രം നിങ്ങളെ ഊർജ്ജസ്വലമായ ഉത്സാഹത്തോടെ, വെല്ലുവിളികളെപ്പോലും സമീപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

  18. സാമ അല്ലെങ്കിൽ സമാന (പ്രശാന്തത)

  വീര്യ ഊർജ്ജം സംഭരിക്കുന്ന ഒരു നീണ്ട ദിവസത്തിന് ശേഷം- അല്ലെങ്കിൽ, മറ്റ് ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദമോ ഉത്കണ്ഠയോ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ മന്ത്രമാണ് സാമ അല്ലെങ്കിൽ സമാന. പരമ്പരാഗതമായി, ഈ മന്ത്രം ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ, സങ്കടത്തിന്റെയോ ദേഷ്യത്തിന്റെയോ സമയങ്ങളിൽ ഇതിന് ആശ്വാസകരമായ ഒരു പ്രഭാവം നൽകാനും കഴിയും.

  19. സഹസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓജസ് (ശക്തി/ബലം)

  ശക്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും കാര്യത്തിൽ, സഹസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓജസ് ഊർജ്ജസ്വലമായ, തികച്ചും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും മനസ്സും ആയി കരുതുക. ഈ മന്ത്രം ആരോഗ്യത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിന്റെയും സ്പന്ദനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ "ഓഫ്" എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

  20. സച്ചിതനാദ (സത് ചിത് ആനന്ദ)

  സത് ചിത് ആനന്ദത്തിൽ സത്, ചിത്, ആനന്ദം എന്നീ മൂന്ന് വാക്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സത് അല്ലെങ്കിൽ സത്യം എന്നത് 'സത്യം', ചിത്ത് എന്നാൽ 'ബോധം', ആനന്ദം 'ആനന്ദം' അല്ലെങ്കിൽ 'സന്തോഷം' എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  അതിനാൽ ഈ മന്ത്രം 'സത്യബോധം ആനന്ദം' എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ശരിക്കും ശക്തമായ മന്ത്രം.

  ഒരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മന്ത്രങ്ങൾ

  ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ചൊല്ലുന്നത് സംസ്‌കൃതത്തിന് പകരം പ്രവർത്തിക്കുംമന്ത്രങ്ങൾ, അതുപോലെ! പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷനുകൾ വഹിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ. നിങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിനിടയിൽ ഇവയിലേതെങ്കിലും ജപിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല:

  • സമാധാനം
  • സ്നേഹം
  • ഐക്യം
  • സമൃദ്ധി
  • ബലം
  • ആരോഗ്യം
  • ചൈതന്യം
  • ശാന്തം
  • വളർച്ച
  • സുരക്ഷിത
  • ശ്വസിക്കുക
  • സാന്നിദ്ധ്യം
  • വെളിച്ചം
  • യോഗ്യമായ
  • നന്ദി
  • ദയ
  • പ്രതീക്ഷ
  • സ്വാതന്ത്ര്യം
  • ധൈര്യം
  • ശക്തി
  • ആനന്ദം
  • ആനന്ദം
  • സൗന്ദര്യം
  • എളുപ്പം
  • പ്രവാഹം
  • മനോഹരമായ
  • ഗ്ലോ
  • ല്യൂസിഡ്
  • അത്ഭുതങ്ങൾ
  • പുതുക്കുക
  • ആത്മാർത്ഥമായ
  • തീക്ഷ്ണത

  എല്ലാം , നിങ്ങൾ സംസ്‌കൃത മന്ത്രമോ ഇംഗ്ലീഷോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്; നിങ്ങളുടെ മാനസിക സംഭാഷണം ശാന്തമാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. നിങ്ങൾ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ജപിക്കുമ്പോൾ, അലയടിക്കുന്ന ചിന്തകൾ സാവധാനം മരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, പകരം ആന്തരിക ശാന്തത അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ മുന്നോട്ട് പോയി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, പായയിൽ ചാടി ആരംഭിക്കുക!

  Sean Robinson

  ആത്മീയതയുടെ ബഹുമുഖ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ സമർപ്പിതനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ അന്വേഷകനുമാണ് ഷോൺ റോബിൻസൺ. ചിഹ്നങ്ങൾ, മന്ത്രങ്ങൾ, ഉദ്ധരണികൾ, ഔഷധസസ്യങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അഗാധമായ താൽപ്പര്യത്തോടെ, സ്വയം കണ്ടെത്തലിന്റെയും ആന്തരിക വളർച്ചയുടെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള യാത്രയിലേക്ക് വായനക്കാരെ നയിക്കാൻ സീൻ പുരാതന ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സമകാലിക സമ്പ്രദായങ്ങളുടെയും സമ്പന്നമായ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലുന്നു. ഉത്സാഹിയായ ഒരു ഗവേഷകനും അഭ്യാസിയും എന്ന നിലയിൽ, വൈവിധ്യമാർന്ന ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, തത്ത്വചിന്ത, മനഃശാസ്ത്രം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ അറിവ് സീൻ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിൽ നിന്നുമുള്ള വായനക്കാരുമായി പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ഒരു അതുല്യമായ വീക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, സീൻ വിവിധ ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും മാത്രമല്ല, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയതയെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും നൽകുന്നു. ഊഷ്മളവും ആപേക്ഷികവുമായ രചനാശൈലിയിലൂടെ, സ്വന്തം ആത്മീയ പാത പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും ആത്മാവിന്റെ പരിവർത്തന ശക്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും വായനക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് സീൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുരാതന മന്ത്രങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ആഴങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയോ, ദൈനംദിന സ്ഥിരീകരണങ്ങളിൽ ഉന്നമനം നൽകുന്ന ഉദ്ധരണികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ, ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ രോഗശാന്തി ഗുണങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ, പരിണാമപരമായ ആചാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സീനിന്റെ രചനകൾ അവരുടെ ആത്മീയ ബന്ധം ആഴത്തിലാക്കാനും ആന്തരിക സമാധാനം കണ്ടെത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വിലപ്പെട്ട വിഭവം നൽകുന്നു. നിവൃത്തി.