12 ആത്മീയ & കാശിത്തുമ്പയുടെ മാന്ത്രിക ഉപയോഗങ്ങൾ (സമൃദ്ധി, ഉറക്കം, സംരക്ഷണം മുതലായവ ആകർഷിക്കുക)

Sean Robinson 07-08-2023
Sean Robinson

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

കാശിത്തുമ്പ (തൈമസ് വൾഗാരിസ്) ആത്മീയവും മതപരവുമായ ആചാരങ്ങളിൽ ദീർഘമായ ചരിത്രമുള്ള ഒരു ശക്തമായ സസ്യമാണ്. സംരക്ഷണത്തിനും ശുദ്ധീകരണത്തിനും രോഗശാന്തിക്കുമായി സ്മഡ് ചെയ്യൽ മുതൽ ധൂപവർഗ്ഗം വരെ എണ്ണമറ്റ ആചാരങ്ങളിൽ ഈ സസ്യം ഉപയോഗിച്ചു. ഇതിന് പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ഭാഗ്യവും ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും.

ആത്മീയ ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കാശിത്തുമ്പ ഇന്നും മാന്ത്രിക പരിശീലനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, കാശിത്തുമ്പയുടെ ആത്മീയവും മാന്ത്രികവുമായ ഉപയോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദമായി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം.

  എന്താണ് കാശിത്തുമ്പയുടെ ആത്മീയ അർത്ഥം?

  DepositPhotos വഴി

  കാശിത്തുമ്പ ശുദ്ധീകരണം, ധൈര്യം, ശക്തി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു സംരക്ഷിത സസ്യമായി അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തിനും സ്വാധീനത്തിനും എതിരെ പ്രതിരോധം നൽകുന്നു.

  കാശിത്തുമ്പയ്ക്ക് ആത്മീയ ശക്തികളുടെ സമ്പത്തുണ്ട്. . അവയിൽ, നിങ്ങൾ ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോൾ ശക്തി കണ്ടെത്താനും ഭയം തോന്നുമ്പോൾ ധൈര്യം കണ്ടെത്താനും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാനസിക ശക്തികൾ വികസിപ്പിക്കാനും ശുദ്ധീകരിക്കാനും സ്‌നേഹത്തിനുള്ള കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

  മന്ത്രവാദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, കാശിത്തുമ്പ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും. നല്ല ഭാഗ്യം ആകർഷിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു അമ്യൂലറ്റിലോ താലിസ്മാനിലോ ഉപയോഗിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ, കാശിത്തുമ്പ ഒരു ശക്തമായ മാന്ത്രിക ഉപകരണമായിരിക്കും.

  ഈ ശക്തികളിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രസക്തമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം നിർണ്ണയിക്കും. നിങ്ങൾ കാശിത്തുമ്പയുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക, അത് നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെനിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സഹായകരമാകുന്ന ആത്മീയ ഉൾക്കാഴ്ചകളിലേക്കും പ്രയോഗങ്ങളിലേക്കും.

  കാശിത്തുമ്പയുടെ മാന്ത്രിക കത്തിടപാടുകൾ

  സ്നേഹത്തെ ആകർഷിക്കാനും ഐക്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് കാരണം കാശിത്തുമ്പയുടെ ഗ്രഹപരമായ കത്തിടപാടുകൾ ശുക്രനാണ്. . സ്നേഹം, സൗന്ദര്യം, ഫെർട്ടിലിറ്റി, ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ശുക്രന്റെ ഊർജ്ജവുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ.

  കാശിത്തുമ്പ ജലത്തിന്റെ മൂലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കാരണം കാശിത്തുമ്പ ശുദ്ധീകരിക്കാനും വൃത്തിയാക്കാനുമുള്ള കഴിവാണ്. ശുദ്ധീകരിക്കുക. വികാരങ്ങൾ, അവബോധം, മാനസിക കഴിവുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും ഈ സസ്യം ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

  കാശിത്തുമ്പയുടെ ലിംഗഭേദം സ്ത്രീലിംഗമാണ്, കാരണം ഇത് ശുക്രൻ ഗ്രഹമാണ്. മന്ത്രങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആകർഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്ത്രീശക്തി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

  നോർസ് പോലുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ദേവതകൾക്ക് വഴിപാടായും കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിക്കാം. സൌന്ദര്യവും ഫെർട്ടിലിറ്റിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫ്രേയ ദേവി. ഈ സസ്യം ഗ്രീക്ക് ദേവതയായ അഫ്രോഡൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മേടം രാശിയെ ഭരിക്കുന്ന ചൊവ്വയെ ആഗ്രഹം, പ്രവർത്തനം, ഊർജ്ജം, ഉറപ്പ് എന്നിവയുടെ ഗ്രഹം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ചൊവ്വയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിക്കാം.

  ചരിത്രത്തിലുടനീളം കാശിത്തുമ്പയുടെ ആത്മീയ ഉപയോഗങ്ങൾ

  ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോട്ടോകൾ വഴി

  കാശിത്തുമ്പ എന്ന പേര് വന്നത് ഗ്രീക്ക് പദം 'തൈമോസ്', അല്ലെങ്കിൽലാറ്റിൻ പദമായ 'ഫ്യൂമസ്', "ഫ്യൂമിഗേറ്റ്" എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഇത് ഒരു ഇടം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരു ശുദ്ധീകരണ സസ്യമായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാശിത്തുമ്പയുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളും പ്രാചീനർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, അവർ അത് ഔഷധമായും ആത്മീയമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

  പുരാതന മെഡിറ്ററേനിയൻ സംസ്കാരങ്ങൾ കാശിത്തുമ്പയെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ധൂപവർഗ്ഗമായി കത്തിച്ചു, കാരണം ഇത് വായു ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ശാന്തത നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കരുതി.

  പുരാതന ഗ്രീക്കുകാർ, അത് യോദ്ധാക്കൾക്ക് ധൈര്യവും ശക്തിയും പകരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു, കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിച്ച് വിപുലമായി പ്രവർത്തിച്ചു. യുദ്ധത്തിനുമുമ്പ്, അവരുടെ ധീരതയും യുദ്ധത്തിലെ വിജയവും ഉറപ്പാക്കാൻ അവർ പലപ്പോഴും കാശിത്തുമ്പ എണ്ണ ചർമ്മത്തിൽ മസാജ് ചെയ്യാറുണ്ട്.

  ഗ്രീക്കുകാർ കുളിക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിലും ദൈവങ്ങളുടെ പ്രതിമകളിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എണ്ണയായും കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കാശിത്തുമ്പയുടെ ദണ്ഡുകൾ ധൂപവർഗ്ഗമായി കത്തിച്ചു, പ്രവാചക സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണർത്താൻ തലയിണകൾക്കടിയിൽ വയ്ക്കുക, വസ്ത്രങ്ങൾക്കും കിടക്കകൾക്കും സുഗന്ധം പകരാൻ ഉപയോഗിച്ചു.

  റോമാക്കാർ കാശിത്തുമ്പ ഔഷധമായും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും വീടുകളുടെയും നിലകളിൽ ഒരു ഔഷധസസ്യമായും ഉപയോഗിച്ചു. രോഗം. അവരുടെ ആചാരപരമായ ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകളിലും ഇത് കത്തിക്കുകയും ബലിപീഠങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

  പുരാതന ഈജിപ്തിൽ എംബാമിംഗിനായി കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, കൂടാതെ പ്രശസ്തമായ കൈഫി ധൂപവർഗ്ഗ മിശ്രിതത്തിലെ ഒരു ഘടകവുമാണ്.

  ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ആയുധപ്പുരയിൽ കാശിത്തുമ്പ ഒരു ശക്തമായ ഉപകരണമാകാം.

  12 ആത്മീയ & കാശിത്തുമ്പയുടെ മാന്ത്രിക ഉപയോഗങ്ങൾ

  നാം ഇതിനകം കണ്ടതുപോലെ, കാശിത്തുമ്പ ഒരു ശക്തമായ ഔഷധസസ്യമാണ്. ഇതിന് മാന്ത്രികവും ആത്മീയവുമായ ഒരു നിരയുണ്ട്വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും പരിവർത്തനത്തിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഗുണങ്ങൾ.

  നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ പരിശീലനത്തിൽ കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള 12 ശക്തമായ വഴികൾ ഇതാ:

  1. സമ്പത്ത് ആകർഷിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ കാശിത്തുമ്പ നടുക & അഭിവൃദ്ധി

  DepositPhotos വഴി

  തൈമിന് ശക്തമായ സമ്പത്ത് ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. സമ്പത്ത് ആകർഷിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡോർ ഗാർഡനിൽ കാശിത്തുമ്പ നടുന്നത് പരിഗണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കാശിത്തുമ്പ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പണവും വളരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

  നിങ്ങൾക്ക് പണം ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു മാർഗം നിങ്ങളുടെ കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അൽപം കാശിത്തുമ്പ കഷായം ചേർക്കുന്നതാണ്. കാശിത്തുമ്പ സ്ത്രീലിംഗമായതിനാൽ (ജലത്തിന്റെ മൂലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്) നിങ്ങളുടെ വൈബ്രേഷൻ മാറ്റാനും നിങ്ങളുടെ ഇൻകമിംഗ് സമൃദ്ധിയെ തടയുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജികൾ നീക്കം ചെയ്യാനും സഹായിക്കും.

  നിങ്ങൾക്ക് കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിച്ച് (അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ കാശിത്തുമ്പ കത്തിക്കാം) പണം ആകർഷിക്കുക. കാശിത്തുമ്പയുടെയും റോസ്മേരിയുടെയും ഇലകൾ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടി കത്തിച്ചു കളയുക എന്നതാണ് ശക്തമായ ഒരു മാർഗം. പണം വേഗത്തിൽ പ്രകടമാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

  ഒരു പാത്രം സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു വഴി. ശുക്രന്റെ മറ്റ് ചിഹ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ബലിപീഠത്തിലെ കാശിത്തുമ്പയും & റോസാപ്പൂവ്, ചെമ്പ്, ഗ്രാമ്പൂ & amp; കറുവാപ്പട്ട.

  അവസാനമായി, നിങ്ങളിലേക്ക് പണം ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിൽ ഒരു കാശിത്തുമ്പ സാച്ചെറ്റ് കൊണ്ടുപോകുക എന്നതാണ്. പണം ഡ്രോയിംഗ് മെഴുകുതിരി മാജിക് അല്ലെങ്കിൽ ജാർ സ്പെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാശിത്തുമ്പ ഫലപ്രദമാണ്.

  ഇതും കാണുക: 12 ആത്മവിശ്വാസം, വിജയം, സമൃദ്ധി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ റവ.

  2. പേടിസ്വപ്നങ്ങൾ തടയാൻ നിങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറിയിൽ കാശിത്തുമ്പ തൂക്കിയിടുക

  DepositPhotos വഴി

  ആഴത്തിന്,ശാന്തമായ ഉറക്കം, നിങ്ങളുടെ തലയിണയ്ക്കടിയിൽ കുറച്ച് ഉണങ്ങിയതോ പുതിയതോ ആയ കാശിത്തുമ്പ ഇലകൾ വയ്ക്കുക. പ്രഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, കാശിത്തുമ്പയ്‌ക്കൊപ്പം ലാവെൻഡറോ ചമോമൈലോ ചേർക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. പേടിസ്വപ്നങ്ങൾ തടയാനും നെഗറ്റീവ് എനർജികളെ അകറ്റി നിർത്താനും ഇത് സഹായിക്കും.

  നിരാശസ്വപ്നങ്ങളും മോശം സ്വപ്നങ്ങളും തടയാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം നിങ്ങളുടെ കിടക്കയിൽ ഒരു കാശിത്തുമ്പ കെട്ടി തൂക്കിയിടുക എന്നതാണ്. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുത്തനെയുള്ളതും ആയാസപ്പെട്ടതുമായ കാശിത്തുമ്പയിൽ കുതിർക്കുന്നത് പേടിസ്വപ്നങ്ങൾ തടയാൻ സഹായിക്കും.

  3. ഭൂതകാലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും മാനസിക വ്യക്തത കൈവരിക്കുന്നതിനും

  ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോട്ടോകൾ വഴി

  കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുന്നത് ശുദ്ധീകരണത്തിനും മാനസിക വ്യക്തതയ്ക്കും നിങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന ഭൂതകാല വികാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും.

  വെളുത്താതെ വേവിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു പിടി പുതിയതോ ഉണങ്ങിയതോ ആയ കാശിത്തുമ്പ ചേർക്കുക, 25 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ കാത്തിരിക്കുക, ഇത് ചേർക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുളിവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇൻഫ്യൂഷൻ. ഇത് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാക്കാൻ, മിശ്രിതത്തിലേക്ക് കുറച്ച് മർജോറാമും ലാവെൻഡറും ചേർക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ചീസ്ക്ലോത്തിൽ കാശിത്തുമ്പ ചേർത്ത് ഷവർ തലയിൽ കെട്ടിയിട്ട് കുളിക്കാം.

  മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ആവശ്യമായ ശാന്തതയും രോഗശാന്തിയും മാനസികാവസ്ഥയും കൈവരുത്തുകയും ചെയ്യും. ഭൂതകാലത്തെ മോചിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും കേന്ദ്രീകരിക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തത.

  4. സംരക്ഷണത്തിനായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാശിത്തുമ്പയുടെ ഒരു പാത്രം സൂക്ഷിക്കുക

  DpositPhotos വഴി

  Thyme ശക്തമായ സംരക്ഷണ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് എനർജി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുൻവാതിലിനു സമീപം പുതിയ കാശിത്തുമ്പയുടെ ഒരു പാത്രം സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുംനെഗറ്റീവ് എനർജിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉണങ്ങിയ കാശിത്തുമ്പ പൂച്ചെണ്ടുകൾ വീട്ടിൽ തൂക്കിയിടുക.

  6. നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസന്തുലിതമാക്കാൻ കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിക്കുക

  നിങ്ങളുടെ വീടിനുള്ളിൽ വളരെയധികം തർക്കങ്ങളോ വഴക്കുകളോ നടക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിക്കാം. ഇവ നിർത്താനും നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാനും. തർക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണങ്ങിയ കാശിത്തുമ്പ കത്തിക്കുന്നത് (വെയിലത്ത് തർക്കം നടന്ന സ്ഥലത്ത്) നെഗറ്റീവ് വൈകാരിക ഊർജം ഇല്ലാതാക്കാനും തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും സഹായിക്കും.

  സമാധാനം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഓരോ മുറിയിലും കാശിത്തുമ്പ ഒരു പാത്രം വയ്ക്കാം. യോജിപ്പ്.

  7. പ്രാവചനിക സ്വപ്‌നങ്ങൾക്കോ ​​ദർശനങ്ങൾക്കോ ​​കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിക്കുക

  നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കാശിത്തുമ്പ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

  നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന പ്രാവചനിക സ്വപ്‌നങ്ങളോ ദർശനങ്ങളോ ലഭിക്കുന്നതിന് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കാശിത്തുമ്പ കഷായം കുടിക്കുക. പകരമായി, കാശിത്തുമ്പയും മഗ്‌വോർട്ട്, സോപ്പ് എന്നിവ പോലുള്ള മറ്റ് സ്വപ്ന-പ്രേരക സസ്യങ്ങളും നിറച്ച ഒരു സാച്ചിലോ തലയിണയിലോ നിങ്ങൾക്ക് കാശിത്തുമ്പ ചേർക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു സാച്ചെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തോ തലയിണയ്ക്കടിയിലോ സൂക്ഷിക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നന്നായി ഓർക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവും വർദ്ധിപ്പിക്കും.

  9. കാശിത്തുമ്പ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ & സമർപ്പണം

  ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോട്ടോകൾ വഴി

  നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീടും നിങ്ങളുടെ പവിത്രമായ (ആചാര അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം) ഇടവും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിക്കാം. ഉണങ്ങിയ കാശിത്തുമ്പ ധൂപവർഗ്ഗമായി കത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജിയിൽ നിന്ന് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ബാത്ത് ടബ്ബിൽ ഉപയോഗിക്കുക.

  നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമരുന്ന് തിളപ്പിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം,നിങ്ങളുടെ ബലിപീഠ ഉപകരണങ്ങൾ, പരലുകൾ, മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ദ്രാവകം ഉപയോഗിക്കുക.

  10. ധൈര്യത്തിനായി കാശിത്തുമ്പ കൂടെ കരുതുക

  നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ, പുരാതന കാലം മുതൽ ധൈര്യത്തിനും ധൈര്യത്തിനും കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ധീരത.

  ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വർധിപ്പിക്കാൻ പുതിയതോ ഉണങ്ങിയതോ ആയ കാശിത്തുമ്പ കൂടെ കരുതുക. നിങ്ങൾക്ക് കാശിത്തുമ്പയും (ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം) കഴിക്കാം, അതിന്റെ ഭൗമിക സുഗന്ധം നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യവും ഒരു തൽക്ഷണം ഉത്തേജനം നൽകും. നല്ല ഊർജ്ജം. നിങ്ങളുടെ ഊർജം, ആത്മവിശ്വാസം, ധൈര്യം എന്നിവ വർധിപ്പിക്കാൻ കാശിത്തുമ്പയും മർജോറാമും ചേർത്ത് കുളിക്കാവുന്നതാണ്.

  11. ഹൃദയവേദനകളിൽ നിന്നും ഏകാന്തതയിൽ നിന്നും സുഖപ്പെടുത്താൻ കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിക്കുക

  അത്തരം അസുഖങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാൻ കാശിത്തുമ്പ സഹായിക്കുന്നു. ഹൃദയവേദന, ഏകാന്തത, മുരടിപ്പ് എന്നിങ്ങനെ. തകർന്ന ആത്മാവിനെ നന്നാക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. രോഗശാന്തി കുപ്പികളിൽ കാശിത്തുമ്പ ചേർക്കുക, ഉണങ്ങിയ സസ്യം നല്ല പൊടിയായി പൊടിക്കുക, നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും തളിക്കുക.

  ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ രോഗശാന്തിക്കായി മന്ത്രങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും കാശിത്തുമ്പ ചേർക്കുക. കാശിത്തുമ്പ ഒരു സാച്ചെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, ദിവസം മുഴുവനും ഊർജം പകരാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ രോഗശാന്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് കാശിത്തുമ്പ പുരട്ടിയ തലയിണ ഉപയോഗിച്ച് ഉറങ്ങുക.

  8. നിങ്ങളുടെ മാനസിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിക്കുക

  കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ മാനസിക ശക്തികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക. സ്‌ക്രൈയിംഗ്, ടാരറ്റ് കാർഡുകൾ, പെൻഡുലങ്ങൾ മുതലായവ പോലുള്ള ഭാവനയുടെ പരിശീലനങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. കൂടുതൽ സംരക്ഷണത്തിനും മാർഗനിർദേശത്തിനുമായി വായനയ്‌ക്ക് മുമ്പ് കാശിത്തുമ്പ കരിയിൽ കത്തിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കാശിത്തുമ്പയുടെ ഒരു പൊതി കൈയിൽ കരുതുക.സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകൾക്കൊപ്പം.

  12. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നല്ല ആരോഗ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് കാശിത്തുമ്പ ഉപയോഗിക്കുക

  നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ നല്ല ആരോഗ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിലോ കുളിമുറിയിലോ പുതിയതോ ഉണങ്ങിയതോ ആയ കാശിത്തുമ്പ ഒരു പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുക. ഇഫക്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, പുതിന, ഒറിഗാനോ, മുനി എന്നിവ പോലുള്ള മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ പാത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കുക.

  മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

  തുളസി കുടുംബത്തിലെ അംഗമെന്ന നിലയിൽ, കാശിത്തുമ്പ ചില ആളുകളിൽ അലർജിക്ക് കാരണമാകും. , അതിനാൽ കഴിക്കുകയോ ചർമ്മത്തിൽ പുരട്ടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, എല്ലായ്‌പ്പോഴും ആദ്യം ഒരു ചെറിയ തുക പരിശോധിക്കുക.

  കൂടാതെ, ഈ ഔഷധസസ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ നട്ടുവളർത്തിയതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ജൈവികമോ ഉള്ളതാണെന്നും ഉറപ്പാക്കുക. രാസവസ്തുക്കളോ കീടനാശിനികളോ തളിച്ചിട്ടില്ല.

  ഇതും കാണുക: ഏകാന്തതയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള 39 ഉദ്ധരണികൾ

  ഉപസംഹാരമായി

  ഇവ കാശിത്തുമ്പയുടെ മാന്ത്രികവും ആത്മീയവുമായ ഗുണങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ചില വഴികൾ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾക്കായി എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പരീക്ഷിച്ച് കാണുക. ഓർക്കുക, ഔഷധസസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അവയെ അടുത്തറിയുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കാശിത്തുമ്പ വളർത്തുക, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാശിത്തുമ്പ ഉണക്കുക, കാശിത്തുമ്പ ചേർത്ത എണ്ണകളും ചേരുവകളും ഉണ്ടാക്കുക.

  മാജിക്, ആത്മീയത എന്നിവയിലെ ഉപയോഗത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രമുള്ള ഒരു ബഹുമുഖ സസ്യമാണ് കാശിത്തുമ്പ. നിങ്ങൾ കാശിത്തുമ്പയുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, സംരക്ഷണം, രോഗശാന്തി, ശുദ്ധീകരണം എന്നിവയുടെ ഊർജ്ജവുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ സേവിക്കാത്തവ ഉപേക്ഷിക്കാനും നല്ല മാറ്റത്തിന് ഇടം നൽകാനും കാശിത്തുമ്പ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ.

  നിങ്ങൾ അത് പുതിയതോ ഉണങ്ങിയതോ എണ്ണയുടെ രൂപത്തിലോ ഉപയോഗിച്ചാലും, എല്ലാ ആത്മീയതയിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ശക്തമായ ഒരു സഖ്യകക്ഷിയാണ് കാശിത്തുമ്പ. പ്രാക്ടീഷണറുടെ അലമാര.

  Sean Robinson

  ആത്മീയതയുടെ ബഹുമുഖ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ സമർപ്പിതനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ അന്വേഷകനുമാണ് ഷോൺ റോബിൻസൺ. ചിഹ്നങ്ങൾ, മന്ത്രങ്ങൾ, ഉദ്ധരണികൾ, ഔഷധസസ്യങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അഗാധമായ താൽപ്പര്യത്തോടെ, സ്വയം കണ്ടെത്തലിന്റെയും ആന്തരിക വളർച്ചയുടെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള യാത്രയിലേക്ക് വായനക്കാരെ നയിക്കാൻ സീൻ പുരാതന ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സമകാലിക സമ്പ്രദായങ്ങളുടെയും സമ്പന്നമായ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലുന്നു. ഉത്സാഹിയായ ഒരു ഗവേഷകനും അഭ്യാസിയും എന്ന നിലയിൽ, വൈവിധ്യമാർന്ന ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, തത്ത്വചിന്ത, മനഃശാസ്ത്രം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ അറിവ് സീൻ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിൽ നിന്നുമുള്ള വായനക്കാരുമായി പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ഒരു അതുല്യമായ വീക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, സീൻ വിവിധ ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും മാത്രമല്ല, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയതയെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും നൽകുന്നു. ഊഷ്മളവും ആപേക്ഷികവുമായ രചനാശൈലിയിലൂടെ, സ്വന്തം ആത്മീയ പാത പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും ആത്മാവിന്റെ പരിവർത്തന ശക്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും വായനക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് സീൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുരാതന മന്ത്രങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ആഴങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയോ, ദൈനംദിന സ്ഥിരീകരണങ്ങളിൽ ഉന്നമനം നൽകുന്ന ഉദ്ധരണികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ, ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ രോഗശാന്തി ഗുണങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ, പരിണാമപരമായ ആചാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സീനിന്റെ രചനകൾ അവരുടെ ആത്മീയ ബന്ധം ആഴത്തിലാക്കാനും ആന്തരിക സമാധാനം കണ്ടെത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വിലപ്പെട്ട വിഭവം നൽകുന്നു. നിവൃത്തി.