Spirituele symboliek van een cirkel (+ 23 spirituele cirkelsymbolen)

Sean Robinson 14-07-2023
Sean Robinson

Cirkels zijn zo alledaags dat de meesten van ons niet inzien hoe bijzonder ze werkelijk zijn. Ze omringen ons, van onze koffiekopjes en cameralenzen tot de zon, de maan en de sterren. Cirkels zijn in feite universeel; daarom hebben talloze filosofen en spirituele meesters gewezen op hun eenvoudige grootsheid.

Wat maakt cirkels zo betekenisvol? Het feit dat ze op zichzelf het universum en het hele bestaan symboliseren.

  Wat symboliseert een cirkel?

  Hieronder staan de verschillende spirituele ideeën die een cirkel symboliseert:

  1. Cirkel symboliseert de cyclische aard van het universum

  Om de spirituele betekenis van cirkels te begrijpen, helpt het om eerst geboorte en dood te zien als een cirkel. Inderdaad, elk levend wezen op aarde (en zelfs de sterren en planeten) doorloopt wat wij een "levenscyclus" noemen. Op een cyclische manier worden we geboren, worden we ouder en sterven we; het is universeel.

  We kunnen dan nog dieper kijken naar de atomen waaruit alle materie in het universum bestaat; deeltjes draaien cirkelvormig rond de kern van een atoom. We zien dit terug in ons zonnestelsel en ons sterrenstelsel. Planeten draaien cirkelvormig rond sterren en daarnaast wervelen sterrenstelsels op een cyclische manier rond.

  2. Cirkel symboliseert potentieel of creatieve energie

  Vanuit dat punt kunnen we op microscopisch niveau kijken en erkennen dat we letterlijk uit een cirkel zijn ontstaan. Denk aan het ei waar we uit voortkwamen en het embryo dat voor het eerst de schepping van ons leven symboliseerde; beide zijn cirkelvormig. In die zin zijn we uit een cirkel ontstaan.

  3. Cirkel symboliseert zelfrealisatie

  Aan de andere kant kunnen we circulaire symboliek zien in het niet-fysieke. Iedereen die bijvoorbeeld een spiritueel ontwaken heeft meegemaakt of aan een persoonlijke groeireis is begonnen, realiseert zich uiteindelijk dat deze reis niet lineair verloopt. We leren dezelfde les vele malen opnieuw, alleen ervaren we bij elke nieuwe les diepere niveaus van waarheid en afleren. Op deze manier is zelfrealisatielijkt niet op een lijn, maar op een cirkel, of een spiraal.

  4. Cirkel symboliseert eenheid, gelijkheid & verbinding

  Elk punt op de omtrek van de cirkel ligt op gelijke afstand van het middelpunt van de cirkel Ongeacht de grootte van een cirkel, is de verhouding tussen de omtrek en de diameter altijd 3,14 (ook bekend als Pi). Daarom kun je de omtrek van een cirkel eenvoudig vinden door de diameter te kennen. Daarom symboliseert een cirkel eenheid en gelijkheid.

  Als je ver genoeg gevorderd bent op deze spirituele ontwakingsreis, zul je een glimp opvangen van het besef van eenheid; dit betekent dat je tot het inzicht komt dat je niet afgescheiden bent van God, van liefde of van enig ander persoon, plaats of ding in dit universum, levend of anderszins.

  Je zult begrijpen dat je alles bent; je bent God en je bent liefde. Als zodanig maken alle dingen deel uit van jou; als je iets kwaad doet, doe je jezelf kwaad en als je iets liefhebt, houd je van jezelf.

  Dit is ook de definitie van totaliteit: het betekent dat je heel en compleet bent, omdat je het hele universum (en de liefde van God/Bron) in vorm bent.

  5. Cirkel symboliseert de oneindige aard van het bestaan

  Omdat de cirkel geen begin of einde heeft, zouden we kunnen zeggen dat de cirkel ook de onsterfelijkheid van onze ziel vertegenwoordigt. Zowel geboorte als dood zijn inderdaad slechts overgangen; ze zijn niet definitief of "totaal" in essentie. We gaan door levenscycli van geboorte en dood, maar de dood is geen einde. Net als de cirkel kan ons bestaan nooit tot een einde komen.

  Zie ook: Spirituele symboliek van een cirkel (+ 23 spirituele cirkelsymbolen)

  6. Cirkel vertegenwoordigt de kracht van eenvoud

  De cirkel is zo eenvoudig en toch bevat hij een veelheid aan complexe betekenissen en interpretaties. Een cirkel is het beste voorbeeld van het feit dat eenvoud de ultieme verfijning is.

  7. Cirkel vertegenwoordigt totaliteit en volledigheid

  Een cirkel heeft geen begin of einde. Hij heeft ook geen hoeken of zijden. Een cirkel is dus op zichzelf een complete eenheid. Er kan niets aan worden toegevoegd om de cirkel compleet te maken. Daarom zijn cirkels symbolen van heelheid, volledigheid, perfectie, totaliteit en goddelijke symmetrie/evenwicht.

  23 spirituele cirkelvormige symbolen

  Mensen hebben sinds de oudheid de spirituele betekenis van de cirkel erkend; het is, zoals veel filosofen stelden, de meest perfecte vorm. Nogmaals, het heeft geen hoeken, geen begin en geen einde.

  Je zult de cirkel dan ook zien opduiken in talloze spirituele tradities; hieronder staan slechts enkele voorbeelden.

  1. Yin en Yang

  De meeste mensen herkennen het yin-yang symbool als ze het zien; dit symbool, van oudsher een Taoïstisch symbool, staat voor het samenvloeien van tegengestelde krachten. Dit cirkelvormige symbool mengt zwart en wit, en bevat precies evenveel van elk van de tegengestelde kleuren, wat het naast elkaar bestaan van zowel eenheid als dualiteit illustreert.

  2. Enso

  De Enso, een traditioneel Japans symbool, is in wezen een open cirkel; in feite betekent Enso in het Japans "cirkel". Enso wordt geassocieerd met Zenboeddhisme en wordt vaak gebruikt om zowel mandala's als cirkelvormige ruimtes te beschrijven. Dit heilige Japanse kalligrafiesymbool betekent verlichting, wat in wezen een terugkeer naar het Bronbewustzijn is, en bijna hetzelfde is als de dood van het fysieke lichaam.

  3. Chakra's

  Hartchakra symbool

  Als je je verdiept hebt in spiritualiteit, dan weet je waarschijnlijk al dat het menselijk lichaam zeven chakra's bevat - dit zijn ronddraaiende wielen, of cirkels, van energie. Nog een manier waarop de cirkel voorkomt in de spirituele traditie. Elk van de zeven chakra's staat in lijn met zowel een deel van het lichaam als een segment van ons mentale, emotionele en spirituele welzijn. Als zodanig zijn deze ronddraaiende cirkels van energie van vitaal belang voorhet bereiken van ons hoogste potentieel in dit leven op aarde.

  4. Mandala's

  Cirkel mandala

  Mandala is vergelijkbaar met het Japanse symbool Enso en betekent in het Sanskriet letterlijk "cirkel". Deze ingewikkeld getekende ontwerpen hebben in feite een vergelijkbare betekenis als het Japanse Enso; ze symboliseren het universum, eenheid en het individuele spirituele pad. Het creëren van of focussen op een mandala staat er zelfs om bekend dat het iemands energie centreert en mindfulness en vrede bevordert.

  5. Fu Lu Shou

  Fu, Lu en Shou komen oorspronkelijk uit de Chinese mythologie; het zijn godheden die bekend staan als de "drie sterren", en ze staan voor geluk/zegeningen, status/welvaart en een lang leven. We zien de cirkelsymboliek terug in de traditionele karakters voor Fu Lu Shou; ze worden soms artistiek weergegeven met cirkelvormige karakters, wat opnieuw de universele menselijke herkenning van de "drie sterren" illustreert.de spirituele aard van de cirkel.

  6. Dharma chakra

  Dharmachakra, ook bekend als het "wiel van dharma", is een symbool dat eruitziet als het wiel van een wagen; de spaken symboliseren de acht pijlers van het boeddhisme of het "achtvoudige pad". Centraal in boeddhistische gebedshuizen kan het Dharma chakra soms zelfs een yin-yang symbool in het midden bevatten, wat de betekenis van de cirkel verdubbelt!

  7. Ouroboros

  De Ouroboros, traditioneel een oud Egyptisch en Grieks symbool, toont een slang die zijn eigen staart opeet in een perfecte cirkel. Net als zoveel andere cirkelvormige symbolen toont deze afbeelding ons de betekenis van onsterfelijkheid; de slang wordt uit zichzelf geboren net zoals hij zichzelf opeet. Het betekent dat het bestaan een eeuwige overgang is tussen leven en sterven.

  8. Vesica Piscis

  Vesica Piscis - Verticale lens

  De Vesica Piscis is een van de eerste symbolen van de heilige geometrie. Vesica Piscis is het lensvormige patroon dat wordt gevormd door de kruising van twee cirkels met gelijke straal. De kruising gebeurt op zo'n manier dat de omtrek (grens) van elke cirkel door het middelpunt van de andere gaat.

  In het algemeen symboliseert de Vesica Piscis de vereniging van dualiteiten die de basis is van alle bestaan, zoals de vereniging van mannelijk/vrouwelijk, spiritueel/materieel, hemel/aarde, yin/yang, enz.

  Ook wanneer de elkaar kruisende cirkels naast elkaar liggen, vormen ze een verticale lensvorm (zoals in de afbeelding hierboven), waarvan gezegd wordt dat deze de Kosmische Baarmoeder voorstelt die gevormd wordt door de samensmelting van spirituele en materiële werelden.

  Zelfs vanuit wetenschappelijk oogpunt is het interessant om op te merken dat de vorm van de Vesica Piscis een opvallende gelijkenis vertoont met de vorm van de eerste embryonale deling die plaatsvindt na de bevruchting (zoals geïllustreerd in de afbeelding hieronder). Deze deling is slechts de eerste stap in het proces van de vorming van een compleet menselijk wezen.

  Mytose en blaasjesontsteking

  Zo is de Vesica Piscis een krachtig symbool van de schepping.

  Wanneer de cirkels op elkaar liggen (zoals in de afbeelding hieronder), wordt gezegd dat de horizontale lens het kosmische oog of het hemelse oog voorstelt.

  Horizontaal Vesica Piscis - Kosmisch Oog

  De Vesica Piscis bevat ook veel belangrijke symbolen uit de heilige geometrie, waaronder de Gelijkzijdige Driehoek, Ruit, Zeshoek, Zespuntige Ster, Triquetra, Levenszaad, Levenslotus, Torus en Levensbloem, om er een paar te noemen.

  9. Triquetra (Drie-eenheidsknoop)

  De Triquetra (wat 3 hoeken betekent) is een Noors symbool dat eruitziet als een driehoek gemaakt van in elkaar gestrengelde bogen. Niet veel mensen zijn zich hiervan bewust, maar de Triquetra is in werkelijkheid een cirkelvormig symbool omdat het is afgeleid door een extra cirkel toe te voegen aan de Vesica Piscis.

  De Triquetra vertegenwoordigt de schepping, de onderlinge verbondenheid van het leven en natuurlijke levenscycli. Het vertegenwoordigt ook de Drie-eenheid en alle belangrijke aspecten van het leven die in groepen van drie voorkomen, zoals Geest, Lichaam en Geest, Schepping, Behoud en Vernietiging, enzovoort. De centrale punt in de Triquetra vertegenwoordigt de eenheid van alle dingen.

  10. Zaad van leven

  Zaad van leven

  Het Levenszaad is een ander heilig cirkelvormig symbool dat is afgeleid van de Vesica Piscis. Het Levenszaad wordt gevormd wanneer je 5 extra cirkels toevoegt aan de Vesica Piscis (of 4 extra cirkels aan de Triquetra) zoals de afbeelding hieronder laat zien.

  Schepping van levenszaad uit de Vesica Piscis

  Het Levenszaad is een krachtig en eeuwenoud symbool waarvan wordt aangenomen dat het de blauwdruk van het universum bevat.

  Het heeft zes elkaar kruisende cirkels met één cirkel in het midden en een buitenste cirkel die alle andere cirkels insluit. Hierdoor zijn er in totaal zeven cirkels binnenin, ingesloten door één cirkel. Van de zeven cirkels wordt gezegd dat ze de Bijbelse zeven scheppingsdagen voorstellen. Ook is elke cirkel onderling verbonden, wat de onderlinge verbondenheid van alle dingen en de eenheid van het universum symboliseert.

  Zie ook: 7 Verbazingwekkende voordelen van ginseng voor vrouwen (+ de beste soort ginseng om te gebruiken)

  Men gelooft ook dat het Zaad des Levens één enkele scheppingsbron vertegenwoordigt waaruit alle dingen in het universum zijn voortgekomen.

  De Zaad des Levens is het basispatroon dat aanleiding geeft tot het Bloem des Levens patroon en andere patronen zoals de Vrucht des Levens, de Kubus van Metatron en de Platonische Solids (die beschouwd worden als de bouwstenen van het universum).

  11. Lotus van het leven

  Lotus van het leven

  Als je twee Levenspatronen over elkaar legt en één patroon 30 graden draait, krijg je het prachtige Levenspatroon Lotus. Dit patroon staat voor zuiverheid, kracht, balans, eenheid en spirituele verlichting.

  12. Torus

  Torussymbool

  De Torus is een ander krachtig cirkelvormig symbool dat kan worden afgeleid van het Zaad van Leven symbool. Als je acht Zaden van Leven op elkaar stapelt en elk een kleine graad draait, komen ze samen om het Torus energieveld te creëren, zoals in de video hieronder wordt getoond:

  De Torus is een krachtig en veelzijdig symbool dat verschillende concepten omvat zoals heelheid, onderlinge verbondenheid, de cyclus van het leven en oneindigheid. Het vertegenwoordigt het ingewikkelde evenwicht en de cyclische energiestroom die bestaat tussen de spirituele wereld (voorgesteld door de vortex) en de materiële wereld.

  De torus is ook de basisvorm van alle magnetische velden. Men gelooft dat het elektromagnetische veld dat door het hart wordt uitgezonden en het auraveld dat het menselijk lichaam omringt, op de torus lijken. Er wordt zelfs gesuggereerd dat de aarde zich in het centrum van een toroïdaal elektromagnetisch veld bevindt.

  13. Bloem des levens

  Bloem des Levens symbool

  Als je 12 extra cirkels toevoegt aan de Seed of Life, krijg je het Flower of Life patroon.

  Dit symbool stamt uit de prehistorie, toen vroege mensen het patroon met oker op graniet tekenden. Net als het levenszaad symboliseert de levensbloem schepping, interconnectiviteit, balans en eenheid. Velen beweren dat mediteren op de levensbloem genezing en innerlijke rust bevordert.

  14. Vruchten van het leven

  Vrucht in levensbloem

  De Vrucht des Levens, nog zo'n symbool uit de heilige geometrie, zit eigenlijk in de Bloem des Levens. Denk terug aan de overlappende cirkels van de Bloem; de Vrucht des Levens bevat 13 van de cirkels van de Bloem, gerangschikt in een stervorm. Geen van de cirkels van de Vrucht des Levens overlappen elkaar echter; ze raken elkaar alleen aan de randen van de cirkels.

  Vruchten van het leven

  De Levensvrucht, waarvan gezegd wordt dat het de blauwdruk is van de moleculaire structuur in de fysieke wereld, is ook de basis van ons volgende cirkelvormige symbool: de Kubus van Metatron.

  15. Kubus van Metatron

  Levensvrucht & Metatron's kubus

  Als je begint met de Vrucht van het Leven en je trekt een rechte lijn van het middelpunt van één cirkel naar het middelpunt van elk van de andere 12 cirkels en herhaalt die stap met elke cirkel in de Vrucht, dan heb je de Kubus van Metatron gecreëerd. Deze vorm staat voor Aartsengel Metatron, van wie gezegd wordt dat hij waakt over de eb en vloed van het hele Universum.

  De kubus van Metatron is ook een krachtig symbool van creatie. De cirkels in de Levensvrucht staan voor goddelijke vrouwelijke energie en de rechte lijnen staan voor mannelijke energie. Wanneer deze energieën samenkomen, staan ze voor creatie.

  De kubus van Metatron bevat alle 5 platonische vaste lichamen waarvan gezegd wordt dat het de bouwstenen van het universum zijn, waaronder de tetraëder, octaëder, Icosaëder, hexaëder en dodekaëder.

  5 Platonische vaste lichamen in de kubus van Metatron

  16. Hexafoil

  Een hexafoil, ook wel bekend als het 'Daisy wheel', is een bloemachtig symbool dat wordt gevormd door zeven overlappende cirkels. Door de geschiedenis heen is de hexafoil in verschillende culturen gebruikt als een krachtig zonnesymbool en als een symbool van bescherming. Als je de hexafoil uitbreidt tot 19 in elkaar grijpende hexafoils, krijg je het patroon van de 'Flower of Life', het symbool dat we hierna zullen bespreken.

  17. Levensboom

  Via StatiegeldFoto's

  De Levensboom is een ander symbool uit de heilige geometrie dat eigenlijk voortkomt uit de hierboven beschreven Levensbloem. In tegenstelling tot de Levensbloem bevat de Levensboom echter geen overlappende cirkels, maar afzonderlijke cirkels die met lijnen aan elkaar verbonden zijn. Elk van de tien cirkels van de Levensboom staat voor een spiritueel symbool; in het Jodendom worden deze de Tien Sefiroth genoemd.

  18. Hecate's Cirkel

  De Cirkel van Hecate, ook bekend als de Stropholos van Hecate, of het Wiel van Hecate, is afkomstig van de Griekse drievoudige godin Hecate, die Demeter hielp Persephone terug te halen uit de Onderwereld. De Cirkel van Hecate bevat eigenlijk een labyrint. Als zodanig is de Cirkel een voorstelling - opnieuw - van geboorte, leven en dood.

  19. Shree Chakra (of Shree Yantra)

  Via StatiegeldFoto's

  De Sree, Sri of Shri Chakra, een vorm van heilige geometrie die bestaat uit in elkaar grijpende driehoeken binnenin (je raadt het al) een cirkel, symboliseert Universele energie. Beoefenaars hebben dit symbool gebruikt in methodes die veel lijken op mandala's: men kan mediteren op de Sree Chakra om dieper inzicht, bewustzijn en spirituele expansie te krijgen.

  De Sri Chakra heeft in totaal negen driehoeken waarvan er vier naar boven gericht zijn die het goddelijke mannelijke vertegenwoordigen en vijf naar beneden gericht zijn die het goddelijke vrouwelijke vertegenwoordigen. Het centrum van de Shree Yantra dat ontstaat door het samengaan van deze driehoeken is de bron van alle schepping. Er wordt gezegd dat het focussen op dit punt tijdens meditatie kan helpen om krachtige spirituele inzichten te krijgen. .

  20. Kongo Cosmogram

  Het kosmogram van Kongo is een oud kosmisch symbool dat de aard van de werkelijkheid uitlegt aan de hand van de beweging van de zon. Dit cirkelvormige kosmogram is verdeeld in 4 segmenten die elk een fase van het leven/bestaan vertegenwoordigen. Deze segmenten zijn: geboorte, volwassenheid, ouderdom/sterfte en wedergeboorte. Het kosmogram verbeeldt ook de verbinding die bestaat tussen de geest en de materiële wereld en hoe men toegang kan krijgen tot voorouderlijke kennis.wijsheid door in contact te komen met de spirituele wereld.

  21. Afro-Amerikaans medicijnwiel

  Vergelijkbaar met het Kongo kosmogram is een ander cirkelvormig symbool - Het Afro-Amerikaanse Medicijnwiel. Dit cirkelvormige symbool, ook bekend als de - Heilige Hoepel, is verdeeld in vier kwadranten die elk een fase van het leven/bestaan voorstellen. Deze omvatten de vier richtingen (Oost, West, Noord, Zuid), de vier elementen (Vuur, Aarde, Lucht, Water), de vier seizoenen (Lente, Zomer, Herfst, Winter), de vier elementenvan welzijn (fysiek, mentaal, spiritueel, emotioneel), de vier levensfasen (geboorte, jeugd, volwassenheid, dood) en de vier tijden van de dag (ochtend, middag, avond, nacht).

  22. Satkona of Davidsster

  De Satkona (wat zes hoeken betekent in het Sanskriet) is een heilig Hindoeïstisch symbool dat twee elkaar snijdende gelijkzijdige driehoeken voorstelt, een naar boven gericht en een naar beneden gericht. De naar boven gerichte driehoek vertegenwoordigt het goddelijke mannelijke (materie) terwijl de naar beneden gerichte driehoek het goddelijke vrouwelijke (geest) vertegenwoordigt. Hun kruising is de basis van de hele schepping. De Satkona ziet er weliswaarzoals een driehoekig symbool, is in werkelijkheid een cirkelvormig symbool omdat het is afgeleid van de Vrucht des Levens, zoals te zien is in de afbeelding hierboven.

  23. Labyrint

  In tegenstelling tot een eenvoudig doolhof kan een labyrint maar op één manier worden opgelost. Als je aan doolhoven denkt, zie je misschien veel doodlopende en kronkelige paden; hetzelfde is niet waar in een labyrint. Het labyrint bevat slechts één kronkelige weg, die kronkelt en draait, maar je uiteindelijk naar een uitgang leidt zonder doodlopende wegen. Dit bevat een krachtige symboliek voor de spirituele reis van de ziel. Deze oude "doolhoven"worden traditioneel getekend met kronkellijnen binnen een cirkel.

  Samenvattend

  Nu je weet hoe spiritueel krachtig de cirkel kan zijn, daag jezelf uit om op zoek te gaan naar cirkels waar je ook gaat, vooral in de natuur. Als je iets zo eenvoudigs observeert, maar toch zo prachtig, laat het je dan herinneren aan eenheid: we kunnen onszelf zien als afzonderlijke mensen, maar toch zijn we één met alle dingen.

  Sean Robinson

  Sean Robinson is een gepassioneerd schrijver en spirituele zoeker die zich toelegt op het verkennen van de veelzijdige wereld van spiritualiteit. Met een diepe interesse in symbolen, mantra's, citaten, kruiden en rituelen, duikt Sean in het rijke tapijt van oude wijsheid en hedendaagse praktijken om lezers te begeleiden op een inzichtelijke reis van zelfontdekking en innerlijke groei. Als fervent onderzoeker en beoefenaar weeft Sean zijn kennis van diverse spirituele tradities, filosofie en psychologie samen om een ​​uniek perspectief te bieden dat resoneert met lezers uit alle lagen van de bevolking. Via zijn blog verdiept Sean zich niet alleen in de betekenis en betekenis van verschillende symbolen en rituelen, maar geeft hij ook praktische tips en begeleiding om spiritualiteit te integreren in het dagelijks leven. Met een warme en herkenbare schrijfstijl wil Sean lezers inspireren om hun eigen spirituele pad te verkennen en de transformerende kracht van de ziel aan te boren. Of het nu gaat om het verkennen van de diepe diepten van oude mantra's, het opnemen van opbeurende citaten in dagelijkse affirmaties, het benutten van de helende eigenschappen van kruiden of het deelnemen aan transformerende rituelen, Seans geschriften bieden een waardevolle bron voor diegenen die hun spirituele verbinding willen verdiepen en innerlijke rust en vrede willen vinden. vervulling.