24 Symbolen van Eenheid (NonDualiteit)

Sean Robinson 11-08-2023
Sean Robinson

Eenwording met het goddelijke is een integraal onderdeel van elke spirituele reis. Er zijn verschillende manieren om dit te bereiken, waarbij het hindoeïstische geloof twee hoofdfilosofieën over dit onderwerp naar voren brengt. Dvaita, bekend als dualisme, scheidt je bewustzijn van het goddelijke. Je bent twee afzonderlijke entiteiten en het pad van verlichting houdt in dat je dichter bij die heilige entiteit komt. Uiteindelijk zul je samensmelten metermee.

De Advaita filosofie gaat ervan uit dat je al één bent met het goddelijke - je weet het alleen nog niet. Je pad naar verlichting bestaat uit het verwijderen van spirituele blokkades om het goddelijke in jezelf te ontdekken, te vieren en werkelijk te worden. Door het goddelijke te worden, zul je samensmelten met het universum en verlichting bereiken. Je zult alwetend en alomtegenwoordig zijn, alwetend en almachtig.

Deze twee denkrichtingen zijn niet precies hetzelfde, maar ze draaien allebei rond het concept van het rechtzetten van dualiteiten. Elk tegenovergestelde komt samen en wordt één. Deze eenheid is de staat van verlichting die we allemaal hopen te bereiken. Universeel en heilig, het is de belichaming van liefde, vertrouwen en mededogen. Laten we in dit artikel eens kijken naar verschillende symbolen van eenheid om te zien wat dit idee precies inhoudt.eruit kan zien voor verschillende culturen over de hele wereld.

  1. Gassho

  Gassho is een Japans woord dat letterlijk vertaald "" betekent. handpalmen tegen elkaar gedrukt "Een Gassho-gebaar is dezelfde houding die veel religies gebruiken bij het bidden. Indiase boeddhisten en hindoes noemen het Añjali Mudrā De Gassho, vergezeld van een buiging, is een teken van wederzijds respect en samenkomen.

  Bij een begroeting staan de twee handpalmen voor het samenkomen van de twee mensen die elkaar ontmoeten. Bij een gebed of meditatie staan de twee handen voor alle dualiteiten in het universum: mannelijk en vrouwelijk, donker en nacht, Samara en Nirvana en andere tegenstellingen. Door de handen tegen elkaar te drukken, corrigeren we deze dualiteiten. We worden één, met een verenigd doel en wederzijdse liefde.

  2. Ik Onkar

  Ik Onkar is een essentieel symbool in het Sikhisme. Letterlijk vertaald uit het Punjabi als " er is maar één god "Ik Onkar is de eerste regel van de tekst in het heilige boek van de Sikh. Het bijbehorende symbool vertegenwoordigt eenheid in de context van religieuze identiteit. Het wordt vaak weergegeven in Sikh huizen en in de gemeenschap Gurdwara (de Sikh huizen van aanbidding).

  De Ik Onkar identificeert het belang van het monotheïstische geloof van de Sikh, maar benadrukt ook de diepere betekenis van een dergelijk systeem. Ik Onkar benadrukt niet alleen eenheid in religie maar eenheid in menselijkheid Het belichaamt het gevoel dat alle mensen gelijk geschapen zijn en dat ieder deel uitmaakt van een groter geheel dat verenigd moet blijven om goed te kunnen functioneren.

  3. Derde oog chakra

  Via StatiegeldFoto's

  Met onze fysieke ogen kunnen we de buitenwereld zien en begrijpen. Maar het 'derde oog', een energiecentrum in het midden van het voorhoofd, stelt je in staat om verder te kijken dan het gewone zicht. Wanneer het geactiveerd wordt, dient het als een poort naar spiritualiteit en verlichting. Het is via het derde oog dat je contact kunt maken met het goddelijke of het ene bewustzijn. Het derde oog stelt je in staat om voorbij dualiteiten te kijken en eenheid met de opperste goddelijke energie te ervaren. Daarom is het derde oog chakra een symbool van eenheid en non-dualiteit.

  Hindoes zalven dit gebied (midden van het voorhoofd) vaak met een rode stip die bekend staat als een ' bindi Bindi is afgeleid van het Sanskriet woord ' bindu De bindi vertegenwoordigt ook eenheid en dient als herinnering om altijd de tijd te nemen om het uiterlijke woord los te laten en naar binnen te kijken om één te worden met God of het opperste bewustzijn.

  4. Vlecht

  Je hebt ongetwijfeld al eens een vlecht gezien. Bij deze populaire stijl worden drie afzonderlijke strengen samengevlochten tot één lange streng. Hij wordt vaak gebruikt voor het modelleren van haar of sieraden en kan worden aangepast tot vier, vijf, zes of zelfs meer strengen. Voor inheemse Amerikanen symboliseert de lange haarvlecht de verbondenheid en eenheid binnen de stam. Elke streng vertegenwoordigt respectievelijk het verleden, het heden en de toekomst.

  Door de vlecht in elkaar te vlechten, erkennen we de invloed van onze acties, gedachten en gevoelens op ons leven en de gemeenschap, en bevorderen we een gevoel van eenheid binnen de groep. De Joodse traditie vraagt om het bakken van een speciaal gevlochten brood, dat een challahbrood De challah kan vele kanten hebben. Hij vertegenwoordigt de banden die de gemeenschap samenbinden en de eenheid die we voelen met het goddelijke terwijl we religieuze praktijken beoefenen.

  5. Sri Yantra

  Via StatiegeldFoto's

  Sri Yantra is een heilig hindoeïstisch symbool dat zowel het duale als het non-duale aspect van het universum vertegenwoordigt. Het bestaat uit in elkaar grijpende driehoeken - 4 naar boven gericht die mannelijke energie vertegenwoordigen en 5 naar beneden gericht die vrouwelijke energie vertegenwoordigen. In het midden van de Sri Yantra bevindt zich een enkele stip die het samengaan van dualiteiten vertegenwoordigt. De stip vertegenwoordigt eenheid en de totaliteit van het universum - dat alles voortkwam uit deze ene energie en teruggaat in deze ene energie.

  6. Funtunfunefu Denkyemfunefu

  Deze mond vol van een zin vertaalt als " Siamese krokodillen "Het symbool toont twee krokodillen die aan elkaar grenzen bij de buik, en het is een populair symbool voor het Adinkra-volk in West-Afrika. Krokodillen zijn meestal solitaire wezens. Ze concurreren om voedsel en hebben de neiging om territoriaal te worden als ze elkaar kruisen. Maar wat als ze moesten samenwerken?

  De Funtunfunefu Denkyemfunefu dwingt hen precies dat te doen. In de afbeelding delen de twee krokodillen een maag. Ze moeten eten om te leven, maar door te eten voeden ze elkaar ook. Dit symboliseert eenheid tussen verschillende stammen en democratie in het regeringssysteem. De ultieme eenheid is gelijkheid, waarbij iedereen een stem heeft in gemeenschapszaken.

  7. Taiji

  Je hebt het Yin Yang symbool wel eens gezien en waarschijnlijk ken je het als een karakterisering van de dualiteiten in de wereld die met elkaar verbonden zijn. Maar wist je dat dit symbool is ontstaan uit de inherente eenheid van het universum in plaats van oppositie? Yin en Yang zijn energetische krachten die elkaar aanvullen, maar ze komen allebei voort uit een initiële energie die Taiji wordt genoemd. .

  Taiji, ook wel Tai-Chi genoemd, is een oude Chinese filosofische term die gebruikt wordt om de opperste, ultieme staat van zijn te beschrijven. Taiji kwam voor Yin en Yang, en het is de enige energie waaruit alle dualiteiten vloeien. Het is ook de uiteindelijke energie, die zal bestaan nadat de dualiteiten zijn gecorrigeerd. Veel Taoïstische beoefenaars streven ernaar deze ultieme staat van zijn te bereiken, waarin alle dualiteiten zijn samengevoegd en het universum weer één wordt.

  8. Piramide

  De piramide is een bouwwerk dat we allemaal herkennen. De piramide, die opduikt tussen de ruïnes van bijna elke beschaving die we hebben blootgelegd, getuigt van de kracht en vaardigheid van oude volkeren over de hele wereld. Maar de piramide heeft ook een andere speciale betekenis - die van eenheid, spiritualiteit en verlichting. De vorm van een piramide is gebaseerd op heilige geometrie. Het heeft een sterke basis die individualiteit vertegenwoordigt en een punt aan de bovenkant die eenheid en eenheid vertegenwoordigt. .

  Terwijl elke zijde van de basis omhoog komt en een enkel punt vormt aan de top, laat de piramide zien dat individualiteit niet kan groeien of staan zonder eenheid om het te ondersteunen. Hoewel we allemaal onderaan de laagste gemene deler beginnen, kunnen we opstaan en ons met elkaar en het goddelijke verenigen. We kunnen spirituele verlichting bereiken door samen te werken.

  9. Zaad

  Het zaad is een essentieel onderdeel van ons leven. Veel van wat we eten is afkomstig van zaden, die een verscheidenheid aan heerlijke vruchten en groenten kunnen laten ontkiemen als ze genoeg tijd en zorg krijgen. Maar ook al is het zaad zo belangrijk, het blijft een compact mysterie. Het is zo'n klein element, maar toch bevat het alles wat nodig is voor groei van gigantische proporties.

  Het zaad omvat alles. Het vertegenwoordigt de eenheid die vóór de dualiteiten komt en de eenheid die ontstaat uit de correctie van die dualiteiten. De levenscyclus van een rijke en kleurrijke plant begint met één zaadje en eindigt vaak met de productie van meer zaadjes. Op deze manier is het vergelijkbaar met Taiji - zowel het begin als het einde, een gelukzalige eenheid. .

  10. Kapemni

  De Kapemni is een Lakota stamsymbool dat bestaat uit een driehoek die omgekeerd op een andere driehoek ligt en zo een zandlopervorm vormt. De figuur is zowel eenvoudig als betekenisvol. Velen associëren het met de Lakota cartografie en hun gewoonten om de zonnestelsels te bestuderen. De vorm beschrijft het gezegde, " zo boven, zo beneden "Het geeft de onderlinge relatie aan tussen onze aarde en de sterren daarboven.

  De Kapemni heeft ook een betekenis in andere culturen. In Ghana bevat het symbool een horizontale lijn door het midden. Het vertegenwoordigt de eenheid van een familie en de verbintenis tussen man en vrouw De man is de onderste driehoek en de vrouw staat bovenaan. De lijn tussen hen vertegenwoordigt de vrucht van hun verbintenis, een kind.

  11. OM

  De Om is een van 's werelds bekendste symbolen voor eenheid. In de kern vertegenwoordigt Om de eenheid in alle dingen - het idee dat de mensheid, de aarde, het goddelijke en het universum allemaal verschillende gezichten zijn van één eeuwige entiteit. Om is zowel een symbool als een klank, heilig en gewoon. Het wordt vaak gebruikt door hindoes, boeddhisten en jains, die Om chanten tijdens gebeden, rituelen en yogapraktijken.

  Om maakt elke beoefening krachtiger. Er wordt gezegd dat het de stemmen van alle dingen vertegenwoordigt die eenstemmig roepen, waardoor universele intentie wordt toegevoegd aan elke beoefening. Om wordt beschouwd als de heilige geluidstrilling van het universum, gezongen op een goddelijke frequentie die alle materie verenigt. In een bredere praktijk vertegenwoordigt de Om het absolute goddelijke zelf. Het is zowel een symbool van verbondenheid als een opperste staat van zijn die we kennen als verlichting.

  12. Heer Ganesha

  Ganesha is een populaire hindoegod met het hoofd van een olifant en het lichaam van een mens. Als je goed kijkt naar Ganesha's Idool zul je zien dat hij maar één taak heeft. De andere slagtand is gebroken. Daarom staat hij ook bekend als, EkaDantam in het Sanskriet, wat betekent ' Een-slagtand '. De ene slagtand van Ganesha vertegenwoordigt non-dualiteit en eenheid. .

  Ganesha symboliseert ook wijsheid en omdat hij wijs is, is hij in staat om de eenheid in alles te zien en hoe alles ingewikkeld met elkaar verbonden is.

  13. So Hum Mantra

  Via StatiegeldFoto's

  So Hum' is een Sanskrietmantra die betekent: '... Ik ben dat Deze mantra is volgens de Vedische filosofie een manier om jezelf te identificeren met het universum, het goddelijke en alles wat er is. Wanneer je deze mantra reciteert, bevestig je voor jezelf dat je één bent met het goddelijke. Langzaam, wanneer je meditatieve staat zich verdiept, lost je ego op en ervaar je de eenheid met het goddelijke.

  14. Malakralen/Ojuzu (boeddhistische gebedskralen)

  Malakralen vertegenwoordigen eenheid omdat ten eerste de vorm van de mala cirkelvormig is en ten tweede elke kraal met de andere verbonden is via een gemeenschappelijk koord dat door alle kralen loopt. Dit symboliseert onderlinge verbondenheid en de cyclische aard van het universum. Het symboliseert ook eenheid, zowel met het goddelijke als met elkaar.

  15. Cirkel

  Een cirkel heeft geen einde of begin en is daarom het perfecte symbool voor non-dualiteit of eenheid. Bovendien bevindt elk punt van de omtrek van een cirkel zich op exact dezelfde afstand van het middelpunt van de cirkel. Het middelpunt van de cirkel kan worden gezien als het goddelijke (of één bewustzijn) en de omtrek als het universele bewustzijn.

  De cirkel staat ook voor eeuwigheid, heelheid, verbinding, balans, verlichting en de cyclische aard van het universum.

  Zie ook: Hoe mediteren voor spiritueel ontwaken?

  16. Kin mudra

  Via StatiegeldFoto's

  Een mudra is een handgebaar dat gebruikt wordt tijdens meditatie. In de Chin (of Gyan) Mudra, een van de meest voorkomende mudra's in yoga, voeg je het topje van je duim samen met het topje van je wijsvinger om een cirkel te vormen. De wijsvinger symboliseert het universum terwijl de wijsvinger het zelf symboliseert. Het samenkomen symboliseert dus de vereniging van het zelf met het universum of eenheid.

  17. Vijfpuntige ster: De vijfpuntige ster

  Via StatiegeldFoto's

  Een vijfpuntige ster is een heilig heidens symbool dat de vijf elementen symboliseert. De bovenste hoek van de ster vertegenwoordigt de menselijke geest terwijl de andere vier hoeken de elementen vuur, water, lucht en aarde vertegenwoordigen. De vijfpuntige ster vertegenwoordigt dus het samenkomen van al deze elementen om leven te creëren en alles wat er in het universum bestaat. Het vertegenwoordigt ook de ingewikkelde bandgedeeld door levende wezens en moeder natuur.

  18. Kwast

  Via StatiegeldFoto's

  Eerder zagen we hoe mala-kralen symbolen van eenheid zijn. Een kwastje, dat een essentieel onderdeel is van een mala-kraal, is ook een symbool van eenheid. Kwastjes dienen om het koord van de mala te verankeren aan het uiteinde van de hoofd-/guru-kraal. Een kwastje bevat dus vele individuele koordjes die samengebonden worden tot één koord dat door alle kralen gaat om de mala te vormen. Dit vertegenwoordigt onze verbinding met degoddelijkheid en onderlinge verbondenheid van de hele werkelijkheid.

  Kwastjes symboliseren ook kracht, bescherming, levensenergie, bewustzijn en spirituele verbinding.

  19. Ektara

  Bron: juliarstudio

  Ektara is een muziekinstrument met één snaar dat in veel delen van India en Nepal wordt gebruikt door yogi's en heilige mannen. Het wordt meestal bespeeld tijdens het opzeggen van gebeden, het lezen van heilige boeken en tijdens religieuze ceremonies. 'Eka' betekent in het Sanskriet 'Eén' en 'Tara' betekent 'snaar'. Het woord Ektara betekent dus Eénsnarig. Omdat het éénsnarig is en omdat alle noten uit deze ene snaar komen,het vertegenwoordigt eenheid.

  20. Manjusri's zwaard van onderscheidende wijsheid

  Bron: luckykot

  Manjusri is een bodhisattva (iemand die het boeddhaschap heeft bereikt) die vaak wordt afgebeeld met een vlammend zwaard in zijn rechterhand en een lotus in zijn linkerhand. Van het vlammende zwaard wordt gezegd dat het wijsheid vertegenwoordigt die wordt gebruikt om door de illusie van dualiteit en onwetendheid heen te snijden en het pad te effenen naar hogere realisatie en verlichting.

  Sommige teksten wijzen er ook op dat de ene kant van zijn zwaard dualiteit voorstelt zoals waargenomen door de geest en de andere kant eenheid en eenpuntige concentratie. Dus in zekere zin vertegenwoordigt het zwaard een balans tussen deze twee bestaansstaten.

  21. Zespuntige ster

  Zie ook: 9 Spirituele voordelen van rozemarijn (+ hoe je het in je leven kunt gebruiken)

  De zespuntige ster die in het hindoeïsme bekend staat als 'Satkona' is een symbool van zowel non-dualiteit als dualiteit. Het heeft twee driehoeken - één naar boven gericht die het goddelijke mannelijke vertegenwoordigt en één naar beneden gericht die het goddelijke vrouwelijke of Shakti vertegenwoordigt. De resulterende ster die gevormd wordt door het samenvoegen van deze driehoeken symboliseert eenheid. Op dezelfde manier is de punt in het midden van het symboolvertegenwoordigt ook eenheid.

  22. Kokoro

  Er is altijd een conflict tussen het verstand en het hart. Maar naarmate men vordert in spiritualiteit en bewuster wordt, beginnen de conflicten op te lossen. Deze staat van evenwicht tussen het hart, het verstand en de ziel wordt weergegeven door het Japanse woord - Kokoro. Dit woord of concept wordt gebruikt om de eenwording van het hart, het verstand en de geest aan te duiden en is daarom een goed symbool dat kan worden gebruiktom eenheid weer te geven.

  23. Mahamudra

  Bron. CC 3.0

  Mahamudra is een Sanskriet woord dat letterlijk vertaald "" betekent. de grote zeehond "Van mediteren op de Mahamudra wordt gezegd dat het de geest bevrijdt van alle illusies die door het ego worden gecreëerd. Men realiseert zich de ware aard van de werkelijkheid die eenheid is - dat alles met elkaar verbonden is en alles voortkomt uit een enkel bewustzijn.

  In het tantrische boeddhisme wordt Mahamudra gebruikt om het uiteindelijke doel te symboliseren - de vereniging van dualiteiten. Dit wordt in tantra gedemonstreerd door de fysieke vereniging tussen man en vrouw, maar de handelingen die in de tantrische geschriften worden beschreven en afgebeeld zijn ook een metafoor. Door alle schijnbare dualiteiten te verenigen en te corrigeren, kunnen we als één samenkomen en verlichting binnengaan.

  24. Wortel

  De wortels van een boom zijn een vitaal onderdeel van de plant. Terwijl de bladeren zich uitstrekken vanaf de grond en onafhankelijkheid en individualiteit uitstralen, graven de wortels diep in de grond. Ze staan voor onderlinge afhankelijkheid en eenheid met de aarde. De wortels zijn ongetwijfeld het belangrijkste onderdeel van een plant. Veel planten hebben zelfs geen bladeren, maar bijna allemaal hebben ze wortels.

  De wortel is verweven met de aarde of het water waar hij leeft. Hij kan zich niet losmaken en dat zou ook niet moeten. De wortel haalt voedingsstoffen uit zijn omgeving, voedt de plant en laat hem leven. Zonder die eenheid met de aarde zou de plant sterven. Dit helpt ons om onze eigen relatie met het universum te begrijpen. We vertrouwen op het goddelijke, onze soortgenoten en onze aarde om ons kracht te geven.We kunnen ons niet losmaken, want het is die eenheid en steun die ons in staat stelt om te bloeien.

  Conclusie

  Eenheid is het ultieme doel. Het pad naar eenwording is echter niet lineair. Soms kan je vooruitgang worden belemmerd door aardse verlangens, lastige gedachten en slechte gevoelens. Als je een beetje extra motivatie nodig hebt, vul je huis dan met deze symbolen van eenheid. Ze zullen je helpen om gefocust te blijven op de reis naar spiritueel geluk en het doel van verlichting dat je nastreeft.

  Sean Robinson

  Sean Robinson is een gepassioneerd schrijver en spirituele zoeker die zich toelegt op het verkennen van de veelzijdige wereld van spiritualiteit. Met een diepe interesse in symbolen, mantra's, citaten, kruiden en rituelen, duikt Sean in het rijke tapijt van oude wijsheid en hedendaagse praktijken om lezers te begeleiden op een inzichtelijke reis van zelfontdekking en innerlijke groei. Als fervent onderzoeker en beoefenaar weeft Sean zijn kennis van diverse spirituele tradities, filosofie en psychologie samen om een ​​uniek perspectief te bieden dat resoneert met lezers uit alle lagen van de bevolking. Via zijn blog verdiept Sean zich niet alleen in de betekenis en betekenis van verschillende symbolen en rituelen, maar geeft hij ook praktische tips en begeleiding om spiritualiteit te integreren in het dagelijks leven. Met een warme en herkenbare schrijfstijl wil Sean lezers inspireren om hun eigen spirituele pad te verkennen en de transformerende kracht van de ziel aan te boren. Of het nu gaat om het verkennen van de diepe diepten van oude mantra's, het opnemen van opbeurende citaten in dagelijkse affirmaties, het benutten van de helende eigenschappen van kruiden of het deelnemen aan transformerende rituelen, Seans geschriften bieden een waardevolle bron voor diegenen die hun spirituele verbinding willen verdiepen en innerlijke rust en vrede willen vinden. vervulling.