9 Manteision Ysbrydol Mugwort (Egni Benywaidd, Hud Cwsg, Glanhau a Mwy)

Sean Robinson 23-10-2023
Sean Robinson

Plysieuyn hudolus o fywiogrwydd, amddiffyniad, pob lwc ac egni benywaidd yw Mugwort (Artemisia vulgaris). Daw ei henw botanegol 'Artemisia' o'r lleuad Dduwies Artemis i'r hwn yr oedd y llysieuyn hwn yn gysegredig. Roedd Artemis yn cael ei pharchu fel Duwies ffrwythlondeb, creadigrwydd a gallu seicig. Felly, fel ei pherlysiau, gellir defnyddio Mugwort i hybu eich galluoedd seicig, greddf, creadigrwydd, benyweidd-dra ac ysbrydolrwydd. Mae Mugwort hefyd wedi'i gydnabod ers amser maith fel perlysiau amddiffyn pwerus. Yn yr Almaen, er enghraifft, fe'i lluniwyd yn aml yn wregys a wisgwyd i amddiffyn y gwisgwr rhag anlwc.

Yn draddodiadol, cysylltwyd Mugwort â Chanol Haf. Credai gwareiddiadau Paganaidd yn Ewrop fod pŵer y perlysiau hwn ar ei uchaf ar y diwrnod hwn, felly fe'i cynhwyswyd yn aml yn eu dathliadau. Parhewch i ddarllen i ddysgu mwy am briodweddau hudol a buddion ysbrydol y perlysiau hwn a sut y gallwch ei ymgorffori yn eich bywyd eich hun.

9 Manteision ysbrydol pwerus Mugwort

  1. Cadwch Mugwort o dan eich gobennydd i ddenu breuddwydion da & cael gwared ar hunllefau

  Trwy DepositPhotos

  Gall cadw ychydig o ddail Mugwort ffres neu sych o dan eich gobennydd eich helpu i ddenu breuddwydion da a'ch amddiffyn rhag egni a hunllefau negyddol. I wella'r effaith, ystyriwch ychwanegu Lafant ynghyd â Mugwort. Bydd hyn yn eich helpu i ymlacio a mynd yn ddwfn, adferolcwsg. Mae Mugwort hefyd yn berlysiau gwych i'w ychwanegu at obennydd breuddwyd.

  Yn union fel Star Anise, mae Mugwort hefyd yn cynyddu eich ymwybyddiaeth seicig a all arwain at freuddwydion proffwydol a fydd yn aml yn dod â datrysiadau i'ch problemau. Er mwyn denu breuddwydion proffwydol, llosgwch ychydig o ddail Mugwort sych a Vervain yn eich ystafell wely ychydig funudau cyn amser gwely. Fel arall, gallwch hefyd losgi arogldarth Mugwort.

  Gweld hefyd: 18 Mewnwelediad Dwys y Gellwch Ei Gasglu Oddi Wrth H.W. Dyfyniadau LongFellow

  Gall llosgi Mugwort cyn cysgu hefyd eich helpu gyda breuddwydion clir. Fe welwch hefyd fod eich breuddwydion yn fwy byw a chofiadwy. Gall ystyried y breuddwydion hyn eich helpu i fanteisio ar eich isymwybod a chael gafael ar arweiniad greddfol hefyd. Mae hyn yn wych yn enwedig os ydych yn cynnal dyddlyfr breuddwyd.

  Gweld hefyd: 20 Symbol Bodlonrwydd (i Annog Bodlonrwydd, Diolchgarwch a Hapusrwydd)

  2. Defnyddiwch Mugwort i actifadu eich Chakra Trydydd Llygad a gwella greddf

  Trwy DepositPhotos

  Mae Mugwort yn gryf yn gysylltiedig â greddf seicig a gellir ei ddefnyddio i actifadu eich trydydd chakra llygad (wedi'i leoli rhwng eich aeliau) a fydd yn cryfhau'ch galluoedd greddfol. Yn syml, mathrwch ddail Mugwort ffres i echdynnu'r sudd, yna dabiwch ychydig bach dros eich trydydd chakra llygad gan ddefnyddio'ch bys mynegai trwy gylchdroi'n ysgafn yn wrthglocwedd ac yna'n glocwedd i actifadu'r chakra a chysylltu â'r fenyw ddwyfol o fewn. Mae'r broses hon yn gweithio i ddynion a merched.

  Gellir gwneud hyn bob dydd ar ôl deffro neu cyn myfyrdod. Bydd gwneud hyn hefyd yn helpurydych chi'n gadael eich ofnau ac yn ailgysylltu â'ch gwir ddymuniadau a'ch potensial.

  3. Defnyddiwch Mugwort i'ch amddiffyn rhag egni negyddol

  Trwy AdneuoPhotos

  Mae Mugwort yn berlysiau pwerus o ran cynnig amddiffyniad. Yn ôl y chwedl, byddai milwyr Rhufeinig yn rhoi'r llysieuyn hwn yn eu sandalau i atal eu traed rhag blino ac i atal anafiadau mewn brwydrau. Hefyd, dywedwyd bod Sant Ioan Fedyddiwr wedi gwisgo gwregys wedi'i wau o Mugwort i'w amddiffyn wrth grwydro yn yr anialwch. Dyma’r rheswm pam y cyfeirir yn aml at Mugwort fel Planhigyn Sant Ioan. Yn Tsieina, mae Mugwort yn cael ei ystyried yn berlysiau amddiffynnol iawn sy'n aml yn cael ei hongian dros ddrysau i atal ysbrydion drwg rhag dod i mewn i'r cartref.

  Gallwch roi dail Mugwort mewn bagiau bach, bagiau mojo, neu swynoglau i'w cario o gwmpas gyda chi ar gyfer amddiffyniad cyffredinol yn ogystal ag ar gyfer amddiffyniad yn ystod teithio.

  Gallwch hefyd hongian gwreiddyn Mugwort neu sbrigyn unrhyw le yn eich cartref i'ch amddiffyn rhag negyddiaeth, anlwc ac afiechyd. Bydd hongian gwraidd Mugwort ar ddrws yn rhwystro egni negyddol ac yn atal gwesteion digroeso rhag dod i mewn i'ch cartref.

  Gellir defnyddio mugwort hefyd mewn jariau amddiffyn, swynion a defodau. Ffordd arall y gallwch ddefnyddio Mugwort i'w hamddiffyn yw trwy olchi a sychu lloriau, drysau a ffenestri ag ef.

  4. Smwtsh gyda Mugwort i'w glanhau & puro gofod

  Trwy AdneuoPhotos

  Fel hynod effeithiolllysieuyn glanhau, mae Mugwort yn lle ardderchog ar gyfer saets wen neu Palo Santo. Ar gyfer glanhau gofod cyn myfyrio neu cyn gwneud unrhyw waith hudolus, y cyfan sydd angen ei wneud yw gwneud ychydig o sbrigiau Mugwort sych yn ffon smwdio a'i losgi, gan sicrhau bod y mwg yn cyrraedd pob cornel. Efallai y byddwch am ystyried ychwanegu cwpl o gynhwysion eraill, fel Myrr, resin copal, neu rosmari, i gryfhau ei briodweddau puro. Llosgwch y ffyn smwtsh hyn yn rheolaidd i ryddhau unrhyw densiynau neu bryderon sydd wedi cronni yn ystod y dydd.

  Os byddwch yn dathlu canol haf, gallwch hefyd losgi Mugwort ar eich coelcerth i ddod â diogelwch ar gyfer y flwyddyn i ddod.

  Yn ogystal, gallwch greu golchiad glanhau effeithiol trwy drwytho dail Mugwort ffres mewn poeth. dŵr a defnyddio'r hylif hwn i lanhau'ch allor a'ch offer defodol.

  5. Defnyddiwch Mugwort ar gyfer dewiniaeth

  Plysieuyn lleuad yw Mugwort y gwyddys ei fod yn gwella galluoedd seicig. O ganlyniad, mae'n berlysiau ardderchog i'w ddefnyddio pan fyddwch chi'n perfformio unrhyw fath o ddewiniaeth, fel darllen cardiau Tarot, rhedyn, neu ddail te. Llosgwch y perlysiau hwn fel arogldarth cyn perfformio hud dewiniaeth. Gallwch hefyd ddefnyddio'r golchiad glanhau a ddisgrifir uchod, i buro a chynyddu pŵer eich offer sgrïo, fel drychau hud a pheli grisial.

  6. Defnyddiwch Mugwort i wella eich egni benywaidd creadigol

  Trwy AdneuoPhotos

  Mugwortdywedir ei fod yn cael ei reoli gan Venus, yn ôl llysieuydd o'r 16eg ganrif Nicholas Culpepper. Fodd bynnag, nid rhamant yn unig y mae'r llysieuyn hwn yn enwog amdano, ond hunan-gariad sy'n deillio o gysylltiad cryf â'r fenywaidd Ddwyfol. Mae hefyd yn gweithio'n dda iawn fel ateb naturiol ar gyfer materion benywaidd fel crampiau mislif oherwydd ei fod yn annog llif egni trwy'r corff.

  Gall llosgi dail Mugwort sych eich helpu i gysylltu â'ch egni benywaidd. Bydd gwneud hynny yn cael gwared ar egni llonydd ac yn helpu i wella eich creadigrwydd wrth ddod â mewnwelediadau ac ysbrydoliaeth newydd i mewn.

  >Mae Mugwort yn un o'r perlysiau cysegredig y gellir ei ddefnyddio mewn defodau i anrhydeddu'r Dduwies, yn enwedig Artemis. Pan fyddwch chi'n teimlo'n isel, ceisiwch redeg bath Duwies eich hun gan ddefnyddio halwynau Mugwort ac Epsom, wedi'u hamgylchynu gan ganhwyllau.Eneiniwch eich hun ag olew Cypreswydden neu rosmari i anrhydeddu Artemis ac ymolchwch yn ei diogelwch dwyfol. Fel arall, gallwch wneud offrwm i Artemis ar gyfer eich allor trwy glymu sbrigiau o Mugwort ffres gyda'i gilydd gan ddefnyddio llinyn arian (i gynrychioli'r lleuad). Mae'n well cychwyn ar eich taith gyda Mugwort ar noson lleuad lawn oherwydd dyma pryd mae pŵer y lleuad ar ei anterth.

  7. Plannu Mugwort yn eich gardd i ddiogelu eich cartref

  Bydd plannu Llysiau'r Llwch yn eich blaen neu iard gefn yn helpu i amddiffyn eich cartref rhag ynni negyddol. Yn hanesyddol, fe'i plannwyd gan ydrws ffrynt meddygaeth merched, bydwragedd, ac iachawyr i nodi eu proffesiynau. Mae Mugwort hefyd yn effeithiol iawn wrth gadw plâu i ffwrdd o blanhigion eich gardd, yn enwedig gwyfynod.

  Mae Mugwort wrth ei fodd â'r haul! Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei blannu mewn ardal sy'n cael digon o olau haul, mewn pridd nitrogenaidd yn ddelfrydol.

  8. Hongiwch sbrigyn neu gwraidd Mugwort yn eich ystafell wely i gael perthynas hapus

  Mae gan Mugwort a cysylltiad cryf â Venus, planed cariad. Felly, mae'n amlwg bod y planhigyn hwn wedi'i ddefnyddio i ddenu cariad a chyfeillgarwch ers yr Hen Roeg. Gall sbrigyn sych neu ffres o Mugwort hefyd gael eu hongian yn yr ystafell wely i hwyluso priodas hir a hapus.

  9. Cymerwch faddon Mugwort i lanhau'ch naws

  Trwy AdneuoPhotos<2

  Bath Mugwort yw'r union beth sydd ei angen arnoch chi pan fyddwch chi'n teimlo'n orlethedig neu'n ofnus ar adegau o newid gan y bydd yn helpu i lanhau'ch naws a chodi'ch ysbryd. Llenwch jar hanner ffordd gyda Mugwort ffres a ei ychwanegu at ddŵr wedi'i ferwi'n unig. Gadewch i'r cymysgedd serth am o leiaf 15 munud. Pan fydd yn barod, straeniwch eich cymysgedd a'i ychwanegu at eich dŵr bath. Gallwch hyd yn oed arllwys yr hylif dros eich pen i amsugno ei egni lleuad.

  Cyn setlo yn y bath, ychwanegwch unrhyw un o'ch hoff arogleuon neu halwynau a chynnau ychydig o ganhwyllau. Dychmygwch eich holl bryderon ac ofnau yn llifo i lawr i'r dŵr wrth i chi ganolbwyntio ar adennill eichpŵer personol. Pan fyddwch chi wedi gorffen, dychmygwch eich emosiynau negyddol yn cael eu sugno i lawr y draen gyda'r dŵr, ac yna cofleidiwch eich harddwch dwyfol!

  Pwyntiau i'w cofio

  Dylai menywod beichiog osgoi defnyddio Mugwort yn unrhyw ffurf oherwydd gall achosi camesgoriad a llafur cynamserol. Gall rhai o'i gynhwysion gweithredol hefyd achosi gwenwyndra mewn dosau mawr felly mae'n well peidio â defnyddio gormod. Fel aelod o deulu llygad y dydd, gwyddys bod Mugwort yn achosi alergeddau mewn rhai pobl, felly byddwch yn ofalus wrth amlyncu a phrofwch ychydig bach yn gyntaf bob amser.

  Casgliad

  Mae Mugwort yn hudolus pwerus perlysiau a all ein helpu i ddarganfod ein hunain yn wirioneddol ar lefel ysbrydol. Yn rhuthr y byd modern, gall fod yn hawdd colli golwg ar ein cryfder a'n pŵer ein hunain. Fodd bynnag, trwy gysylltu â'ch hunan dwyfol, gallwch reoli'ch bywyd, gan ganiatáu ichi gyrraedd eich nodau a bod y fersiwn orau ohonoch chi'ch hun.

  Sean Robinson

  Mae Sean Robinson yn awdur angerddol ac yn geisiwr ysbrydol sy'n ymroddedig i archwilio byd amlochrog ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb dwfn mewn symbolau, mantras, dyfyniadau, perlysiau, a defodau, mae Sean yn ymchwilio i dapestri cyfoethog doethineb hynafol ac arferion cyfoes i arwain darllenwyr ar daith graff o hunanddarganfyddiad a thwf mewnol. Fel ymchwilydd ac ymarferydd brwd, mae Sean yn plethu ei wybodaeth am draddodiadau ysbrydol amrywiol, athroniaeth a seicoleg i gynnig persbectif unigryw sy'n atseinio gyda darllenwyr o bob cefndir. Trwy ei flog, mae Sean nid yn unig yn ymchwilio i ystyr ac arwyddocâd symbolau a defodau amrywiol ond hefyd yn darparu awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar gyfer integreiddio ysbrydolrwydd i fywyd bob dydd. Gydag arddull ysgrifennu gynnes a chyfnewidiol, nod Sean yw ysbrydoli darllenwyr i archwilio eu llwybr ysbrydol eu hunain a manteisio ar bŵer trawsnewidiol yr enaid. Boed hynny trwy archwilio dyfnderoedd dwfn mantras hynafol, ymgorffori dyfyniadau dyrchafol i gadarnhadau dyddiol, harneisio priodweddau iachau perlysiau, neu gymryd rhan mewn defodau trawsnewidiol, mae ysgrifau Sean yn darparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio dyfnhau eu cysylltiad ysbrydol a dod o hyd i heddwch a heddwch mewnol. cyflawniad.