ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

Sean Robinson 14-10-2023
Sean Robinson

ಧ್ಯಾನವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು. ಏಕೆಂದರೆ ಧ್ಯಾನವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು ಹೊಂದಲು 39 ಮಾರ್ಗಗಳು

'ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ' ಎಂಬ ಪದವು ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಲೌಕಿಕ ಅಥವಾ ವೂ-ವೂ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಷಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯು ಸ್ವಯಂ ಜಾಗೃತಿಯ ಪ್ರಯಾಣವಲ್ಲದೇ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯ ಪ್ರಯಾಣ.

  ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಎಂದರೇನು?

  ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ, ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು, ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸ್ವಯಂ ಅರಿವಿನ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ.

  ಜಾಗೃತಿ, ಅರಿವು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತವೆ.

  ನಿಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತರಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಗುಪ್ತ ಅಥವಾ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು, ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು, ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್, ಹೀಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

  ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತರಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ . ಆದರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಜಾಗವಿದೆಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ (ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ) ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏನೆಂದು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.

  ನೀವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಸಾದೃಶ್ಯವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

  ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು (ಅಥವಾ ಜಾಯ್‌ಸ್ಟಿಕ್) ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಆಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಟಗಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಆಟದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋದಾಗ ಇದು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ (ಪ್ರಜ್ಞೆ) ಅಸ್ತಿತ್ವದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಒಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

  ಈಗ, ನೀವು ಆಟದ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀವು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವರು. ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದ ವಿಮೋಚನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ಮತ್ತು ಅದು ನಿಖರವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿದೆ.

  ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾದಾಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ. ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೀರಿಆಲೋಚನೆಗಳು (ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು). ಇದು ಜಾಗೃತಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ವಯಂ ಅರಿವಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

  ಧ್ಯಾನವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ?

  ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ಹೌದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಧ್ಯಾನವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ತಲುಪುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

  ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಲು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು - ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ (ಅಥವಾ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ) ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲವೂ.

  ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇರುವ ಅಪಾರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಾಧೀನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಬದಲು ಅನನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು.

  ಮತ್ತು ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಯಂ ಅರಿವಿನ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯಾಣ.

  ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಾನು ‘ನಿರಂತರ’ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣವು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿರುವಿರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಲಫಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ, ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

  ಧ್ಯಾನವು ನಿಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

  ನಾವು ಮೊದಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ, ಧ್ಯಾನವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಧ್ಯಾನವು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

  ನಿಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

  1. ಕೇಂದ್ರಿತ ಧ್ಯಾನ.
  2. ಓಪನ್ ಫೋಕಸ್ ಧ್ಯಾನ (ಇದನ್ನು ಸಾವಧಾನತೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ).

  ಕೇಂದ್ರಿತ ಧ್ಯಾನ

  ಕೇಂದ್ರಿತದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಾಗಿರಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು (ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ). ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ನೀವು ವಿಚಲಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

  ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಮೂಲಕ, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಾಗ (ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ), ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ (ನೀವು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ), ನಿಮ್ಮ ಗಮನವು ಜಾರಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ. ಗಮನ.

  ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತರುತ್ತದೆಉಸಿರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸ್ನಾಯುವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

  ಓಪನ್ ಫೋಕಸ್ ಧ್ಯಾನ

  ಓಪನ್ ಫೋಕಸ್ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ, ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಿ.

  ನೀವು ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಧಾನತೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದನ್ನು/ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿರಿ. ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಹೇಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ಸಾವಧಾನತೆ ಸಾಕು.

  ನೀವು ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂತೆ. , ನಿಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

  ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನ ಯಾವುದು?

  ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನಗಳಾಗಿವೆ.

  ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀವು ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದುಕುಳಿತಿದ್ದ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಓಪನ್ ಫೋಕಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

  ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು?

  ಧ್ಯಾನವು ಬಹಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ. ಧ್ಯಾನವೂ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇದು ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

  ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಧ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ದೀರ್ಘ ಗಂಟೆಗಳ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಬಯಸಬಹುದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ.

  ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಡಿ, ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಲಿ. ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ದಿನವಿಡೀ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು.

  ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು?

  ಮತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ಮೇಲಿನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿಯು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಉಸಿರಾಟದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಅಹಿತಕರ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವೇ ವಿರಾಮ ನೀಡಿ.

  ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗೃತಿಯ ಏಳು ಹಂತಗಳು

  ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು (ಅಥವಾ ಜಾಗೃತಿ) ತಲುಪುವ ಏಳು ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

  • ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಅರಿವು.
  • ವಾಸ್ತವದ ಅರಿವು.
  • ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವು.
  • >ಅನುಭವವು ಸಂತೋಷದ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ (ಪ್ರೀತಿ).
  • ಆಳವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅನುಭವದ ಸ್ಥಿತಿಗಳು.
  • ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಶಾಂತ, ನಿಶ್ಚಲ ಮತ್ತು ಏಕಮುಖ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ.
  • ಸ್ಥಿತಿ. ಸಮಚಿತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಕಡುಬಯಕೆ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.

  ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

  ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಶ್ರಮಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಅದು ಸೋಗು ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

  ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದಿರುವುದು. ಹಂತಗಳು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಯಂ ಅರಿವಿನ ಅನುಸರಣೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಗುರಿ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

  ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

  ನೀವು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಂತೆ, ನೀವುಸರಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂ ಜಾಗೃತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನೋದಯ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ (ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ), ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.

  ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಓಟವಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

  ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಿಡುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಿಡುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನೀವಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ.

  ಜ್ಞಾನೋದಯವು ಕೇವಲ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ.

  0>ಅದು ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಇದಾಗಿದೆ.

  ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡರೆ ನಾನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತೇನೆಯೇ?

  ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವು ನಾನು ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  ಸಹ ನೋಡಿ: ಮರಗಳಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಯಬಹುದಾದ 12 ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳು

  ಅಹಂ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. . ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಹಂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗುವ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವುಅಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ/ನಿಯಂತ್ರಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಬಹಳ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

  Sean Robinson

  ಸೀನ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಹುಮುಖಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ. ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಮಂತ್ರಗಳು, ಉಲ್ಲೇಖಗಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸೀನ್ ಪುರಾತನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ-ಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಳನೋಟದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಕಾರರಾಗಿ, ಸೀನ್ ಅವರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಅನುರಣಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಮೂಲಕ, ಸೀನ್ ವಿವಿಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸೀನ್ ಓದುಗರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಪರಿವರ್ತಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಮಂತ್ರಗಳ ಆಳವಾದ ಆಳವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದೈನಂದಿನ ದೃಢೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸುವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸೀನ್ ಅವರ ಬರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈಡೇರಿದ.