17 ಕ್ಷಮೆಯ ಪ್ರಬಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

Sean Robinson 24-07-2023
Sean Robinson

ಕ್ಷಮೆಯು ಮಾನವನ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 17 ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

  1. ಡ್ಯಾಫಡಿಲ್‌ಗಳು

  ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್‌ಗಳು ಅರಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಚಳಿಗಾಲವು ವಸಂತಕಾಲದ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹೂವುಗಳು ಸತ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲವು ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಡ್ಯಾಫಡಿಲ್ಗಳು ಅರಳುವುದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅವರು ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ.

  2. ಎಂಪಟಾಪೊ

  ಮ್ಪಟಾಪೊ ಕಲಹದ ನಂತರ ಕ್ಷಮೆಯ ಸುಂದರವಾದ ಆದಿಂಕ್ರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಕತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ. ಎಂಪಟಾಪೋ ಚಿಹ್ನೆಯು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸುವ ಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

  3. ಗಾಡೆಸ್ ಗುವಾನ್ ಯಿನ್

  ಗುವಾನ್ಯಿನ್ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಚೀನೀ ದೇವತೆ. ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕ್ವಾನ್ ಯಿನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾನ್ ಯಿನ್ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ನಗು, ಎತ್ತರದ ಹಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ, ನೇರವಾದ, ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಳನ್ನು ಕರುಣೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬೌದ್ಧ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತುಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಜಪಮಾಲೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ.

  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ವಾನ್ಯಿನ್ ಅನ್ನು ಬೋಧಿಸತ್ವ ಅವಲೋಕಿತೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

  4. ಆಲಿವ್ ಶಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾರಿವಾಳ

  ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಆಲಿವ್ ಶಾಖೆಯು ಶಾಂತಿ, ಬಿಡುವುದು, ಕ್ಷಮೆ, ಉಪಕಾರ, ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

  ಸಹ ನೋಡಿ: ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರಲು 9 ಮಾರ್ಗಗಳು

  5. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೇಫರ್ (Oplatek)

  ಮೂಲ

  ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ವೇಫರ್ ಅಥವಾ Oplatek ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಯೀಸ್ಟ್, ನೀರು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಮೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಫರ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

  ಹಳೆಯ ಪೋಲಿಷ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ವಿಜಿಲಿಯಾ (ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈವ್ ಡಿನ್ನರ್) ಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಡಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ನೀವು oplatek ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯ, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸುವ, ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

  6. Haziel angel

  Haziel ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಏಂಜೆಲ್ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಕ್ಷಮೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಭರವಸೆ, ಮುಗ್ಧತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅವನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿದಂತೆ ಅವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  7. ದೇವತೆ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಿಯಾ

  ಮೂಲ

  ದೇವತೆ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಿಯಾ ಕ್ಷಮೆ, ಕರುಣೆ (ಕರುಣೆ), ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ವಿಮೋಚನೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ರೋಮನ್ ದೇವತೆ. ಅವಳು ಸುಂದರವಾದ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಕೆಂಪು ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತುಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಜದಂಡ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ, ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. ಅವಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ, ಗುಲಾಬಿ, ಆಲಿವ್ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.

  ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪ್ರತಿರೂಪವೆಂದರೆ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯ ದೇವತೆಯಾದ ಎಲಿಯೊಸ್.

  8. ಕೇತುಪತ್

  ಕೇತುಪತ್ ಎಂಬುದು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕೇತುಪತ್ ಅನ್ನು ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೇಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಿಸಿ ನಂತರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೇಯ್ಗೆ ತಂತ್ರವು ಮಾನವನಂತೆ ಮಾಡಿದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಕ್ಕಿಯ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಹೃದಯದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇತುಪತ್ ರಂಜಾನ್ ನ ನಿಜವಾದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ.

  ಒಪ್ಲೇಟೆಕ್‌ನಂತೆಯೇ (ಮೊದಲು ನೋಡಿದ) ಕೇತುಪತ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶಾಂತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

  9. ಹೆಮರೊಕಾಲಿಸ್ (ಡೇಲಿಲಿ)

  ಹೆಮರೊಕಾಲಿಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಲಿಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ಡೇಲಿಲಿ ಮರೆವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು "ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದನ್ನು" ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟು ತೇಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಜಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.

  10.ಲೇಡಿಬಗ್

  ಲೇಡಿಬಗ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟ, ರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕ್ಷಮೆ, ಬಿಡುವುದು, ಹೊಸತನ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೇಡಿಬಗ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಮಾನವ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

  11. ರೋಡೋಕ್ರೋಸೈಟ್ (ಕರುಣಾಮಯಿ ಹೃದಯದ ಕಲ್ಲು)

  ರೋಡೋಕ್ರೊಸೈಟ್ ಹೃದಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಂದರವಾದ ಕಲ್ಲು. ಇದು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು, ಕ್ಷಮೆ, ಬಿಡುವುದು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಈ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಹಿಂದಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  ಸಹ ನೋಡಿ: ಬೇಯಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವೇ? (ಸಂಶೋಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು)

  12. ಬುದ್ಧ

  ಬುದ್ಧನು ಜ್ಞಾನೋದಯ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಕ್ಷಮೆ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬುದ್ಧನ ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು/ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  13. ಜಿಂಕೆ

  ಜಿಂಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಡುವುದು, ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನವೀಕರಣ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

  14. ಗಾರ್ಡೆನಿಯಾ

  ಗಾರ್ಡೆನಿಯಾ ಎಂಬುದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಹೂವು ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ದಯೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಹೂವು. ಗಾರ್ಡೇನಿಯಾ ಆಗಿದೆಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಹೂವು ಇದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಾನುಭೂತಿ, ಶಾಂತತೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಾಗ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  16. Ceridwen ದೇವತೆ

  ವಿಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ, Ceridwen ಬದಲಾವಣೆ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರದ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕೌಲ್ಡ್ರನ್ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಿಯು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  17. ಹೃದಯ ಚಕ್ರ

  ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೃದಯ ಚಕ್ರವು ಹೃದಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ತೆರೆದಿರುವಾಗ ಈ ಚಕ್ರವು ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ, ತೃಪ್ತಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಮತೋಲನ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅನಾಹತ ಎಂಬ ಪದವು 'ಅನ್ಹರ್ಟ್' ಅಥವಾ 'ಅನ್‌ಸ್ಟಕ್' ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ.

  ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಯಾರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಿಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆ(ಗಳನ್ನು) ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬಿಡಲು ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

  Sean Robinson

  ಸೀನ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಹುಮುಖಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ. ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಮಂತ್ರಗಳು, ಉಲ್ಲೇಖಗಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸೀನ್ ಪುರಾತನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ-ಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಳನೋಟದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಕಾರರಾಗಿ, ಸೀನ್ ಅವರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಅನುರಣಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಮೂಲಕ, ಸೀನ್ ವಿವಿಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸೀನ್ ಓದುಗರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಪರಿವರ್ತಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಮಂತ್ರಗಳ ಆಳವಾದ ಆಳವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದೈನಂದಿನ ದೃಢೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸುವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸೀನ್ ಅವರ ಬರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈಡೇರಿದ.