11 duchovních přínosů odpuštění (+ meditace pro kultivaci odpuštění)

Sean Robinson 12-08-2023
Sean Robinson

Všichni jsme byli svědky toho, jak si spolu hrají dvě děti, z nichž každé srší hravou energií. Pak se nevyhnutelně stane, že jedno z nich příliš dlouho sdílí společnou hračku nebo jedno z nich udeří druhé příliš silně a oběma se začnou drát slzy do očí.

Na chvíli si myslíte, že je to konec, děti (a případně i jejich ochranitelské matky) se rozejdou a už si nikdy nebudou hrát ani spolu mluvit. Nicméně téměř pokaždé, když k takové situaci mezi dvěma dětmi dojde, okamžitě si zase hrají, jako by se nic nestalo.

Děti umí vyjádřit a poskytnout odpuštění, jako by to bylo snadné. Než aby ji skrývali nebo předstírali, že neexistuje, raději se fyzicky a emocionálně projeví, když se cítí ukřivděni nebo zraněni, a poté, co svou bolest vyjádří, jdou jednoduše dál.

Toltékové říkají, že se od dětí můžeme tímto způsobem hodně naučit. Stejně jako je přirozeností dítěte být shovívavý, v daném okamžiku a fungovat ve své plné autenticitě, je naší přirozeností být milující a schopný bez námahy odpouštět.

" Odpuštění je skvělý způsob, jak dávat lásku sobě - i druhým lidem. Láska je vaše přirozenost; nebráníte se tomu, co skutečně jste. Svůj život můžete zlepšit jen tím, že vyjádříte to, co jste, jen tím, že se budete řídit láskou ve svém srdci ve všem, co děláte. Dnešní den je nádherný k tomu, abyste otevřeli své srdce lásce a odpuštění. " - Don Miguel Ruiz, Mistrovství lásky.

Duchovní přínos odpuštění je obrovský. Když odpustíte, vlastně se otevíráte plnějšímu přijímání lásky. Když se zbavíte zranění a bolesti, které vám někdo způsobil, stanete se lehčími a svobodnějšími. Teprve když odpustíte, můžete se v životě posunout dál s čistým štítem a skutečně pokročit na své duchovní cestě.

V tomto článku se podíváme na 11 úžasných duchovních výhod, které vám může odpuštění nabídnout. Podíváme se také na meditaci o odpuštění, kterou můžete použít k tomu, abyste ve svém životě pěstovali více odpuštění.

  11 duchovních přínosů odpuštění

  Prostřednictvím DepositPhotos

  1. Odpuštění vás léčí na buněčné úrovni.

  Když v sobě držíte zášť a zášť, negativní emoce se hromadí v každé buňce vašeho těla. Je to, jako byste v sobě nosili spoustu závaží navíc. Nemusí se to zdát jako mnoho, ale může vás to zpomalovat a způsobovat, že se cítíte vyčerpaní a letargičtí. Když začnete odpouštět, začnete tyto negativní emoce pomalu uvolňovat a tím začíná uzdravení.nahromaděné negativní energie se začnou uvolňovat a vy se budete cítit lehčí a plnější energie s novým pocitem svobody, jasnosti a síly.

  Není divu, že odpuštění je spojeno s řadou zdravotních výhod, včetně snížení hladiny stresu, zlepšení spánku, zvýšení energie, optimistického výhledu a duševní jasnosti.

  2. Odpuštění je základem sebelásky

  Odpuštění je aktem sebelásky. Teprve když se naučíte odpouštět sami sobě, můžete se začít skutečně bezpodmínečně milovat.

  Jedním ze způsobů, jak si začít odpouštět, je sednout si a sepsat si seznam všech věcí, kterými jste si v minulosti ublížili. Může to být cokoli od nezdravého jídla až po to, že jste se sebou nemluvili vlídně. Jakmile si tento seznam sepíšete, můžete si tyto věci začít postupně odpouštět. Můžete to udělat tak, že si napíšete, co jste udělali, a pak si nahlas nebo v duchu řeknete, že jste si odpustili.mysl, " Odpouštím si za _____. "

  I když naučit se odpouštět si může být zpočátku obtížné, časem se tento proces stane snazším. Když se v odpouštění zlepšíte, vytvoříte si lepší vztah k sobě samým, protože se rozšíří vaše porozumění sobě samým. A to je základ sebelásky.

  3. Odpuštění vám pomůže zbavit se minulosti a projevit svá skutečná přání.

  Když se vaše pozornost soustředí na minulost, je obtížné vidět, co vás čeká. To vede k nejasnostem, které vás mohou udržet zaseknuté v současném stavu reality. Chcete-li se posunout vpřed a projevit to, po čem skutečně toužíte, musíte se zbavit pout tím, že se odpoutáte a odpustíte.

  Pamatujte si, že odpuštění neznamená, že ten druhý měl pravdu. Neznamená to, že se s člověkem, který vám ublížil, spřátelíte nebo ho nějakým způsobem zapojíte do svého života. Znamená to jen, že přestanete věnovat energii pocitům pomsty a místo toho zaměříte svou pozornost a energii na to, po čem skutečně toužíte. Uděláte to tak, že se znovu a znovu rozhodnete, že se na tyto pocity nebudete soustředit.a přeorientovat se na věci, na kterých záleží. Vaše pozornost/energie je vzácný zdroj, vždy si dávejte pozor na to, kam jí vynakládáte nejvíce.

  4. Odpuštění pomáhá zvyšovat vaše vibrace.

  Vaše energie je posvátná a vzácná, a proto je důležité, abyste ji moudře vynakládali na věci, které vám nejvíce slouží. Když neodpustíte, v podstatě v sobě držíte negativní emoce nenávisti a hněvu, které vyčerpávají vaši energii a snižují vaše vibrace. Odpuštění se podobá odpouštění, a když odpustíte, uvolníte veškerou energii, kterou nyní můžete využít k lepšímu účelu. Také,čím více energie máte k dispozici, tím vyšší jsou vaše vibrace.

  5. Odpuštění vám pomáhá rozvíjet vnitřní sílu

  Odpuštění není pro pokorné. Vyžaduje to hodně odvahy a vnitřní síly, abyste se zbavili hněvu, než abyste ho drželi. Ale i když se vám to na začátku může zdát nesmírně obtížné, čím víc to děláte, tím přirozenější to je. Protože čím více odpouštíte, tím jste vnitřně silnější.

  Postupem času začnete více ovládat svou mysl a emoce, než aby vás mysl/emoce ovládaly nevědomě. Naučíte se také více soustředit na sebe a své myšlenky a emoce než na osobu, které odpouštíte. To vše posiluje vnitřní sílu a odvahu.

  6. Odpuštění z vás dělá uvědomělejšího člověka.

  Člověk, který je zcela ztracen ve své mysli (hluboce nevědomý), nemůže odpustit. Nevědomý člověk si udržuje pocity nenávisti, zášti a hněvu, protože je v podstatě zajedno se svým přesvědčením.

  Viz_také: 9 duchovních přínosů rostliny bazalky posvátné

  Abyste mohli odpustit, musíte se naučit vědomě nahlížet na své myšlenky a přesvědčení. Proto, stejně jako meditace, i odpuštění rozšiřuje vaši vědomou mysl. Pomáhá vám uvědomit si svá subjektivní přesvědčení a vnímání a učí vás dívat se na věci objektivně a z různých úhlů pohledu. A čím více to děláte, tím vědomějšími/vědomějšími se stáváte o své vlastní mysli, těle a duchu.

  7. Odpuštěním se osvobodíte z karmické smyčky.

  Jste uzamčeni v karmické smyčce s touto osobou, které nemůžete odpustit. Jinými slovy, vaše nenávist k této osobě bude energeticky přitahovat tuto osobu nebo jiné jí podobné do vašeho života. Způsob, jak tuto osobu (a jiné jí podobné) propustit ze svého života, je pustit ji a odpustit. Tímto způsobem se osvobodíte z karmické smyčky a posunete se směrem k přitahování správného typu lidí.do vašeho života.

  8. Odpuštění pomáhá aktivovat čakru třetího oka.

  Odpuštění otevírá vaši čakru třetího oka, což je čakra spojená s psychickými schopnostmi, intuicí a duchovním vhledem. Negativní emoce, jako je zášť a hněv, působí jako mraky, které blokují vaši čakru třetího oka. Nemůžete jasně vidět a nemůžete využít své psychické schopnosti. Když se konečně zbavíte všech zášti, vaše čakra třetího oka se začne otevírat a vy budete moci využívatVaše intuice a duchovní vhledy budou silnější než kdykoli předtím.

  9. Odpuštění vám pomáhá přitahovat vnitřní klid a mír.

  Staré buddhistické přísloví říká: "... ten, kdo tě zlobí, ovládá tě ." A to je tak pravdivé. Když jsme zranění a rozzlobení, snadno strávíme nespočet hodin, dní nebo dokonce měsíců přemýšlením o události/osobě, která je za to zodpovědná. Ztrácíme klid v duši do té míry, že nemůžeme ani pořádně spát.

  Když odpustíte, zbavíte se negativních emocí spojených s ublížením a budete se cítit klidnější a vyrovnanější.

  10. Odpuštění vám pomáhá poučit se z minulosti

  Když vaši energii neustále nepohlcují negativní emoce nenávisti a hněvu, máte možnost přemýšlet o událostech z minulosti z neutrálnější perspektivy. Tento typ vědomé sebereflexe vám pomůže získat z minulosti cenné ponaučení a zároveň se od ní osvobodit. To je cesta ke skutečné moudrosti.

  Viz_také: Překonejte emoční závislost pomocí této techniky sebeuvědomění (Powerful)

  11. Odpuštění vám pomůže stát se zodpovědnějším

  Naučit se převzít plnou zodpovědnost je cestou, jak změnit svůj život a dosáhnout toho, po čem skutečně toužíte. Když neustále obviňujete druhé ze svého současného stavu, zůstáváte zaseknutí ve smyčce a nemůžete se posunout vpřed. Odpuštění vám umožní zbavit se viny a převzít zodpovědnost za svůj život, abyste se mohli začít měnit.

  Například , člověk, který věří, že jeho současný stav reality je přímým důsledkem jeho výchovy v dětství, a neustále z ní obviňuje své rodiče, bude mít problém tuto realitu změnit. je to proto, že většina jeho energie se soustředí na podněcování pocitu nenávisti vůči rodičům. když se naopak odpoutáte a odpustíte, uvědomíte si, že jako dospělý člověk máte veškerou moc v soběpracovat na sobě a změnit svou realitu tak, abyste dosáhli svých skutečných přání.

  Je důležité si uvědomit, že odpuštění není vždy snadné. Je to proces, který vyžaduje čas, úsilí a praxi. Odměna za odpuštění však rozhodně stojí za to! Když se naučíme odpouštět, otevíráme se světu duchovních a fyzických výhod. Začněte tedy praktikovat odpuštění ještě dnes a uvidíte, jak může změnit váš život.

  Příběh dvou mnichů; buddhistický příběh o odpuštění

  Protože cesta k odpuštění není vždy snadná, je někdy užitečné využít příběh o odpuštění, který nám rychle připomene jeho důležitost a sílu. Duchovní přínos odpuštění je tak hluboký, že stojí za to si do paměti uložit populární buddhistický příběh o dvou mniších a odpuštění.

  Ve strmých horách Tibetu žili dva mniši, kteří se shodou okolností ocitli ve stejnou dobu ve vězení. Během pobytu ve vězení oba mniši zažili od svých věznitelů mnoho utrpení.

  Několik let poté, co byli oba propuštěni z vězení, se setkali. První mnich se ptá: "Odpustil jsi jim (jejich věznitelům)?" Druhý odpovídá: "Ne! Nikdy jim neodpustím, nikdy!".

  "No, hádám, že tě pořád drží ve vězení, že?" odpověděl první.

  Jaký je duchovní význam tohoto příběhu? Odpuštění je neochvějná praxe osvobozování se od automatických pocitů a reakcí a nalézání smyslu i v těch nejhorších situacích, jaké si lze představit. Když praktikujete odpuštění, zbavujete se zášti, pocitů hněvu a získáváte jasnější smysl pro cíl, který přichází s trvalým klidem. Duchovnípřínosy odpuštění se dostaví pouze tehdy, když se cvičíte v odpoutávání se od protějšků odpuštění: hněvu, zášti, hořkosti atd.

  Krátká meditace pro pěstování odpuštění

  Nyní, když jsme probrali duchovní přínosy odpuštění, projděme si krátkou meditaci, kterou můžete provádět, abyste si vypěstovali odpuštění:

  1. Posaďte se do pohodlné polohy s narovnanou páteří a zavřenýma očima. Uvolněte celé tělo a několikrát se zhluboka nadechněte a věnujte pozornost nádechům a výdechům.
  2. Nyní si vzpomeňte na někoho, kdo vám ublížil, nebo na někoho, komu máte potíže odpustit. Představte si tuto osobu před sebou.
  3. Představte si, že tato osoba stojí před vámi a prosí vás o odpuštění. Naslouchejte tomu, co říká. Vnímejte emoce, které vyjadřuje.
  4. Nyní si v duchu představte, jak této osobě odpouštíte. Představte si, jak ji objímáte nebo jí podáváte ruku. Představte si úlevu a uvolnění, které cítíte ve svém srdci, když jí odpouštíte.
  5. Několikrát se zhluboka nadechněte, a až budete připraveni, otevřete oči.

  Tato meditace může být zpočátku obtížná, ale s praxí se stane snazší. Pamatujte, že odpuštění je proces a může trvat nějakou dobu, než budete schopni někomu plně odpustit. Duchovní přínosy odpuštění jsou jen tak dostupné a silné, jak silný je záměr a úsilí, které při každém aktu odpuštění vynaložíte. Jednoho dne se ohlédnete zpět a uvidíte, že okamžik, kdy jste začali.odpuštění bylo okamžikem, kdy jste z duchovního hlediska sklidili největší užitek.

  Sean Robinson

  Sean Robinson je vášnivý spisovatel a duchovní hledač oddaný zkoumání mnohostranného světa spirituality. S hlubokým zájmem o symboly, mantry, citáty, bylinky a rituály se Sean ponoří do bohaté tapisérie starověké moudrosti a současných praktik, aby čtenáře provedl na zasvěcené cestě sebeobjevování a vnitřního růstu. Sean jako zapálený badatel a praktik spojuje své znalosti o různých duchovních tradicích, filozofii a psychologii, aby nabídl jedinečnou perspektivu, která rezonuje u čtenářů ze všech oblastí života. Prostřednictvím svého blogu se Sean nejen ponoří do významu a významu různých symbolů a rituálů, ale také poskytuje praktické tipy a rady pro integraci spirituality do každodenního života. S vřelým a poutavým stylem psaní se Sean snaží inspirovat čtenáře, aby prozkoumali svou vlastní duchovní cestu a využili transformační sílu duše. Ať už je to zkoumáním hlubokých hlubin starověkých manter, začleňováním povznášejících citátů do každodenních afirmací, využíváním léčivých vlastností bylin nebo zapojením se do transformačních rituálů, Seanovy spisy poskytují cenný zdroj pro ty, kteří chtějí prohloubit své duchovní spojení a nalézt vnitřní klid a mír. splnění.