369 vaimne tähendus - 6 varjatud saladust

Sean Robinson 07-08-2023
Sean Robinson
369 heksagrammi

Number 369, nagu ka numbrid 3, 6 ja 9, on omanud püha tähendust erinevates iidsetes tsivilisatsioonides ja kultuurides. Need numbrid läbivad religioosseid tekste, püha kirjandust ja iidseid õpetusi, sümboliseerides mõisteid nagu loomine, valgustumine, vaimne ärkamine, tervendamine, vaimne energia ja transformatsioon. .

Nimelt oli geniaalne teadlane Nikola Tesla nendest numbritest sügavalt huvitatud. Ta pidas neid salakoodiks, mis sisaldas universumi saladusi. Ta uskus ka, et need numbrid pakuvad teed universumi lõpmatu energia kättesaamiseks, mida saab kasutada inimkonna paremaks muutmiseks.

Selles artiklis uurime numbri 369 sügavat tähendust ja vaimset sümboolikat ning selles sisalduvat püha tarkust. Selle artikli lõpus oleme kindlad, et need arvud on teid sama vaimustanud kui Nicola Teslat!

Alustame sellest, kuidas need numbrid sobivad Fibonacci jada, Yin/Yang ja loomise kontseptsiooni juurde.

  6 Vaimne tähendus & saladused seotud 369

  1. Fibonacci jada, Yin/Yang ja 369

  Numbrid 3, 6 ja 9 on sügavalt seotud Fibonacci jada, Yin/Yang ja teiste loomisega seotud mõistetega. Vaatame, kuidas.

  Fibonacci jada on numbrite jada, kus iga number on kahe eelneva numbri summa. Nii näeb jada välja:

  0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, 514229, 832040, 1346269, 2178309 jne.

  Selle jada eripära seisneb selles, et spiraal (tuntud kui Fibonacci-spiraal), mida saab selle jada numbrite abil joonistada, jäljendab täpselt mitmesuguseid looduses esinevaid korduvaid mustreid. Seda spiraalmustrit võib täheldada merekarpides, lillede kroonlehtede paigutuses, käbide, orkaanide ja isegi puude hargnemises.

  Veel üks eriline aspekt on see, et kui me jagame Fibonacci-arvu selle eelneva arvuga, saame nn kuldlõike (tuntud ka kui täiuslik proportsioon), mis on ligikaudu võrdne 1,618. Näiteks 55 jagatud 34-ga on 1,618.

  Seega on Fibonacci jada sügavalt seotud loomisega.

  Kuidas on siis Fibonacci jada seotud 369-ga?

  Numbrid 3, 6 ja 9 esinevad kogu Fibonacci jadas kindlate intervallidega. Me saame seda kontrollida, kui leiame jadas esinevate numbrite digitaalne juur. Digitaalne juur on see, kui liita numbri numbrid kokku, et taandada see ühele numbrile. Näiteks 54 numbri digitaalne juur on 5 + 4, mis on 9.

  Vaata ka: 11 enesearmastuse rituaali (Armastage & aktsepteerige ennast täielikult)

  Kui leiame Fibonacci jada kõigi arvude digitaalne juur, siis satume huvitavale mustrile. Saame 24 numbri jada ja kui jätkame edasi, siis leiame, et jada kordub. Järgnevalt arvutame esimese 24 numbri digitaalse juure:

  1, 1, 2, 3, 5, 8 , 4 (1 + 3), 3 (2 + 1), 7 (3 + 4), 1 (5 + 5), 8 (8 + 9 = 17 ja 1 + 7 = 8 ), 9 (1 + 4 + 4), 8 (2 + 3 + 3), 8 (3 + 7 + 7 = 17 ja 1 + 7 = 8), 7 (6 + 1), 6 (9 + 8 + 7 = 24 ja 2 + 4 = 6), 4 (1 + 5 + 9 + 7 = 22 ja 2 + 2 = 4), 1 (2+ 5+ 8+ 4 = 19 ja 1 + 9 = 10), 5 (4 + 1 + 8 + 1 = 14 ja 1 + 4 = 5), 6 (6 + 7 + 6 + 5 = 24 ja 2 + 4 = 6) jne.

  24 esimese numbri digitaalne juur on järgmine:

  1, 1, 2, 3 , 5, 8, 4, 3 , 7, 1, 8, 9 , 8, 8, 7, 6 , 4, 1, 5, 6 , 2, 8, 1, 9

  Märkus: See jada kordub pidevalt, kui me jätkame Fibonacci jada numbrite lisamist.

  Nagu märkate selles jadas, korduvad numbrid 3, 6 ja 9 pärast iga 3 numbri intervalli. Nii et iga kolme numbri järel on kas 3, 6 või 9. See tähendab, et iga kolme numbri järel on kas 3, 6 või 9. See tähendab, et iga kolme numbri järel on 3, 6 või 9.

  Nüüd joonistame need 24 arvu ringile. Kui me seda teeme, saame järgmise pildi.

  Selles ringis saame ülalpool numbri 9 ja allosas täpselt vastaspoolt. Samuti leiame, et 3 ja 6 on üksteise vastaspoolel ja on täpselt 2 komplekti 3, 6 ja 9. Kui me ühendame need kaks komplekti 3, 6 ja 9, saame ülespoole suunatud kolmnurga ja allapoole suunatud kolmnurga, mis on kuueharulise tähe (heksagrammi) sümbol, mida tuntakse ka Taaveti tähe või Shatkona nime all hinduismis.

  369 heksagrammi

  6-punktiline täht kujutab kahe vastandliku polaarsuse 3, 6, 9 ja 6, 3, 9 ühendamist, mis on kogu loomise aluseks. Kolmnurkade keskne punkt esindab ühtset allikat, teadvust või Jumalat, millest kõik pärineb.

  Kolmnurga keskpunkti saab esitada numbri 9 abil, sest 369 + 639 on 1008, mille digitaalne juur on 9 (1 + 8 = 9).

  Vaata ka: 18 lühikest mantrat, mis aitavad teid läbi stressirohkete aegade

  Nii on ka siis, kui korrutame 369 arvuga 639, saame 235791, mille digitaalne juur on 9 (2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 1 võrdub 27 ja 2 + 7 võrdub 9).

  Samuti, kui lahutame 369-st 639, saame jälle 270, mille digitaalne juur on 9 (2 + 7 = 9).

  Veel üks huvitav tähelepanek on see, et kui me liidame üksteisega diagonaalselt vastanduvad arvud (nii et kui me ühendame arvud sirgjoonega, siis läheb joon läbi ringi keskpunkti), saame alati summa 9.

  9 keskel

  Seega on number 9 selle püha geomeetrilise mustri kohaselt ainus allikas või teadvus, millest kõik tuleb välja. See on allikaenergia, mis hoiab vastandlikke polaarsusi koos.

  Tsükleid 3-6-9 ja 6-3-9 võib mõista nii, et need esindavad energiavoolu nii päripäeva kui ka vastupäeva. Seda võib võrrelda elektri ja magnetismi vastastikmõjuga, mis on põhijõud, mis tekitavad elektromagnetilist kiirgust, sealhulgas valgust.

  Seega on numbrid 3, 6 ja 9 sügavalt seotud nii loomise, valgustatuse ja duaalsuse kui ka mitte-duaalsuse (ühtsuse) kontseptsiooniga. .

  2. 369 ja Allikaenergia/Jumalataju

  Sarnaselt Fibonacci jadaga on teine looduses sageli täheldatav muster geomeetriline jada, mille suhe on 2, kus iga arv kahekordistub eelmisest. Nii saab 1-st 2, 2-st 4, 4-st 8 jne. Nii näeb see välja,

  1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 jne.

  Seda mustrit võib näha rakkude ja embrüote kasvus ja arengus, mis muudab selle pühaks ja oluliseks mustriks.

  Kui me leiame selles mustris tekkinud numbrite digitaalse juure, leiame midagi hämmastavat.

  Number Digitaalne juur
  1 1 (1)
  2 2 (2)
  4 4 (4)
  8 8 (8)
  16 7 (1+6=7)
  32 5 (3+2=5)
  64 1 (6+4=10, 1+0=1)
  128 2 (1+2+8=11, 1+1=2)
  256 4 (2+5+6=13, 1+3=4)
  512 8 (5+1+2=8)
  1024 7 (1+0+2+4=7)
  2048 5 (2+0+4+8=14, 1+4=5)

  Nagu ülaltoodud tabelist näete, leiame korduva mustri numbritest, milleks on 1, 2, 4, 8, 7 ja 5. Pange tähele, et need numbrid ei sisalda numbreid 3, 6 ja 9.

  Kui me nüüd joonistame need numbrid ringile (või nonagrammile) ja ühendame need numbrid sirgete joontega, siis satume mustrisse, mis sarnaneb lõpmatuse sümboliga (nagu on näidatud alloleval pildil). See viitab sellele, et numbrid 1, 2, 4, 8, 7 ja 5 esindavad maist (materiaalset) maailma ja füüsilise maailma tsüklilist olemust.

  Ja kui me ühendame ülejäänud numbrid 3, 6 ja 9, saame ülespoole suunatud võrdkülgse kolmnurga (nagu on näidatud alloleval pildil).

  369 võrdkülgne kolmnurk & lõpmatuse sümbol

  Teine huvitav muster ilmneb, kui ühendate omavahel vastanduvad numbrid, mille hulka kuuluvad 8 ja 1 ning 7 ja 2.

  Nagu alloleval pildil näidatud, on selles mustris kolm suuremat allapoole suunatud võrdkülgset kolmnurka, mis kattuvad, moodustades neljanda väiksema allapoole suunatud võrdkülgse kolmnurga. Ja siis on üks ülespoole suunatud võrdkülgne kolmnurk, mis moodustub 3, 6 ja 9 ühendamisel.

  Mida need kolmnurgad siis tähendavad? Kolm allapoole suunatud kolmnurka tähistavad kolme loomise faasi, milleks on - loomine, säilitamine/säilitamine ja hävitamine (vana hävitamine, et teha ruumi uue loomisele). Väiksem kolmnurk, mis moodustub nende kolme kolmnurga kattumisest, tähistab füüsilist/materiaalset valdkonda.

  Ülespoole suunatud kolmnurk (mis on loodud 3, 6 ja 9 ühendamisel) esindab vaimset valdkonda või vaimset energiat, mis on materiaalse valdkonna eksisteerimiseks hädavajalik.

  Huvitav on märkida, et ülespoole suunatud kolmnurk ja väiksem allapoole suunatud kolmnurk jagavad mõlemad täpselt sama keskust. See keskus esindab nende maailmade ühendust ja kogu loodu allikat.

  Samuti saab nende kolmnurkade keskpunkti kujutada numbriga 9, sest kui liidame 3, 6 ja 9, saame numbri 9 digitaalne juur, sest 3 + 6 + 9 = 18 ja 1 + 8 = 9. Ja kui liidame suuremate kolmnurkade tippudele vastavad arvud, saame jälle numbri 9, sest 8 + 7 + 5 + 4 + 2 + 1 = 27 ja 2 + 7 = 9. Seega tähistab number 9 ka siinkohal allikalenergiat või lõplikku teadvust.

  Veelgi huvitavam on see, et see sümbol näeb välja väga sarnaselt Durga Yantra sümbol hinduismuses.

  Durga Yantra

  Selle mustri teine tõlgendus (vastavalt Marko Rodini Vortex Mathematics'ile) on, et numbrid 1, 2, 4, 8, 7 ja 5 esindavad materiaalset ehk 3D-maailma ning numbrid 3, 6 ja 9 esindavad kõrgemat dimensiooni, mis annab energiat materiaalsele maailmale.

  Need kolm numbrit toimivad liimina, mis hoiab materiaalset maailma koos. 6 juhib numbreid 8, 7 ja 5 ning 3 juhib numbreid 1, 2 ja 4. Samas 3 ja 6 juhib 9. Seega on 9 kõrgeima teadvuse või energia number, mis on üle kõige. See tõestab taas, et number 9 esindab jumalateadvust ja jumalikku lõpuleviimist. See on resonantsi tulemus 3 ja 6 vahel.

  3. Püha Kolmainsus & 369

  Kristluses kasutatakse 369 tähistamaks Püha Kolmainsust - Isa, Poeg ja Püha Vaim.

  • Number 9 tähistab Isa, Looja või Allikat, millest kõik pärineb.
  • Number 3 on seotud Poja või jumaliku ilmumisega inimese kujul. Nagu te olete märganud, on number 3 Piiblis sageli seotud Jeesusega Kristusega. Näiteks Jeesus tõusis üles kolme päeva pärast.
  • Lõpuks tähistab number 6 Püha Vaimu, mis on jumalik kohalolek, teadvus või hingeenergia, mis elab inimestes.

  369 esindab ka hinduismi kolmainsuse kontseptsiooni, mis hõlmab kolme peamist jumalat ja jumalannat, mis on seotud loomise, säilitamise ja taasloomise kaudu. Need jumalad ja jumalannad on Brahma (looja), Vishnu (säilitaja) ja Shiva (vana hävitaja, et teha ruumi uuele). Nende jumalate naiselikud vormid on Saraswati, Lakshmi ja Parvati.

  3 on seotud Brahma ja loomise mõistega, 6 on seotud Vishnuga kui elu säilitajaga ja 9 on seotud Shivaga, kuna 9 sümboliseerib tsükli lõpuleviimist.

  Neid jumalaid ja jumalannasid esindavad kolm heksagrammi järgmiselt:

  Hindu kolmainsus ja 369

  Nagu näete, on 3 heksagrammi ja iga heksagramm sisaldab 6 kolmnurka, nii et kokku on 6 x 3 = 18 kolmnurka. 18 digitaalne juur on 9, mis täiendab võrrandit 3, 6 ja 9.

  4. 369 & 9-punktiline täht

  Ordu-3 9-tiheline täht sümboolika

  Järjekorras 3 üheksakohaline täht on püha muster, kuna see koosneb kolmest võrdsest kolmnurgast, millel on üks keskpunkt. Punane kolmnurk esindab mõistet Mõistus, Keha ja Vaim, roheline kolmnurk tähistab elu tsüklit, mis on Loomine, Säilitamine ja Hävitamine, ja lilla kolmnurk tähistab kogu aega, nagu minevik, olevik ja tulevik.

  Kui me joonistame arvud 1 kuni 9 üheksakohalisele tähele, leiame igas kolmnurgas olevad arvud 3, 6 ja 9. Kui me liidame lilla kolmnurga tippudele vastavad arvud, saame: 7 + 4 + 1, mis on 12, ja 1 + 2 võrdub 3.

  Samamoodi on kahe teise kolmnurga puhul 8 + 5 + 2 võrdne 15 ja 1 + 5 võrdne 6. Ja 3 + 6 + 9 võrdne 18 ja 1 + 8 võrdne 9. Seega vastavad need kolm kolmnurka kokku numbritele 3, 6 ja 9. Samuti vastavad keskse (punase) kolmnurga tipud 3, 6 ja 9. Seega vastavad need kolm kolmnurga tipud 3, 6 ja 9.

  5. 369 & Tervendavad sagedused

  369 on Solfeggio sageduste keskmes.

  Solfeggio-sagedused on 9 püha tooni, mille puhul arvatakse, et need pakuvad mitmesugust positiivset kasu, sealhulgas tervenemist, teadvuse suurendamist, suhete parandamist, negatiivsete emotsioonide vabastamist ja intuitsiooni suurendamist. Neid seostatakse ka keha energiakeskuste, nn tšakrate tervendamisega.

  Neid sagedusi on kasutatud iidse püha muusika traditsioonides, näiteks gregooriuse lauludes ja India sanskriti lauludes, alates 8. sajandist. Arvatakse, et nende iidsete toonide avastamine põhineb numeroloogial. Järgnevalt on esitatud 9 sagedust ja nendega seotud kasu:

  • 174 Hz - Aitab leevendada valu ja stressi
  • 285 Hz - Soodustab sisemist tervenemist ning keha ja vaimu tasakaalustamist (seotud kroonitšakraga).
  • 396 Hz - Vabastab süütunde ja hirmu, soodustab vabanemistunnet (seostub juurtšakraga).
  • 417 Hz - Olukordade lahendamine ja muutuste soodustamine (seotud sakraalse tšakraga)
  • 528 Hz - Suurendab transformatsiooni ja imesid, edendades vibratsioonilist tervenemist. (Seotud päikesepleksi tšakraga).
  • 639 Hz - Toetab ühendust suhetes & edendab enesearmastust (seotud südametšakraga).
  • 741 Hz - Äratab intuitsiooni ja läbinägemise, laiendades vaimset teadlikkust (seotud kurgutšakraga).
  • 852 Hz - Edendab selgust ja jumalikku ühendust (seotud kolmanda silma tšakraga).
  • 963 Hz - Aktiveerib jumalikku teadvust ja valgustumist (seotud kroonitšakraga).

  Huvitav on märkida, et kõigi Solfeggio sageduste digitaalne juur taandub kas 3, 6 või 9-le, nagu on näidatud alljärgnevas tabelis.

  • 174: 1 + 7 + 4 = 12 ja 1 + 2 = 3
  • 285: 2 + 8 + 5 = 15 ja 1 + 5 = 6
  • 396: 3 + 9 + 6 = 18 ja 1 = 8 = 9
  • 417: 4 + 1 + 7 = 12 ja 1 + 2 = 3
  • 528: 5 + 2 + 8 = 15 ja 1 + 5 = 6
  • 639: 6 + 3 + 9 = 18 ja 1 + 8 = 9
  • 741: 7 + 4 + 1 = 12 ja 1 + 2 = 3
  • 852: 8 + 5 + 2 = 15 ja 1 + 5 = 6
  • 963: 9 + 6 + 3 = 18 ja 1 + 8 = 9

  Me saame need sagedused sobitada ka 9-tiheline täht, mida me varem nägime. Nagu me nägime, vastab punane kolmnurk 9-le, roheline kolmnurk 6-le ja lilla kolmnurk 3-le. Selle põhjal saame need arvud hõlpsasti tähele joonistada.

  Samuti on kõigil kolmel kolmnurgal sama keskpunkt ja võib öelda, et keskpunkt vastab arvule 9. See tuleneb sellest, et 9 + 9 + 9 annab kokku 27 ja 2 + 7 on 9. Samamoodi on 3 + 3 + 3 võrdne 9 ja 6 + 6 + 6 võrdne 36 ja 3 + 6 võrdub 9-ga.

  Seega, ka siin on kõigi tervendavate sageduste keskmes 9.

  6. 3, 6 ja 9 matemaatiline tähendus

  Numbrid 3, 6 ja 9 omavad erilisi matemaatilisi omadusi. Allpool on toodud vaid mõned neist.

  a.) Mis tahes arvu korrutamine arvuga 369 annab alati tulemuseks digijuure 9.

  Näiteks,

  52 x 369 = 19188 ja digitaalne juur on 1 + 9 + 1 + 1 + 8 + 8 = 27 ja 2 + 7 = 9

  3456 x 369 = 1275264 ja digitaalne juur on 1 + 2 + 7 + 5 + 2 + 6 + 4 = 27 ja 2 + 7 = 9

  245 x 369 = 90405 ja digitaalne juur on 9 + 4 + 5 = 18 ja 1 + 8 = 9

  Tegelikult kehtib see iga kombinatsiooni puhul, mis koosneb kolmest, kuuest ja üheksast, olgu see siis 963, 396, 639 või 693. Näiteks,

  72 x 963 = 69336 ja digitaalne juur on 27 ning 2 + 7 = 9

  b.) Mis tahes arvu korrutamine 9-ga annab tulemuseks digijuure 9.

  Kui korrutate 9 mis tahes arvuga, on saadud digitaalne juur alati 9.

  Näiteks,

  123 x 9 = 1107 ja 1 + 1 = 7 = 9

  54 x 9 = 486 ja 4 + 8 + 6 = 18 ja 1 + 8 = 9

  Samuti, kui korrutate 3 ja 6 mis tahes arvuga, on saadud numbri digitaalne juur alati kas 3 või 6.

  c.) Kui korrutate arvud 3, 6 ja 9, siis saadakse tulemuseks digijuur 9.

  Näiteks,

  3 x 6 x 9 = 162 ja 1 + 6 + 2 = 9

  3 x 6 = 18 ja 1 + 8 = 9

  9 x 6 = 54 ja 5 + 4 = 9

  d.) Lisage või lahutage 369 mis tahes arvust ja saadud digitaalne juur on võrdne algse arvu digitaalse juurega.

  Võtame näiteks arvu 45465. Selle arvu digitaalne juur on 4 + 5 + 4 + 6 = 5 = 24 ja 2 + 4 on 6.

  Nüüd lisame ja lahutame sellest arvust 369.

  45465 - 369 = 45096. 45096 digitaalne juur on 4 + 5 + 9 + 6 = 24 ja 2 + 4 = 6 .

  45465 + 369 = 45834. 45834 digitaalne juur on 4 + 5 + 8 + 3 + 4 = 24 ja 2 + 4 = 6 .

  See kehtib ka numbri 9 kohta.

  Näiteks ,

  34 digitaalne juur on 7

  34 + 9 = 43 ja 4 + 3 = 7

  34 - 9 = 25 ja 2 + 5 = 7

  e.) Kõigi hulknurkade nurkade digitaalne juur on alati 9.

  Nagu allpool esitatud tabelis näidatud, on kõigi hulknurkade nurkade summa alati 9-ga võrdne.

  Polügooni nimi Nurkade summa Digitaalne juur
  Kolmnurk 180° 9
  Nelinurkne 360° 9
  Pentagon 540° 9
  Kuusnurk 720° 9
  Heptagon 900° 9
  Octagon 1080° 9
  Nonagon 1260° 9
  Decagon 1440° 9

  f.) Nurkade digitaalne juur, mille saame ringi poolitamisel, annab alati tulemuseks 9

  Ringnurgad

  Kui te jätkate ringi poolitamist/poolitamist, siis jõuate lõpuks singulaarsuseni (või ühte punkti). Ja kui te jätkate hulknurga külgede lisamist, siis jõuate peaaegu ringini, mis kujutab endast lõpmatust. Seega on üheksa olemas nii singulaarsuses (ühtsuses) kui ka lõpmatuses.

  g.) Üheksa on võrdne nulliga

  Üheksa võrdub ka nulliga, sest kui leida mis tahes arvu, mis sisaldab 9, digitaalne juur ja seejärel asendada üheksa nulliga ning leida uuesti digitaalne juur. mõlemad juured oleksid samad. Mis tähendab, et 9 ja null on omavahel asendatavad.

  Näiteks ,

  4559 digitaalne juur on 4 + 5 + 5 + 9 = 23 ja 2 + 3 = 5

  Kui asendame 4559-s 9 nulliga, saame arvu 4550. 4550 digitaalne juur on 4 + 5 + 5 = 14 ja 1 + 4 = 5 . seega on mõlemad digitaalsed juured samad.

  Siin on veel mõned näited:

  Digitaalne juur 759 on 7 + 5 + 9 = 21 ja 2 + 1 = 3

  Digitaalne juur 750 = 7 + 5 = 12 ja 1 + 2 = 3

  34679 digitaalne juur on 3 + 4 + 6 + 7 + 9 = 29 = ja 2 + 9 = 11 ja 1 + 1 = 2

  Digitaalne juur 34670 on 3 + 4 + 6 + 7 + 0 = 20 ja 2 + 0 = 2

  Samuti, kui korrutame mis tahes arvu nulliga, saame nulli. Sama kehtib ka üheksa kohta. Nagu nägime varem, kui korrutame mis tahes arvu arvuga 9 ja saame 9. See tõestab, et 9 ja null on omavahel asendatavad.

  Kuna null tähistab olematust, siis on 9 ka võrdne olematusega või vaimse/kujulise valdkonnaga.

  h.) Mis tahes naturaalarvu kolmik saab jagada 3, 6 või 9 peale.

  • 111, 222, 333, vähendatakse 369-ni (1 + 1 + 1 = 3, 2 + 2 + 2 = 6 ja 3 + 3 + 3 = 9 ).
  • 444, 555, 666 vähendada 369-ni.
  • 777, 888, 999 vähendada 369-ni

  Muud nähtused, mis esindavad 3, 6, 9

  • Vibratsioon, sagedus, & energia: Kõik vibreerib kindlal sagedusel. Vibratsiooni, sagedust ja sellest tulenevat energiat saab väljendada arvudega 3, 6 ja 9.
  • Aatomilaengud: Aatomitel on 3 osakest - elektron, prooton ja neutron ning 3 tüüpi laenguid: positiivne, negatiivne ja neutraalne laeng. Neid osakesi ja laenguid saab kujutada kasutades 3, 6 ja 9. Positiivne laeng on 3, negatiivne laeng on 6 ja neutraalne laeng, mis tasakaalustab kõike seda, on 9.
  • AUM laulu: AUMil on kolm erinevat silpi - Aaaa, Oooo ja Mmmm, mis esindavad teadlikku, alateadlikku ja üliteadlikku seisundit. Neid seisundeid saab kujutada kasutades 3, 6 ja 9.
  • Elektromagnetiline energia: Valgus on elu ja valgus ei ole midagi elektromagnetilise energia poolt. Teisisõnu, valgus koosneb elektri- ja magnetväljadest. See sobib suurepäraselt koodiga 369. 3 tähistab elektrit, 6 magnetismi ja 9 tähistab sellest tulenevat valgust.
  • 3 eksistentsi valdkonda: On olemas materiaalne maailm, vaimne maailm ja keskne punkt või allikas, mis hoiab neid maailmu koos. Neid maailmu saab kujutada kasutades 3, 6 ja 9. Allikas on 9.
  • Magnetism: Numbrid 3 ja 6 tähistavad magneti vastaspooluseid, samas kui number 9 tähistab südamikku või telge, mis asub vastaspooluste keskel.
  • Kolmanda silma tšakra: 3 esindab alateadvust ja 6 esindab teadlikku meelt. 3 ja 6 resonantsi korral avaneb kolmas silm (mida esindab 9), mis aitab teil näha kõrgemaid dimensioone ja lõppkokkuvõttes tõde.

  Lühidalt baas-10 (kümnendarv) arvusüsteemist

  Tuleb märkida, et kõik selles artiklis esitatud arvutused põhinevad baas 10 arvusüsteemil, mida tuntakse ka kümnendsüsteemina. On olemas erinevaid arvusüsteeme, kuid baas 10 on neist kõige loomulikum. See on tingitud sellest, et meil on 10 sõrme ja kõige loomulikum viis alustada lugemist on sõrmede kasutamine. See teeb baas 10 kõige loomulikumaks.loendussüsteem on olemas.

  Kokkuvõte

  Kokkuvõtteks võib öelda, et arv 369 omab sügavat tähendust ja on läbi imbunud paljudest varjatud saladustest. See artikkel on ainult kriimustanud selle saladuste pinda, jättes palju rohkem avastamata. Kui me süveneme selle olemusse, avastame hulgaliselt tarkusi ja ilmutusi, mis on seotud selle numbriga.

  Kui tunnete resonantsi numbriga 369, võtke see omaks ja lubage tal juhtida teid valgustuse ja ilmutuse vaimsele teekonnale. Avage oma meeled selle sügavatele saladustele ja laske selle numbri väel avada uusi mõistmise ja eneseavastuse mõõtmeid.

  Sean Robinson

  Sean Robinson on kirglik kirjanik ja vaimne otsija, kes on pühendunud vaimsuse mitmetahulise maailma uurimisele. Tundes sügavat huvi sümbolite, mantrate, tsitaatide, ürtide ja rituaalide vastu, süveneb Sean iidsete tarkuste ja kaasaegsete tavade rikkalikku gobelääni, et suunata lugejaid läbinägelikule eneseleidmise ja sisemise kasvu teekonnale. Innuka teadlase ja praktikuna ühendab Sean oma teadmised erinevatest vaimsetest traditsioonidest, filosoofiast ja psühholoogiast, et pakkuda ainulaadset vaatenurka, mis kõlab kõikidelt elualadelt pärit lugejatele. Oma ajaveebi kaudu ei süvene Sean mitte ainult erinevate sümbolite ja rituaalide tähendusse ja olulisusesse, vaid annab ka praktilisi näpunäiteid ja juhiseid vaimsuse integreerimiseks igapäevaellu. Sooja ja lähedase kirjutamisstiiliga Seani eesmärk on inspireerida lugejaid uurima oma vaimset teed ja kasutama ära hinge muutvat jõudu. Olgu selleks siis iidsete mantrate sügavate sügavuste uurimine, meeliülendavate tsitaatide lisamine igapäevastesse kinnitustesse, ravimtaimede raviomaduste ärakasutamine või ümberkujundavate rituaalidega tegelemine – Seani kirjutised pakuvad väärtuslikku ressurssi neile, kes soovivad süvendada oma vaimset sidet ning leida sisemist rahu ja rahu. täitmine.