24 Oude Kosmische Symbolen van over de hele wereld

Sean Robinson 04-10-2023
Sean Robinson

Kosmische symbolen illustreren het universum. Ze herinneren ons aan onze intrinsieke verbondenheid met de kosmos en weerspiegelen hoe bredere universele processen onze eigen fysieke en spirituele cycli weerspiegelen. Elke cultuur heeft verschillende manieren om de kosmische verbondenheid weer te geven. Hier zullen we 14 kosmische symbolen bekijken om te zien hoe dit concept eruitziet voor verschillende mensen over de hele wereld.

  24 kosmische symbolen van over de hele wereld

  1. Levensboom

  De levensboom is een alomtegenwoordige voorstelling van kosmische verbondenheid. Veel culturen en religies nemen hem op in hun iconografie, maar de basisbetekenis blijft hetzelfde. De boom vertegenwoordigt onze relatie met het fysieke en spirituele rijk en plaatst ons tussen hen in als doorgeefluik voor hun dubbele energieën. .

  De wortels van de boom reiken diep onder de grond. Ze symboliseren onze verbondenheid met de aarde, de kracht die we ervan krijgen en ons fysieke vermogen om te groeien en te veranderen. De takken van de boom reiken tot in de kosmos. Ze vertegenwoordigen de innerlijke kracht die we uit het spirituele rijk halen om te leren, te groeien, te accepteren en verlichting te bereiken.

  2. Ouroboros

  Via StatiegeldFoto's

  De Ouroboros is het klassieke symbool van de slang die zijn staart opeet. Het vertegenwoordigt kosmische harmonie en kan worden geïnterpreteerd als betrekking hebbend op het universum, ons innerlijke zelf, of beide tegelijk. De Ouroboros weerspiegelt de cyclus van geboorte, dood en reïncarnatie. Het is schepping, vernietiging en leegte tegelijk.

  Al deze zijnstoestanden moeten bestaan om het universum in balans te houden. De cyclus moet doorgaan om harmonie te laten heersen. De fysieke kosmos is ongeveer hetzelfde. De beweging van verre hemellichamen beïnvloedt het vermogen van onze planeet om leven in stand te houden. Alles moet correct functioneren en stromen om ons in staat te stellen op aarde te leven en te gedijen.

  3. Diya (olielamp)

  Via StatiegeldFoto's

  De Diya is een lamp die in India wordt gebruikt voor religieuze ceremonies, rituelen en gewoon voor het comfort in huis. Het aansteken van de Diya symboliseert kosmisch licht zoals dat van de zon. Het is een fysieke verlichting die ook een spirituele, mentale en emotionele verlichting vertegenwoordigt.

  De Diya werpt letterlijk licht op de duisternis. Het is een brenger van kennis, een verdrijver van onwetendheid en een verlichter op het pad van verlichting. De olie in de Diya symboliseert de materiële wereld en het licht duidt op het spirituele. Alleen als we de egoïstische verlangens van het fysieke wegbranden, kunnen we een verbinding met de kosmos en de spirituele verlichting die we zoeken, bereiken.

  4. Shankh (schelp)

  Je herkent de Shankh misschien als een schelp. De schelp is een essentieel kosmisch symbool in de hindoereligie, omdat het de spirituele ruimte en de brug tussen het fysieke en psychische rijk voorstelt. De Shankh wordt geblazen voor rituelen en ceremonies om contact te maken met de spirituele wereld. Het maakt het geluid van "OM", de ultieme kosmische trilling.

  Zie ook: 21 eenvoudige strategieën om stress bij werknemers te verminderen

  "OM" is een hulpmiddel om snel en gemakkelijk in de meditatieve staat te komen, psychische deuren te openen en ons te helpen op de zoektocht naar transcendentie. Als symbool van "OM" heeft de Shankh ook vele andere toepassingen - het dient als een vat voor heilig water, het helpt negatieve energie te verdrijven en de geluidstrillingen worden zelfs verondersteld bepaalde ziekten te genezen.

  5. Poolster

  Als tastbaar hemellichaam is de noordster (ook bekend als de 8-puntige ster) het ultieme symbool van de kosmos. Hij leeft in de hemel, schijnt neer op aarde en verlicht ons pad. Onze verbinding met de noordster stelt ons in staat om richting te bepalen. Hij laat ons reizen en ontdekken, waardoor we onze kennis van de wereld vergroten.

  We gebruiken het als een gids om onze weg vooruit te vinden en het vertegenwoordigt een baken van hoop wanneer we ons op een donkere plek bevinden. De noordster herinnert ons eraan om te vertrouwen op iets dat groter is dan onszelf: het universum. Het staat ons toe om te dwalen, omdat we altijd de weg terug kunnen vinden. Het is betrouwbaar en verandert nooit, een constante aanwezigheid in ons leven.

  6. Boeddhistische stoepa

  De stoepa, ook wel pagode genoemd, is een belangrijk kosmisch symbool voor boeddhisten. In de stoepa bevinden zich relikwieën, of boeddhistische religieuze voorwerpen. Het is een gebedsplaats die beoefenaars gebruiken om samen te komen, te mediteren en zich te verbinden met Shambhala. De meditatie zelf gaat gepaard met kosmische interactie en de stoepa helpt die goddelijke verbinding te vergemakkelijken.

  De vorm doet denken aan een driedimensionale mandala en symboliseert de leer van Boeddha. De vier hoeken van de basis van de stoepa zijn meestal uitgelijnd met de vier richtingen, wat aarding symboliseert. Het hoge puntige dak van de stoepa is representatief voor de kroon van Boeddha en wordt beschouwd als een kosmisch kanaal naar goddelijke kracht en spirituele verbinding. .

  7. Kruis

  Via StatiegeldFoto's

  De meeste mensen denken dat het kruis een puur christelijk symbool is, maar dat is ver bezijden de waarheid. Het kruis is eigenlijk een veel breder symbool, dat in veel opzichten doet denken aan de levensboom. De verticale lijn van het kruis is een actieve, mannelijke lijn. Het vertegenwoordigt macht en hemelse transcendentie. De horizontale lijn is vrouwelijk en wijs. Het vertegenwoordigt leren, wijsheid en aardse aarding.

  De as van het kruis is waar deze twee werelden elkaar ontmoeten. Het centrum is een plaats van kosmische verlichting waar het spirituele en fysieke met elkaar verbonden zijn. De vorm van het kruis doet denken aan het lichaam van een mens en de centrale as ligt precies bij het hart.

  8. Borjgali

  Via StatiegeldFoto's

  De Borjgali is een Georgisch zonnesymbool dat oorspronkelijk uit het oude Mesopotamië komt en later naar Oost-Europa migreerde. Het symboliseert de zon, eeuwigheid en de kosmische energie die het leven op aarde laat gedijen. De Borjgali kenmerkt ook het oogstseizoen en de meest vruchtbare tijden op aarde.

  Elk van de zeven armen vertegenwoordigt een andere kosmische figuur. De maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus en de zon verschijnen op de Borjgali. Dit bewijst dat mensen al in de oudheid erkenden dat kosmische processen ons diepgaand beïnvloeden. De armen van de Borjgali symboliseren de eeuwigheid van deze cycli en de erkenning van onze verminderde rol in relatie tot het universum.

  9. Kosmisch ei

  Bron

  Het kosmische ei is ook bekend als het wereldei of het mondaine ei. Het is een symbool dat in veel verschillende culturen voorkomt en staat voor een universele oorsprongstheorie. De theorie stelt dat de wereld begon uit een omhulsel, of een soort ei. Dit ei omhulde alle dingen. Toen het openbarstte, begon het universum.

  De theorie kan metaforisch of letterlijk zijn. In de Griekse mythologie is de Orphisch ei opengebroed om geboorte te geven aan Protogenos (wat eerstgeborene betekent), die alle andere goden en dingen schiep. Een soortgelijk concept wordt gevonden in de Vedische filosofie (hindoeïsme) waarin Heer Brahma (de schepper van het universum) uit een gouden ei kwam met de naam Hiraṇyagarbha (Daarom staat Heer Brahma ook bekend als Swayambhu (degene die zichzelf schiep). Het gouden ei wordt beschouwd als de bron van alle schepping of gemanifesteerde werkelijkheid.

  In de Taoïstische mythologie bevatte het ei een verenigde energie die Chi werd genoemd. Hoe dan ook, alle culturen zijn het erover eens dat het Kosmische ei het begin vertegenwoordigt Het is een oertoestand van het onbekende. Net als het universum zelf werd het geopend om bekend te worden en plaats te maken voor leven.

  10. Horus

  Je kent Horus waarschijnlijk als de Egyptische valkgod, met het lichaam van een man en de kop van een roofvogel. Horus is een belangrijke Egyptische god, omdat hij over heersers waakte en hen kon helpen bij de overgang tussen de wereld van leven en dood. Maar Horus heerste ook over de hemel.

  Hij bezat krachten zoals de valk, het vermogen om naar de kosmos te zweven en oneindige kennis te vergaren die wij stervelingen nooit zouden kunnen hebben. Horus fungeert als een kosmische poort die ons uitnodigt om ons energetisch te verbinden met het universum om ons heen. Hij symboliseert de overgang tussen leven en dood en de reis van reïncarnatie die alle zielen moeten maken.

  11. Kalachakra

  Bron

  Kalachakra is een Sanskriet woord dat letterlijk vertaald " wiel van tijd "Hoewel het het verstrijken van jaren weergeeft, is het een bredere inkapseling van lange kosmische processen. In de buitenste uithoeken van het universum worden sterren geboren en verbranden en sterven ze in de loop van eonen. En voor ons mensen op aarde weerspiegelt de Kalachakra soortgelijke processen die in ons plaatsvinden.

  De geboorte en dood van passie, ideeën en ons fysieke lichaam worden hier allemaal afgebeeld. De Kalachakra bestaat uit veel verschillende vormen die samengesmolten zijn tot één geheel. Je ziet er cirkels, vierkanten en allerlei heilige geometrische vormen in. Op deze manier symboliseert het onze verbondenheid met de cycli van de tijd en het grotere universum.

  12. Zonnekruis

  Het zonnekruis is een gelijkzijdig kruis in een cirkel. Het stelt de zonnekalender voor en wordt beschouwd als een van de oudste kosmische symbolen. Elk punt in het zonnekruis stelt een andere zonnestand voor - opkomend, hoog, ondergaand en duisternis.

  De cirkel rond het kruis stelt het universum voor dat de zon en haar bewegingen omvat. Het vertegenwoordigt ook de menselijke geest, waarin oneindige kennis kan rusten. Als geheel symboliseert het zonnekruis onze dorst naar verlichting en spirituele expansie.

  13. Maankruis

  Het maankruis lijkt op een gewoon kruis, maar er rust een maan op. Het wordt al eeuwenlang door heidenen gebruikt voor bescherming. Elke hoek symboliseert de vier hoeken van de aarde, met de maan erboven om spirituele rijken en de mysteries van de wereld te karakteriseren. .

  Dit kruis vertegenwoordigt het belang van de cycli van de maan op onze aardse - de getijden van de oceaan, de zomeroogst en zelfs onze diepste emoties zijn sterk gerelateerd aan dit verre hemellichaam. De maan staat ook voor deze processen in onszelf; het wassende en afnemende maanlicht staat symbool voor onze eigen steeds veranderende emoties. .

  14. Padmasana (Lotus houding)

  Padmasana, vertaald als "lotushouding", is een integrale yogahouding die doet denken aan de lotusbloem. Metaforisch gezien beginnen we onze cyclus precies zoals een lotus - verzwolgen in de duisternis van materialisme en verlangen. Terwijl we groeien, doorbreken we de oppervlakte van verlichting en bloeien we puur op.

  Padmasana is een passieve houding die wedergeboorte en vernieuwing door middel van asana symboliseert. Het leidt de energiestroom omhoog naar de kosmos In de kern vertegenwoordigt Padmasana zowel onze overgave aan de cyclus van wedergeboorte en reïncarnatie als ons verlangen om deze te verlaten. Door ons te verbinden met de uiterlijke kosmos, helpen we onze innerlijke onrust in balans te brengen, wat ons een stap dichter bij spirituele verlichting brengt.

  15. Mandala

  De mandala (wat cirkel betekent) is een kosmisch symbool dat in verschillende culturen voorkomt. Het vertegenwoordigt het universum, de kosmische orde, heelheid, eeuwigheid, onderlinge verbondenheid, harmonie en balans.

  Een mandala verbeeldt ingewikkelde geometrische patronen die ontstaan uit een enkele kern of punt. De patronen bewegen zich steeds verder naar buiten, maar er komt nooit een einde aan. De verschillende vormen en patronen die uit één punt komen, betekenen eenheid en dat alles uit één bron komt. Het betekent ook de eeuwige aard van het universum en het evenwicht dat bestaat tussen verschillende elementen.

  16. Spiraal

  Het middelpunt of beginpunt van een spiraal, ook wel de kern of ' oog van de spiraal vertegenwoordigt de kosmische bron waaruit alles voortkomt Het vertegenwoordigt ook iemands eigen centrum, innerlijke kracht of goddelijke bron.

  Ook, afhankelijk van de richting van de draaiing, wanneer de spiraal naar buiten draait vanuit het centrum, vertegenwoordigt het schepping, of alles dat uit de ene bron komt en wanneer het naar binnen draait richting het centrum, geeft het vernietiging aan of alles dat terugkeert naar dezelfde bron.

  Een spiraal vertegenwoordigt dus zowel eenheid als dualiteit of evenwicht tussen tegengestelde krachten (goed/slecht, schepping/vernietiging, positief/negatief, wassend/wangend, etc.) dat de basis is van alle bestaan.

  17. Natraja

  In het hindoeïsme is 'de Natraja' een avatar van Heer Shiva die hem afbeeldt terwijl hij bezig is met de kosmische dans. Als kosmische danser vernietigt en herschept Shiva het universum met elke stap. Dit komt omdat de vernietiging van het oude nodig is voor de schepping van het nieuwe. En deze cyclus van vernietiging en schepping is cyclisch en eeuwig.

  Shiva wordt dansend afgebeeld in een vlammende cirkel die de eeuwige aard van het universum voorstelt. In zijn rechterbovenhand houdt hij een damru (kleine trommel) vast die het geluid van de schepping symboliseert. In zijn linkerbovenhand houdt hij agni (of vuur) vast dat de vernietiging van het universum symboliseert. De slang die 3 keer om zijn nek is opgerold symboliseert de kosmische energie en de hele tijd - het verleden, het heden en de toekomst.toekomst. De demon die onder zijn rechtervoet vertrapt wordt, symboliseert het menselijk ego dat men onder controle moet brengen om verlichting te bereiken.

  18. Trilok

  De Trilok is een kosmisch symbool van de Jains. Het woord trilok betekent - ' Drie werelden Het vertegenwoordigt de drie delen waarin het universum is verdeeld, waaronder de Urdhav Loka (hoogste rijk) waar de Goden verblijven, de Madhya Loka (middelste rijk) waar mensen verblijven en de Adho Loka (lagere rijk) waar demonen en lagere wezens verblijven.

  Elke wereld is verder verdeeld in vele kleinere secties die elk een niveau van bestaan vertegenwoordigen. Helemaal bovenaan bevindt zich het rijk van 'moksh' of een plaats van volledige bevrijding van de ziel. De triloka bevindt zich in een leegte die ook bekend staat als de onbezette ruimte.

  19. Trimurti

  De Trimurti of Drie Vormen is een heilig symbool in het hindoeïsme dat de drie kosmische functies vertegenwoordigt, waaronder schepping, onderhoud en vernietiging. Deze functies worden vertegenwoordigd door drie godheden (bekend als Trimurti), waaronder Brahma de schepper, Vishnu de bewaarder en Shiva de vernietiger.

  Er is ook een vrouwelijk aspect van Trimurti genaamd - TriDevi. De TriDevi vertegenwoordigt de drie vrouwelijke godinnen - Saraswati (Schepping), Lakshmi (Behoud) en Parvati (Vernietiging).

  20. Arevakhach

  Bron

  De Arevakhach is een Armeens symbool dat staat voor eeuwigheid, levenscyclus, kosmische energie en de materialisatie van geestenergie in de fysieke wereld. Het symbool draagt 12 takken die de 12 dierenriemtekens symboliseren die veranderingen op aarde en in het universum regelen. Net als de Borjgali (eerder besproken) lijkt dit symbool constant in beweging te zijn, wat staat voor de eeuwigheid.cyclus van het leven.

  21. Vesica Piscis

  De vesica piscis is een heilig symbool dat twee cirkels voorstelt die elkaar op zo'n manier snijden dat het middelpunt van elke cirkel op de omtrek van de andere ligt. De cirkels vertegenwoordigen de spirituele en materiële rijken en de markies of lens (puntige ovale vorm) gevormd door de kruising van deze twee rijken vertegenwoordigt de materialisatie van geest.

  Verticaal bekeken (waarbij de twee cirkels naast elkaar liggen) zou de verticale lensvorm de kosmische baarmoeder voorstellen - die leidt tot de manifestatie van dingen in de fysieke wereld. En horizontaal bekeken (met de cirkels boven elkaar) stelt de horizontale lens het kosmische oog voor.

  De Vesica Piscis vertegenwoordigt ook de vereniging van tegengestelden zoals mannelijk/vrouwelijk, geest/materie, hemel/aarde, nacht/dag, positief/negatief, etc. dat de basis is van dit universum. De Vesica Piscis komt ook voor in vele andere heilige symbolen zoals de levensbloem en de Ster van David.

  22. Kongo kosmogram (Dikenga)

  Het kosmogram van de Kongo is een belangrijk kosmisch symbool van het Kongo-volk. Het is een kwartcirkel die de cyclus van leven, bestaan, dood en wedergeboorte uitbeeldt op basis van de bewegingen van de zon. Het symbool staat voor de ingewikkelde verbinding die bestaat tussen het materiële rijk en het geestenrijk en hoe men de krachten heeft om toegang te krijgen tot het geestenrijk en voorouderlijke wijsheid.

  23. Inheems Amerikaans medicijnwiel

  Het medicijnwiel (ook bekend als de Heilige Hoepel) is een oud symbool dat wordt gebruikt door indianenstammen voor genezing, wijsheid en begeleiding. Net als het Kongo-kosmogram is het medicijnwiel een cirkel met vier kwadranten die elk een specifiek aspect van het universum en het bestaan vertegenwoordigen. De vier kwadranten kunnen staan voor de vier richtingen (Oost, West, Noord, Zuid), de vier elementen (Vuur, Aarde,Lucht, Water), de vier seizoenen (lente, zomer, herfst, winter), de vier elementen van welzijn (fysiek, mentaal, spiritueel, emotioneel), de vier levensfasen (geboorte, jeugd, volwassenheid, dood) en de vier tijden van de dag (ochtend, middag, avond, nacht).

  Bovendien vertegenwoordigt de cirkelvorm van de Heilige Hoepel de cyclische aard van het leven, het pad van de zon en de maan en de onderlinge verbondenheid van alle wezens met elkaar en met het universum.

  24. Trikaya

  Zie ook: 54 Diepzinnige citaten over de helende kracht van de natuur

  De Trikaya is een symbool van het Mahayana-boeddhisme dat spreekt over de aard van de werkelijkheid via de afbeelding van drie Kayas of vormen van Boeddha De drie vormen omvatten de Dharmakāya (ultieme/absolute werkelijkheid), de Saṃbhogakāya (spirituele incarnatie van Boeddha) en de Nirmāṇakāya (fysieke incarnatie van Boeddha).

  Conclusie

  Kosmische symbolen karakteriseren vitale processen zoals de geboorte en dood van sterren, de baan van de planeten en de zwaartekracht van hemellichamen. Ze hebben een grote invloed op ons, zowel fysiek als spiritueel. De volgende keer dat je een beetje extra kosmische kracht nodig hebt, neem dan een paar van deze symbolen op in je leven en zie hoe de magie gebeurt.

  Sean Robinson

  Sean Robinson is een gepassioneerd schrijver en spirituele zoeker die zich toelegt op het verkennen van de veelzijdige wereld van spiritualiteit. Met een diepe interesse in symbolen, mantra's, citaten, kruiden en rituelen, duikt Sean in het rijke tapijt van oude wijsheid en hedendaagse praktijken om lezers te begeleiden op een inzichtelijke reis van zelfontdekking en innerlijke groei. Als fervent onderzoeker en beoefenaar weeft Sean zijn kennis van diverse spirituele tradities, filosofie en psychologie samen om een ​​uniek perspectief te bieden dat resoneert met lezers uit alle lagen van de bevolking. Via zijn blog verdiept Sean zich niet alleen in de betekenis en betekenis van verschillende symbolen en rituelen, maar geeft hij ook praktische tips en begeleiding om spiritualiteit te integreren in het dagelijks leven. Met een warme en herkenbare schrijfstijl wil Sean lezers inspireren om hun eigen spirituele pad te verkennen en de transformerende kracht van de ziel aan te boren. Of het nu gaat om het verkennen van de diepe diepten van oude mantra's, het opnemen van opbeurende citaten in dagelijkse affirmaties, het benutten van de helende eigenschappen van kruiden of het deelnemen aan transformerende rituelen, Seans geschriften bieden een waardevolle bron voor diegenen die hun spirituele verbinding willen verdiepen en innerlijke rust en vrede willen vinden. vervulling.