9 ആത്മീയ & നാരങ്ങയുടെ മാന്ത്രിക ഗുണങ്ങൾ (ഫോക്കസ്, സംരക്ഷണം, അവബോധം & amp; കൂടുതൽ)

Sean Robinson 16-08-2023
Sean Robinson

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ചുർജ്ജസ്വലമായ മണവും സ്വാദിഷ്ടമായ സ്വാദും ഉള്ള ഒരു ആഹ്ലാദകരമായ സസ്യമാണ് ചെറുനാരങ്ങ. എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ കഥയുടെ ഭാഗം മാത്രമാണ്. ചെറുനാരങ്ങയ്ക്ക് കുറച്ച് ആത്മീയവും മാന്ത്രികവുമായ ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇത് മാറുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴോ മന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റും നല്ല ഊർജ്ജസ്വലമായ ഇടം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴോ ഇവ ഉപയോഗപ്രദമാകും. ഈ ലേഖനത്തിൽ, നാരങ്ങയുടെ വിവിധ ആത്മീയവും മാന്ത്രികവുമായ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും നോക്കാം.

  ചെറുനാരങ്ങ ആത്മീയമായി എന്തിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു?

  DepositPhotos വഴി

  ഇലങ്ങ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള ഒരു സസ്യമാണ്. ഇത് വ്യക്തത, ശ്രദ്ധ, തുറന്ന ആശയവിനിമയം, സംരക്ഷണം, ആത്മീയ ബന്ധം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു . ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ വ്യക്തമായ ഒരു പാത സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാനസിക പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതും സസ്യമാണ്. ഇത് വഴിയിൽ സംരക്ഷണവും മാർഗനിർദേശവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

  നാരങ്ങ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലവും പുല്ലിംഗവുമാണ്. ഇത് വായു മൂലകം, സൂര്യൻ, ബുധൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് തുറന്നതും സത്യസന്ധവും സംരക്ഷണവുമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ, ഷഡ്പദങ്ങളെയും പാമ്പുകളെയും തുരത്താൻ നാരങ്ങാപ്പുല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നു-പുരാണങ്ങളിൽ, വ്യാളികളെ അകറ്റാനും, ദുരാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് അകറ്റാനും, ഉപയോക്താവിന് മേൽ അടിച്ചേക്കാവുന്ന ശാപങ്ങളും ഹെക്സുകളും തകർക്കാനും നാരങ്ങാപ്പുല്ല് ഉപയോഗിക്കാം.

  ഇത് വ്യക്തതയും മാനസിക തീവ്രതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ, നെഗറ്റീവ് എനർജി പ്രദേശത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ ചോയിസാണ് നാരങ്ങാ പുല്ല്. ഡോസിംഗ്ഒരു കുംഭം (അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കുക പോലും) അത്യാവശ്യ നാരങ്ങാ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും, ഒരു രോഗത്തിൽ നിന്ന് സുഖപ്പെടുത്താനും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

  ശുദ്ധമായ ലെമൺഗ്രാസ് ഓയിൽ വളരെ അയവുള്ളതാണ് - രണ്ടിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മറ്റേതൊരു എണ്ണയുമായും സംയോജിപ്പിക്കാം. വിവിധ ആത്മീയ വിതരണങ്ങളിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് നാരങ്ങാ എണ്ണ. വാൻ-വാൻ ഓയിൽ, തിന്മയെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനും പുതിയ അവസരങ്ങളിലൂടെ ഭാഗ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ മിശ്രിതം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദി ഗ്രാസ് ഓയിൽ, കട്ട് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഓയിൽ, ചൈനീസ് വാഷ് എന്നിവയും നാരങ്ങാപ്പുല്ലിനെ കേന്ദ്ര ഘടകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

  ചെറുനാരങ്ങയുടെ മണം തുറന്ന മനസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മാനസിക ആശയവിനിമയം, ആത്മീയ അവബോധം, ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളിലെ സ്വീകാര്യത എന്നിവയുടെ ശക്തമായ പ്രതീകമാക്കി മാറ്റുന്നു. വീടിനു ചുറ്റും ചെറുനാരങ്ങ നടുന്നത് കുടുംബജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രണയത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും വിശ്വസ്തതയെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനും സത്യസന്ധത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമുള്ള അതിന്റെ കഴിവുകൾ കാരണം, സസ്യം അനുയോജ്യവും ആരോഗ്യകരവുമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രതീകമാണ്.

  9 ആത്മീയ & ചെറുനാരങ്ങയുടെ മാന്ത്രിക ഗുണങ്ങൾ

  1. നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ ഇടം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ചെറുനാരങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക

  ശക്തമായ സിട്രസ് സുഗന്ധവും ശക്തമായ ഊർജ-ശുദ്ധീകരണ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. നാരങ്ങാപ്പുല്ല് സാധാരണയായി ഒരു ക്ലെൻസറായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. അതിനാൽ, നാരങ്ങാ പുല്ലിന്റെ അന്തർലീനമായ കഴിവുകൾ നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിനായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? നിങ്ങളുടെ കറന്റിലേക്ക് കുറച്ച് തുള്ളി നാരങ്ങാ എണ്ണ ചേർക്കുകതറ കഴുകുക. ഫ്ലോർ സ്‌ക്രബ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവിറ്റിയുടെ ഇടം വൃത്തിയാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും .

  ഒരു സ്പ്രേ-ക്ലീനറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേ ഇലകളും ചെറുനാരങ്ങയും ചേർക്കാം. ഹെക്സുകൾ, ശാപങ്ങൾ, മോശം മന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാതിൽപ്പടിയിലോ ഉമ്മരപ്പടിയിലോ പ്രയോഗിക്കുക. അധിക സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന്, ചെടി അതിന്റെ മാന്ത്രികത പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കത്തിക്കാൻ നാരങ്ങാ പുല്ലിന്റെ ഒരു വടി വിടുക. അധിക ക്ലിയറിംഗ് ശക്തിക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാരങ്ങാ വടി ഉപയോഗിച്ച് സ്മഡ്ജ് ചെയ്യാം.

  2. എനർജിറ്റിക് ബ്ലോക്കുകൾ മായ്‌ക്കാൻ ലെമൺഗ്രാസ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുക, അവബോധവും മാനസിക അവബോധവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക

  ഭാവുകം പറയുമ്പോഴും ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോഴും ചെറുനാരങ്ങ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ആത്മീയ മണ്ഡലം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാനസിക മാന്ത്രികവിദ്യ പരിശീലിക്കുന്നു. ഇത് ആത്മീയ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും നിങ്ങളുടെ മാനസിക അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക അവബോധം വളരാൻ അനുവദിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

  ആത്മീയ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ നാരങ്ങാപ്പുല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഒരു മാർഗ്ഗം നാരങ്ങാപ്പുല്ല്, കറുവപ്പട്ട, വാനില, ബേ ഇല എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പോട്ട്‌പൂരി ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് . നിങ്ങളുടെ ധ്യാനമുറിയിലോ കിടപ്പുമുറിയിലോ നിങ്ങൾ ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നിടത്തോ അത് വിടുക. ആത്യന്തികമായി, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജസ്വലമായ ബ്ലോക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും. മാന്ത്രിക ആചാരങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമയം മെച്ചപ്പെടുത്താനും നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും.

  മറ്റൊരു മാർഗം നാരങ്ങാ പുല്ല് കത്തിച്ചുകൊണ്ടോ ഒരു പാത്രം പൊട്ടപ്പൊരി പുറത്തോ വെച്ച് ധ്യാനിക്കുക എന്നതാണ് . നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ ശക്തമായ പ്രഭാവം ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിലോ കൈത്തണ്ടയിലോ കുറച്ച് തുള്ളി നാരങ്ങാ എണ്ണ ചേർക്കാം. അത് സഹായിക്കുംആത്മീയ സംവേദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ധ്യാനസ്ഥലത്ത് എത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  3. ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നാരങ്ങാപ്പുല്ല് ഉപയോഗിക്കുക

  ഇലച്ചെടി ഒരു തുറന്ന സസ്യവും വളരെ ശക്തമായ ആശയവിനിമയവുമാണ്. നിങ്ങളുമായും പങ്കാളിയുമായും നിങ്ങളുടെ മാനസിക ബന്ധങ്ങളുമായും ഉള്ള ബന്ധം പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും . ലെമൺഗ്രാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംഭാഷണം തുറക്കാനും ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും വിമർശനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനും നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

  മാനസിക അവബോധത്തിന് , പുതുതായി ചതച്ച ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഇലകൾ കുറച്ച് ആഴത്തിൽ ശ്വസിക്കുക (നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണയോ ധൂപവർഗ്ഗമോ വിതറാനും കഴിയും). അതിന്റെ തീക്ഷ്ണമായ സുഗന്ധം നിറയെ മൂർച്ചയുള്ള സിട്രസ് പഴങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്, അത് നിങ്ങളെ നിലത്തിറക്കാനും ഉയർത്താനും സഹായിക്കും. ഇത് സൈനസുകളും മനസ്സാക്ഷിയും വൃത്തിയാക്കുന്നു, മാനസിക തിരക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ധ്യാനത്തിലോ മാന്ത്രികവിദ്യയിലോ എളുപ്പത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, ദൈവികവുമായും നിങ്ങളുടെ ആന്തരികവുമായും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു, ഭൗമിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങളെ താഴേക്ക് വലിച്ചിടുന്നു .

  വീട്ടിലും ബിസിനസ്സിലും ആശയവിനിമയത്തിന് നിങ്ങളെ തയ്യാറാക്കാൻ നാരങ്ങാപ്പുല്ല് സഹായിക്കുന്നു. വ്യാവസായിക ഇടങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പ്രത്യേകിച്ച് ചർച്ചയുടെ സമയങ്ങളിൽ, അവശ്യ നാരങ്ങാ എണ്ണ പുരട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങാ പുല്ല് കത്തിക്കുക. വ്യക്തവും തുറന്നതുമായ മനസ്സോടെ ഏത് ഇടപെടലിനും തയ്യാറാകാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, വഴക്കിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും അനുകമ്പയും ധാരണയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

  4. മാനസിക വ്യക്തത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നാരങ്ങാപ്പുല്ല് ഉപയോഗിക്കുകഒപ്പം ഫോക്കസ്

  നാരങ്ങയുടെ മൂർച്ചയേറിയതും അവ്യക്തവുമായ സുഗന്ധം നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അടിസ്ഥാനവും കേന്ദ്രീകൃതവുമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അതിന്റെ കഴിവ് കാരണം, മാനസിക വ്യക്തതയ്ക്കും ശ്രദ്ധയ്ക്കും ഇത് ഒരു മികച്ച സസ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങാപ്പുല്ല് ഉപയോഗിക്കാം .

  ഇതും കാണുക: ജോലിസ്ഥലത്ത് ജീവനക്കാരുടെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 21 ലളിതമായ തന്ത്രങ്ങൾ

  ഒരു വലിയ പരിശോധനയ്ക്ക് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ? നാരങ്ങാ പുല്ല് കൊണ്ട് സ്വയം അഭിഷേകം ചെയ്യുക. ജോലിയിലെ ഒരു വലിയ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നാരങ്ങാ ചായ കുടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു മഗ് കുടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അസൈൻമെന്റുകളും പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, ഉത്കണ്ഠയോ സമ്മർദ്ദമോ ഇല്ലാതെ ഓഫീസ് വിടുക.

  ധ്യാനത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങാ പുല്ല് വിതറാനും കഴിയും, ഇത് ആഴത്തിലുള്ള ധ്യാനാവസ്ഥകളിൽ എത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

  5. ലെമൺഗ്രാസ് ചേർക്കുക പ്രണയ മന്ത്രങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ

  നാരങ്ങ പുല്ല് തുറന്ന ആശയവിനിമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം അറിയാം. എന്നാൽ പ്രണയികൾക്കിടയിലും ഇത് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? തുറന്നതും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, ബന്ധങ്ങളിലെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും സത്യസന്ധമായ സംഭാഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതിന് പലരും ലവ് പാഷനുകളിലോ പ്രണയ മന്ത്രങ്ങളിലോ നാരങ്ങാപ്പുല്ല് ചേർക്കുന്നു.

  പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ, പ്രണയത്തിലാകൽ, പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രണയം എന്നിവയ്ക്കും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഒരു കപ്പ് ലെമൺഗ്രാസ് ടീ കുടിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പങ്കാളിയെ ആകർഷിക്കാൻ ഈ ശക്തമായ ചെടിയുടെ ഒരു തണ്ട് ഒരു ലവ് സാച്ചറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാംവേണ്ടി.

  6. സംരക്ഷണത്തിനായി ചെറുനാരങ്ങയും കൊണ്ടുപോകൂ

  ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ശക്തമായ സംരക്ഷണ സസ്യമാണ് ചെറുനാരങ്ങ. നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ പോസിറ്റീവ് എനർജി ആക്കി മാറ്റാൻ കുറച്ച് ഉണക്കിയതോ പുതിയതോ ആയ നാരങ്ങാ ഇലകൾ ഒരു യാത്രാ സാച്ചറ്റിൽ പായ്ക്ക് ചെയ്യുക - ഗതാഗത സമയത്ത് ഇത് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്, അവിടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ തെറ്റാം.

  അപകടത്തിന് മുമ്പ് നാരങ്ങാ പുല്ല് ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം അഭിഷേകം ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലി. ഇത് മലമുകളിലെ കയറ്റം മുതൽ പ്രതികൂലമായ ഇടപെടൽ വരെ ആകാം. മോശം ചിന്തകളിൽ നിന്നും വികാരങ്ങളിൽ നിന്നും എണ്ണ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും, നിലനിൽപ്പിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും.

  ഹാനികരമായ വൈദ്യുതകാന്തിക രശ്മികളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും ചെറുനാരങ്ങയ്ക്ക് കഴിയും. ടിവികൾ, സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്നിവ പോലെ നിങ്ങൾ ദിവസവും ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും EMF കിരണങ്ങൾ വരാം. EMF-കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഏതൊരു അപകടത്തിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷനേടാൻ നിങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റും നാരങ്ങാപ്പുല്ല് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ് .

  ലെമൻഗ്രാസ് നടുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഊർജത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.

  7. ക്ഷമയ്ക്കും വിട്ടുകൊടുക്കലിനും നാരങ്ങാപ്പുല്ല് ഉപയോഗിക്കുക

  നാരങ്ങ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കാനും മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വ്യക്തത കണ്ടെത്താനും സഹായിക്കും. അത്തരമൊരു കേന്ദ്രീകൃത സസ്യമെന്ന നിലയിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് പ്രധാനമെന്ന് കാണാൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഇതാകട്ടെ, കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് നിർത്താൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു - നീരസം, പക, അനാരോഗ്യകരമായ ഫിക്സേഷനുകൾ.

  ക്ഷമനമ്മോട് തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമുക്കുവേണ്ടിയും വരുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശമായ വിമർശകരാണ്, സ്വയം സംശയത്തിന്റെയും സ്വയം മൂല്യത്തകർച്ചയുടെയും സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കാൻ നാരങ്ങാപ്പുല്ലിന് കഴിയും. അത് മനസ്സിന്റെ വ്യക്തതയും ഉന്മേഷദായകമായ ലക്ഷ്യവും നൽകുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തെ അനുകമ്പയോടെ കാണാനും പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ മുന്നോട്ടുള്ള വഴി മനസ്സിലാക്കാനും ഇത് നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു.

  നാരങ്ങയുടെ മണവും രുചിയും ഊർജവും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഇത് ഒരു സ്പ്രിംഗ് ക്ലീനിംഗ് ആരംഭിച്ചേക്കാം, വിഷലിപ്തമായ ഒരു ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ എന്റർപ്രൈസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം മറികടക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചേക്കാം. നാരങ്ങാപ്പുല്ല് ആത്മീയ തടസ്സങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

  8. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ചെറുനാരങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുക

  ഒരു ഇടം വൃത്തിയാക്കാൻ നാരങ്ങാപ്പുല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ, സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ആചാരങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ശേഷവും മാന്ത്രിക പരിശീലകർ സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ സമ്പ്രദായമാണ്. ഒരു ആചാരത്തിന് മുമ്പ് നാരങ്ങാപ്പുല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അവശിഷ്ടമായ ഊർജ്ജത്തിന്റെ മനസ്സും ചൈതന്യവും മായ്‌ക്കുകയും, പുതുമയോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ഒരു മാന്ത്രിക പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഉപയോക്താവിനെ അനുവദിക്കുന്നു. ആചാരങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, പരിശീലന വേളയിൽ സ്വരൂപിക്കുന്ന അമിതമായ ഊർജ്ജം ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നാരങ്ങാപ്പുല്ല് അനുവദിക്കുന്നു.

  അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ, നാരങ്ങാ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആചാരപരമായ മാന്ത്രികവിദ്യ പരിശീലിക്കേണ്ടതില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സമ്മർദപൂരിതമായ ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം, ഒരു കുളി, കുത്തനെയുള്ള വരയ്ക്കുകഅതിൽ നാരങ്ങാ തണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലകൾ. നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങാ എണ്ണ പോലും വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കാം. സുഗന്ധം നിങ്ങളെ ശാന്തമാക്കുകയും സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ നെഗറ്റീവ് എനർജികളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

  ഇതും കാണുക: ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 6 നുറുങ്ങുകൾ

  സമ്മർദവും ഉത്കണ്ഠയും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം നാരങ്ങാ ചായ കുടിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഭയം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, ചെറുനാരങ്ങയുടെ രുചി നിങ്ങളുടെ ഭയത്തെ ചെറുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ സംരക്ഷണ ഊർജ്ജങ്ങളെ ഉണർത്തും. നിങ്ങളുടെ ഊർജസ്വലമായ സ്ലേറ്റ് വൃത്തിയുള്ളതും സ്വതന്ത്രവുമായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് ഉദ്ദേശങ്ങളെ അകറ്റാനും ഇതിന് കഴിയും.

  9. നിങ്ങളുടെ ചക്രങ്ങളെ സന്തുലിതമാക്കാൻ ചെറുനാരങ്ങ ഉപയോഗിക്കുക

  നാരങ്ങയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചക്രങ്ങളിലും നല്ലതും സന്തുലിതവുമായ പ്രഭാവം ഉണ്ട്. . ഇത് നിങ്ങളുടെ മൂന്നാം കണ്ണ് ചക്രം തുറക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ഭൗതിക ദർശനങ്ങളും അവബോധവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ). അതുപോലെ, സർഗ്ഗാത്മകത, ആശയവിനിമയം, സ്വയം സ്നേഹം, വൈകാരിക ബാലൻസ് എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടയും ഹൃദയ ചക്രങ്ങളും തുറക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. റൂട്ട് ചക്ര, സാക്രൽ ചക്ര, സോളാർ പ്ലെക്സസ് ചക്ര എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ചക്രങ്ങളെ സന്തുലിതമാക്കാനും ലെമൺഗ്രാസ് സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, താഴ്ന്ന ആത്മാഭിമാനം, വൈകാരിക അസന്തുലിതാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയുടെയും ദിശാബോധത്തിന്റെയും അഭാവം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നാരങ്ങാ പുല്ല് പ്രവർത്തിക്കാൻ മികച്ച ഒരു സസ്യമാകുന്നത്.

  നിങ്ങളുടെ ചക്രങ്ങളെ സന്തുലിതമാക്കാൻ നാരങ്ങാപ്പുല്ല് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. ഈ ലേഖനത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ. പ്രഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, ലാവെൻഡറിനൊപ്പം ലെമൺഗ്രാസിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക, കാരണം ലാവെൻഡർ ഉയർന്ന ചക്രങ്ങളെ സന്തുലിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുചക്രങ്ങൾ.

  മനസ്സിൽ പിടിക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ

  ഔഷധങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴോ ചർമ്മത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെറുനാരങ്ങ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ഔഷധങ്ങൾ ചിലരിൽ അലർജിക്ക് കാരണമാകും. കൂടാതെ, സസ്യം ജൈവരീതിയിൽ വളർത്തിയതാണെന്നും രാസവസ്തുക്കളും കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കുക. സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പൂന്തോട്ടത്തിൽ സസ്യം വളർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്.

  ഉപസംഹാരം

  ആത്മീയ കുടുംബങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ചെറുനാരങ്ങ. ഇത് മോശം സ്പന്ദനങ്ങളെ അകറ്റുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെ മസാലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. മധുരവും സിട്രസ് സ്വർഗ്ഗവും പോലെ മണക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തതയും ഊർജവും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നാരങ്ങാ പുല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് മാജിക് വികസിക്കുന്നത് കാണുക.

  Sean Robinson

  ആത്മീയതയുടെ ബഹുമുഖ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ സമർപ്പിതനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ അന്വേഷകനുമാണ് ഷോൺ റോബിൻസൺ. ചിഹ്നങ്ങൾ, മന്ത്രങ്ങൾ, ഉദ്ധരണികൾ, ഔഷധസസ്യങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അഗാധമായ താൽപ്പര്യത്തോടെ, സ്വയം കണ്ടെത്തലിന്റെയും ആന്തരിക വളർച്ചയുടെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള യാത്രയിലേക്ക് വായനക്കാരെ നയിക്കാൻ സീൻ പുരാതന ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സമകാലിക സമ്പ്രദായങ്ങളുടെയും സമ്പന്നമായ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലുന്നു. ഉത്സാഹിയായ ഒരു ഗവേഷകനും അഭ്യാസിയും എന്ന നിലയിൽ, വൈവിധ്യമാർന്ന ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, തത്ത്വചിന്ത, മനഃശാസ്ത്രം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ അറിവ് സീൻ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിൽ നിന്നുമുള്ള വായനക്കാരുമായി പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ഒരു അതുല്യമായ വീക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, സീൻ വിവിധ ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും മാത്രമല്ല, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയതയെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും നൽകുന്നു. ഊഷ്മളവും ആപേക്ഷികവുമായ രചനാശൈലിയിലൂടെ, സ്വന്തം ആത്മീയ പാത പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും ആത്മാവിന്റെ പരിവർത്തന ശക്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും വായനക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് സീൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുരാതന മന്ത്രങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ആഴങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയോ, ദൈനംദിന സ്ഥിരീകരണങ്ങളിൽ ഉന്നമനം നൽകുന്ന ഉദ്ധരണികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ, ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ രോഗശാന്തി ഗുണങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ, പരിണാമപരമായ ആചാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സീനിന്റെ രചനകൾ അവരുടെ ആത്മീയ ബന്ധം ആഴത്തിലാക്കാനും ആന്തരിക സമാധാനം കണ്ടെത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വിലപ്പെട്ട വിഭവം നൽകുന്നു. നിവൃത്തി.