Significat espiritual de 369 - 6 secrets ocults

Sean Robinson 07-08-2023
Sean Robinson
369 hexagrama

El número 369, així com els dígits 3, 6 i 9, han tingut un significat sagrat en diverses civilitzacions i cultures antigues. Aquests números impregnen textos religiosos, literatura sagrada i ensenyaments antics, simbolitzant conceptes de creació, il·luminació, despertar espiritual, curació, energia espiritual i transformació .

En particular, el brillant científic Nikola Tesla estava profundament intrigat per aquestes xifres. Els considerava un codi críptic que contenia els secrets de l'univers. També creia que aquests números oferien un camí per aprofitar l'energia infinita de l'univers que es pot utilitzar per a la millora de la humanitat.

En aquest article, explorem el significat profund i el simbolisme espiritual darrere del número 369 i la saviesa sagrada que conté. Al final d'aquest article, estem segurs que us fascinaran aquests nombres com Nicola Tesla!

Comencem fent una ullada a com encaixen aquests nombres en el Fibonacci. seqüència, Yin/Yang i el concepte de creació.

  6 Significats espirituals & Secrets associats amb 369

  1. Seqüència de Fibonacci, Yin/Yang i 369

  Els nombres 3, 6 i 9 estan profundament connectats amb la seqüència de Fibonacci, el Yin/Yang i altres conceptes. relacionades amb la creació. Vegem com.

  La successió de Fibonacci és una seqüència de nombres on cada nombre és la sumaés igual a 3.

  De la mateixa manera, per als altres dos triangles, 8 + 5 + 2 és igual a 15 i 1 + 5 és igual a 6. I, 3 + 6 + 9 és igual a 18 i 1 + 8 és igual a 9. Per tant, els tres triangles junts corresponen als nombres, 3, 6 i 9. A més, els vèrtexs del triangle central (vermell) corresponen a 3, 6 i 9.

  5. 369 & Freqüències de curació

  369 és el nucli de Freqüències de solfeig.

  Les freqüències de solfeig són una col·lecció de 9 tons sagrats que es creu que ofereixen diversos beneficis positius, com ara la curació, l'augment de la consciència, les relacions millorades, l'alliberament de emocions negatives i intuïció augmentada. També s'associen amb la curació dels centres energètics del cos coneguts com a xacres.

  Aquestes freqüències s'han utilitzat en les antigues tradicions de música sacra, com els cants gregorians i els cants sànscrits indis, des del segle VIII. Es creu que el descobriment d'aquests tons antics es basa en la numerologia. Les següents són les 9 freqüències i els seus beneficis associats:

  • 174 Hz – Ajuda a alleujar el dolor i l'estrès
  • 285 Hz – Facilita la curació interior i equilibra el cos i la ment. (Associat amb el chakra de la corona)
  • 396 Hz - Allibera la culpa i la por, fomentant la sensació d'alliberament. (Associat amb el chakra arrel)
  • 417 Hz – Desfer situacions i facilitar el canvi (associat amb el chakra sacre)
  • 528Hz – Millora la transformació i els miracles, promovent la curació vibratòria. (Associat amb el chakra del plexe solar)
  • 639 Hz – Afavoreix la connexió en les relacions i amp; promou l'amor propi. (Associat amb el chakra del cor)
  • 741 Hz – Desperta la intuïció i la visió, ampliant la consciència espiritual. (Associat amb el chakra de la gola)
  • 852 Hz – Afavoreix la claredat i la connexió divina (Associat amb el chakra del tercer ull)
  • 963 Hz – Activa la Consciència Divina i la Il·luminació. (Associat amb el chakra de la corona)

  El punt interessant a destacar és que l'arrel digital de totes les freqüències de solfeig es redueix a 3, o 6 o 9, tal com es mostra a la taula següent.

  • 174: 1 + 7 + 4 = 12 i 1 + 2 = 3
  • 285: 2 + 8 + 5 = 15 i 1 + 5 = 6
  • 396: 3 + 9 + 6 = 18 i 1 = 8 = 9
  • 417: 4 + 1 + 7 = 12 i 1 + 2 = 3
  • 528: 5 + 2 + 8 = 15 i 1 + 5 = 6
  • 639: 6 + 3 + 9 = 18 i 1 + 8 = 9
  • 741: 7 + 4 + 1 = 12 i 1 + 2 = 3
  • 852: 8 + 5 + 2 = 15 i 1 + 5 = 6
  • 963: 9 + 6 + 3 = 18 i 1 + 8 = 9

  També podem ajustar aquestes freqüències a l'estrella de 9 puntes que hem vist abans. Com hem vist, el triangle vermell correspon al 9, el triangle verd al 6 i el triangle violeta al 3. En base a aixòpodem representar fàcilment aquests nombres a l'estrella.

  A més, els tres triangles comparteixen el mateix centre i es pot dir que el centre correspon al número 9. Això és degut a que , 9 + 9 + 9 suma 27 i 2 + 7 és 9. De la mateixa manera, 3 + 3 + 3 és igual a 9 i 6 + 6 + 6 és igual a 36, ​​i 3 + 6 és 9.

  Així, aquí de nou, totes les freqüències de curació tenen 9 al seu nucli.

  6. Significat matemàtic de 3, 6 i 9

  Els nombres 3, 6 i 9 tenen propietats matemàtiques especials. A continuació es mostren només alguns d'ells.

  a.) Multiplicar qualsevol nombre amb 369 sempre donarà lloc a una arrel digital de 9.

  Per exemple,

  52 x 369 = 19188 i l'arrel digital és 1 + 9 + 1 + 8 + 8 = 27 i 2 + 7 = 9

  3456 x 369 = 1275264 i l'arrel digital és 1 + 2 + 7 + 5 + 2 + 6 + 4 = 27 i 2 + 7 = 9

  245 x 369 = 90405 i l'arrel digital és 9 + 4 + 5 = 18 i 1 + 8 = 9

  De fet, això és cert per a qualsevol combinació de 3, 6 i 9, ja sigui 963, 396, 639 o 693. Per exemple,

  72 x 963 = 69336 i l'arrel digital és 27, i 2 + 7 = 9

  b.) Multiplicant qualsevol nombre per 9 es donarà com a resultat una arrel digital de 9.

  Quan multipliqueu 9 amb qualsevol nombre, l'arrel digital resultant sempre serà 9.

  Per exemple,

  123 x 9 = 1107 i 1 + 1 = 7 = 9

  54 x 9 = 486, i 4 + 8 + 6 = 18 i 1 + 8 = 9

  També,quan multipliqueu 3 i 6 per qualsevol nombre, l'arrel digital resultant del nombre sempre serà igual a 3 o 6.

  c.) Quan multipliqueu els nombres 3, 6 i 9, el resultat digital resultant. arrel serà 9

  Per exemple,

  3 x 6 x 9 = 162, i 1 + 6 + 2 = 9

  3 x 6 = 18 i 1 + 8 = 9

  9 x 6 = 54 i 5 + 4 = 9

  d.) Sumar o restar 369 de qualsevol nombre i l'arrel digital resultant serà igual a l'arrel digital del nombre original.

  Per exemple, prenem el nombre 45465. L'arrel digital d'aquest nombre és 4 + 5 + 4 + 6 = 5 = 24 i 2 + 4 és 6.

  Ara sumem i restem 369 d'aquest nombre.

  45465 – 369 = 45096. L'arrel digital de 45096 és 4 + 5 + 9 + 6 = 24 i 2 + 4 = 6 .

  45465 + 369 = 45834. L'arrel digital de 45834 és 4 + 5 + 8 + 3 + 4 = 24 i 2 + 4 = 6 .

  Això també és cert per al número 9.

  Per exemple ,

  L'arrel digital de 34 és 7

  34 + 9 = 43 i 4 + 3 = 7

  34 – 9 = 25 i 2 + 5 = 7

  e.) L'arrel digital dels angles de tots els polígons sempre és 9

  Com es mostra a la taula següent, la suma dels angles de tots els polígons sempre tindrà una arrel digital de 9.

  Nom del polígon Suma d'angles DigitalArrel
  Triangle 180° 9
  Quadrilàter 360° 9
  Pentàgon 540° 9
  Hexàgon 720° 9
  Heptàgon 900° 9
  Octògon 1080° 9
  Nonagon 1260° 9
  Decàgon 1440° 9

  f.) L'arrel digital dels angles que obtenim en bisectant un cercle sempre dóna com a resultat 9

  Angulos del cercle

  També amb la meitat/bisectació d'un cercle, finalment s'arriba a la singularitat (o a un únic punt). I quan aneu afegint costats a un polígon arribeu a formar un cercle que representa l'infinit. Així, nou està present en la singularitat (unitat) així com en l'infinit.

  g.) Nou és igual a zero

  Nou també és igual a zero perquè quan trobeu l'arrel digital de qualsevol nombre que contingui 9 i després substituïu nou per zero i torneu a trobar l'arrel digital. les dues arrels serien iguals. És a dir, 9 i zero són intercanviables.

  Per exemple ,

  L'arrel digital de 4559 és 4 + 5 + 5 + 9 = 23 i 2 + 3 = 5

  Quan substituïu 9 en 4559 per zero, obtenim el número 4550. L'arrel digital de 4550 és 4 + 5 + 5 = 14 i 1 + 4 = 5 . Per tant, les dues arrels digitals són iguals.

  Aquí teniu alguns exemples més:

  L'arrel digital de 759 és 7 + 5 + 9 = 21 i 2 + 1 = 3

  Arrel digital de 750 = 7 + 5 = 12 i 1 + 2 = 3

  L'arrel digital de 34679 és 3 + 4 + 6 + 7 + 9 = 29 = i 2 + 9 = 11 i 1 + 1 = 2

  L'arrel digital de 34670 és 3 + 4 + 6 + 7 + 0 = 20 i 2 + 0 = 2

  També quan multipliqueu qualsevol nombre per zero, obteniu zero. El mateix passa amb nou també. Com hem vist abans, quan multipliquem qualsevol nombre per 9 i obtindreu 9. Això demostra que 9 i zero són intercanviables.

  Com que zero significa el no-res, 9 també és igual al no-res o al regne espiritual/sense forma.

  h.) El triple de qualsevol nombre natural es pot descompondre en 3, 6 o 9

  • 111, 222, 333, reduir a 369 (1 + 1 + 1 = 3, 2 + 2 + 2 = 6 i 3 + 3 + 3 = 9 )
  • 444, 555, 666 reduir a 369
  • 777, 888, 999 reduir a 369

  Altres fenòmens que representen 3, 6, 9

  • Vibració, freqüència i & Energia: Tot vibra a una freqüència específica. La vibració, la freqüència i l'energia resultant es poden expressar en termes de 3, 6 i 9.
  • Càrregues atòmiques: Els àtoms tenen 3 partícules: electró, protó i neutró i 3 tipus. de càrregues, positives, negatives i neutres. Aquestes partícules i càrregues es poden representar amb 3, 6 i 9. La càrrega positiva és 3, la càrrega negativa és 6 i la càrrega neutra que ho equilibra tot és 9.
  • AUM chant: AUM té tres síl·labes diferents: Aaaa,Oooo, i Mmmm que representen els estats conscient, subconscient i superconscient. Aquests estats es poden representar amb 3, 6 i 9.
  • Energia electromagnètica: La llum és vida i la llum no és res per energia electromagnètica. En altres paraules, la llum està formada per camps elèctrics i magnètics. Això s'adapta perfectament al codi 369. 3 representa l'electricitat, 6 el magnetisme i 9 representa la llum resultant.
  • 3 àmbits d'existència: Hi ha el regne material, el regne espiritual i un punt mitjà o font que manté units aquests àmbits. Aquests regnes es poden representar amb 3, 6 i 9. La font és 9.
  • Magnetisme: Els números 3 i 6 representen els pols oposats de l'imant, mentre que el número 9 representa el nucli o eix que es troba al centre dels pols oposats.
  • Chakra del tercer ull: 3 representa la ment subconscient i 6 representa la ment conscient. Quan ressonen 3 i 6, es produeix l'obertura del tercer ull (representat per 9) que us ajuda a veure les dimensions més altes i, finalment, la veritat.

  Un breu sobre la base 10 (decimal) Sistema numèric

  Cal tenir en compte que tots els càlculs presentats en aquest article es basen en el sistema numèric de base 10 també conegut com a sistema decimal. Hi ha diversos sistemes de nombres existents, però la Base 10 sembla el més natural d'entre ells. Això és perquè tenim10 dits i la manera més natural de començar a comptar és fent servir els nostres dits. Això és el que fa que Base 10 sigui el sistema de recompte més natural que hi ha.

  Conclusió

  En conclusió, el número 369 té un significat profund i està impregnat de nombrosos secrets ocults. Aquest article només ha ratllat la superfície dels seus misteris, deixant molt més per descobrir. A mesura que aprofundim en la seva essència, descobrim una gran quantitat de saviesa i revelacions associades amb aquest nombre.

  Si sentiu una ressonància amb el 369, abraceu-lo i deixeu-lo guiar en un viatge espiritual d'il·luminació i revelació. Obre la teva ment als seus secrets profunds i deixa que el poder d'aquest número desbloquegi noves dimensions de comprensió i autodescobriment.

  dels dos nombres anteriors. Aquí teniu l'aspecte de la seqüència:

  0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584 , 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, 514229, 832040, 134617, 134617, 196418, 196418, 317811, 514229, 832040, 1346127, 134617893, 92, 1346176893,

  > especial d'aquesta seqüència és que el espiral (coneguda com l'espiral de Fibonacci) que es pot dibuixar utilitzant els números d'aquesta seqüència imiten exactament diversos patrons recurrents que es troben a la natura. Aquest patró espiral es pot observar en petxines marines, en la disposició de pètals de flors, pinyes, huracans. , i fins i tot la ramificació dels arbres.

  Un aspecte més especial és que quan dividim un nombre de Fibonacci pel seu número anterior obtenim el que es coneix com a Proporció Àuria (també coneguda com a Proporció Perfecta) que és aproximadament igual a 1,618. Per exemple, 55 dividit per 34 és 1,618.

  Així, la seqüència de Fibonacci està profundament relacionada amb la creació.

  Llavors, com es relaciona la seqüència de Fibonacci amb 369?

  Els nombres 3, 6 i 9 es troben a tota la seqüència de Fibonacci a intervals específics. Això ho podem comprovar trobant l'arrel digital dels nombres que apareixen a la seqüència. Una arrel digital és quan afegiu els dígits d'un nombre per reduir-lo a un sol dígit. Per exemple, l'arrel digital de 54 és 5 + 4, que és 9.

  Si trobem l'arrel digital de tots els nombres de Fibonacciseqüència ens trobem amb un patró interessant. Obtenim una seqüència de 24 nombres i a mesura que continuem més enllà, trobem que la seqüència es repeteix. Així és com calculem l'arrel digital dels primers 24 nombres:

  1, 1, 2, 3, 5, 8 , 4 (1 + 3), 3 (2 + 1), 7 (3 + 4), 1 (5 + 5), 8 (8 + 9) = 17 i 1 + 7 = 8 ), 9 (1 + 4 + 4), 8 (2 + 3 + 3), 8 (3 + 7 + 7 = 17 i 1 + 7 = 8), 7 (6 + 1), 6 (9 + 8 + 7 = 24 i 2 + 4 = 6), 4 (1 + 5 + 9 + 7 = 22 i 2 + 2 = 4), 1 (2+ 5+ 8+ 4 = 19 i 1 + 9 = 10), 5 (4 + 1 + 8 + 1 = 14 i 1 + 4 = 5), 6 (6 + 7 + 6 + 5 = 24 i 2 + 4 = 6) i així successivament.

  L'arrel digital dels primers 24 nombres és la següent:

  1, 1, 2, 3 , 5, 8, 4, 3 , 7, 1, 8, 9 , 8, 8, 7, 6 , 4, 1, 5, 6 , 2, 8, 1, 9

  Nota: Aquesta seqüència es repeteix a mesura que continuem afegint més nombres a la seqüència de Fibonacci.

  Com podeu observar en aquesta seqüència, els números 3, 6 i 9 es repeteixen després de cada interval de 3 números. Així, després de cada tres nombres, hi ha un 3, un 6 o un 9.

  Ara tracem aquests 24 nombres en un cercle. Quan fem això, obtenim la següent imatge.

  En aquest cercle, obtenim el número 9 a la part superior i exactament oposat a la part inferior. També trobem que 3 i 6 són oposats l'un a l'altre i n'hi haexactament 2 conjunts de 3, 6 i 9. Quan unim aquests dos conjunts de 3, 6 i 9, obtenim un triangle cap amunt i un triangle cap avall que és el símbol de les sis puntes. estrella (hexagrama) també coneguda com a estrella de David o Shatkona en l'hinduisme.

  Vegeu també: 24 Com a dalt, a sota Cites per ampliar la teva ment369 hexagrama

  L'estrella de 6 puntes representa la unió de dues polaritats oposades 3, 6, 9 i 6 , 3, 9 que són la base de tota creació . El punt central dels triangles representa l'única font, la consciència o Déu, d'on tot brolla.

  El centre del triangle es pot representar amb el número 9, ja que 369 + 639 és 1008, l'arrel digital del qual és 9 (1 + 8 = 9).

  Aquest també és el cas quan multipliquem 369 per 639 obtenim 235791 l'arrel digital del qual és 9 (2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 1 és igual a 27 i 2 + 7 és igual a 9).

  A més, quan restem 639 de 369, tornem a obtenir 270 l'arrel digital del qual és 9 (2 + 7 = 9).

  Una observació més interessant és que quan sumem els nombres que estan en diagonal oposats entre si (de manera que quan connectem els nombres mitjançant una recta, la línia passa pel centre del cercle), sempre obteniu la suma de 9.

  9 al centre

  Així, el número 9 segons aquest patró geomètric sagrat és l'única font o consciència de la qual tot surt . És la font d'energia que manté les polaritats oposadesjunts.

  Els cicles de 3-6-9 i 6-3-9 es poden entendre com representant el flux d'energia tant en sentit horari com en sentit contrari . Això es pot assimilar a la interacció de l'electricitat i el magnetisme, que són forces fonamentals que generen radiació electromagnètica, inclosa la llum.

  Així, els números 3, 6 i 9 estan profundament connectats amb el concepte de creació, il·luminació i el món de la dualitat, així com la no-dualitat (unitat) .

  2. 369 i Font Energia/Consciència de Déu

  Semblant a la seqüència de Fibonacci, un altre patró que s'observa habitualment a la natura és la seqüència geomètrica amb una proporció de 2, on cada nombre es duplica respecte a l'anterior. un. Així, 1 es converteix en 2, 2 es converteix en 4, 4 es converteix en 8, i així successivament. Així es veu:

  1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc.

  Això El patró es pot veure en el creixement i desenvolupament de cèl·lules i embrions, convertint-lo en un patró sagrat i significatiu.

  Si trobem l'arrel digital dels nombres generats en aquest patró, trobem quelcom sorprenent.

  Nombre Arrel digital
  1 1 (1)
  2 2 (2)
  4 4 (4)
  8 8 (8)
  16 7 (1+6=7)
  32 5 (3+2=5)
  64 1 (6+4=10,1+0=1)
  128 2 (1+2+8=11, 1+1=2)
  256 4 (2+5+6=13, 1+3=4)
  512 8 (5+1+2=8)
  1024 7 ( 1+0+2+4=7)
  2048 5 (2+0+4+8=14, 1+4 =5)

  Com podeu veure a la taula anterior, trobem un patró recurrent de nombres que són 1, 2, 4, 8, 7 i 5. Fixeu-vos que aquests nombres no incloguis els números 3, 6 i 9.

  Ara, si haguéssim de traçar aquests nombres en un cercle (o un nonagrama) i unir aquests nombres mitjançant línies rectes, ens trobarem amb un patró que s'assembla al símbol d'infinit (com es mostra a la imatge següent). Això suggereix que els números 1, 2, 4, 8, 7 i 5 representen el regne (material) terrestre i la naturalesa cíclica del món físic.

  I si connectem els nombres restants 3, 6, i 9, obtenim un triangle equilàter apuntant cap amunt (com es mostra a la imatge següent).

  369 triangle equilàter & símbol d'infinit

  Un altre patró interessant sorgeix quan connecteu els nombres oposats entre si, que inclouen 8 i 1 i 7 i 2.

  Com es mostra a la imatge següent, aquest patró té tres triangles equilàters més grans orientats cap avall que se superposen per formar un quart triangle equilàter més petit cap avall. I després hi ha un triangle equilàter cap amunt format per la connexió de 3, 6 i9.

  Llavors, què volen dir aquests triangles? Els tres triangles orientats cap avall representen les 3 fases de la creació que són: creació, preservació/manteniment i destrucció (destrucció del vell per donar pas a la creació del nou). El triangle més petit format per la superposició d'aquests tres triangles representa l'àmbit físic/material.

  El triangle cap amunt (creat per la unió de 3, 6 i 9) representa el regne espiritual o l'energia espiritual que és vital perquè existeixi el regne material.

  El que és interessant de notar és que el triangle cap amunt i el triangle més petit cap avall comparteixen exactament el mateix centre. Aquest centre representa la unió d'aquests regnes i la font de tota la creació.

  A més, el centre d'aquests triangles es pot representar amb el número 9 perquè, quan sumem 3, 6 i 9, obtenim el arrel digital de 9 com 3 + 6 + 9 = 18 i 1 + 8 = 9. I quan sumem els nombres corresponents als vèrtexs dels triangles més grans, tornem a tenir el número 9 com a 8 + 7 + 5 + 4 + 2 + 1 = 27 i 2 + 7 = 9. Així, de nou, el número 9 representa la font d'energia o la consciència última.

  Vegeu també: 19 herbes per a la bona sort & Prosperitat (+ Com utilitzar-los a la teva vida)

  El que és encara més interessant és que aquest símbol s'assembla molt al símbol de Durga Yantra de l'hinduisme.

  Durga Yantra

  Una altra interpretació d'aquest patró (segonsVortex Mathematics de Marko Rodin) és que els números, 1, 2, 4, 8, 7 i 5 representen el material o regne 3D, i els números 3, 6 i 9, representen una dimensió superior que dóna energia al material. regne.

  Aquests tres nombres actuen com una cola que manté l'existència del regne material. El número 6 controla els números 8, 7 i 5 i el número 3 controla els números 1, 2 i 4. Mentre que, 3 i 6 es regeixen per 9. El que fa que el 9 sigui el nombre de les consciències supremes o energia que està per sobre de tot. Això torna a demostrar que el número 9 representa la consciència de Déu i la finalització divina . És el resultat de la ressonància entre 3 i 6.

  3. Santíssima Trinitat & 369

  En el cristianisme, 369 s'utilitza per representar la Santíssima Trinitat: Pare, Fill i Esperit Sant.

  • El número 9 representa el Pare, el Creador o la Font de la qual tot emana.
  • El número 3 s'associa amb el Fill o la manifestació del diví en forma humana. Com hauríeu notat, el número 3 s'associa sovint amb Jesucrist a la Bíblia. Per exemple, Jesús va ressuscitar després de 3 dies.
  • Finalment, el número 6 representa l'Esperit Sant, que és la presència divina, la consciència o l'energia de l'ànima que habita en els individus.

  369 també representa el concepte de trinitat a l'hinduisme que inclou els tres déus i deesses principals vinculats a la creació,conservació i recreació. Aquests déus i deesses són Brahma (Creador), Vishnu (Preservador) i Shiva (destructor del vell per donar pas al nou). Les formes femenines d'aquests déus són Saraswati, Lakshmi i Parvati.

  3 s'associa amb Brahma i el concepte de creació, 6 amb Vishnu com a preservador de la vida i 9 amb Shiva com 9 simbolitza la finalització d'un cicle.

  Aquests déus i deesses estan representats per tres hexagrames de la manera següent:

  Trinitat hindú i 369

  Com podeu veure, hi ha 3 hexagrames i cada hexagrama conté 6 triangles per fer-lo un total de 6 x 3 = 18 triangles. L'arrel digital de 18 resulta en 9 que completa l'equació de 3, 6 i 9.

  4. 369 & l'estrella de 9 puntes

  Simbolisme de l'estrella de 9 puntes d'ordre 3

  L'estrella de nou puntes d'ordre 3 és un patró sagrat ja que consta de tres triangles equilàters amb un sol centre. El triangle vermell representa el concepte de ment, cos i esperit, el triangle verd representa el cicle de la vida que és la creació, la preservació i la destrucció, i el triangle porpra representa tot el temps, com en el passat, el present i el futur. .

  Quan tracem els números de l'1 al 9 en una estrella de nou puntes trobem els números 3, 6 i 9 presents a cada triangle. Quan sumem els nombres corresponents als vèrtexs del triangle morat obtenim, 7 + 4 + 1 que és 12, i 1 + 2

  Sean Robinson

  Sean Robinson és un apassionat escriptor i cercador espiritual dedicat a explorar el món polifacètic de l'espiritualitat. Amb un profund interès pels símbols, mantres, cites, herbes i rituals, Sean aprofundeix en el ric tapís de la saviesa antiga i les pràctiques contemporànies per guiar els lectors en un viatge perspicaç d'autodescobriment i creixement interior. Com a àvid investigador i practicant, Sean teixeix el seu coneixement de diverses tradicions espirituals, filosofia i psicologia per oferir una perspectiva única que ressona amb els lectors de tots els àmbits de la vida. A través del seu bloc, Sean no només aprofundeix en el significat i la importància de diversos símbols i rituals, sinó que també ofereix consells pràctics i orientació per integrar l'espiritualitat a la vida quotidiana. Amb un estil d'escriptura càlid i relatiu, Sean pretén inspirar els lectors a explorar el seu propi camí espiritual i aprofitar el poder transformador de l'ànima. Ja sigui mitjançant l'exploració de les profunditats profundes dels mantres antics, la incorporació de cites edificants a les afirmacions diàries, l'aprofitament de les propietats curatives de les herbes o la participació en rituals transformadors, els escrits de Sean proporcionen un recurs valuós per a aquells que busquen aprofundir la seva connexió espiritual i trobar la pau interior i la pau interior. realització.