Levenszaad - Symboliek + 8 Verborgen Betekenissen (Heilige Geometrie)

Sean Robinson 27-07-2023
Sean Robinson

Zie ook: 8 krachtige yogahoudingen om vastzittende emoties los te laten

Het Levenszaad is een van de meest fundamentele symbolen van de heilige geometrie. Ook al is het een basispatroon van 7 overlappende cirkels, de betekenis die het bevat is zeer diepgaand. Zoveel dat er hele boeken over geschreven kunnen worden om de verschillende betekenissen en symbolieken die ermee verbonden zijn uit te leggen.

Het is geen wonder dat oude culturen over de hele wereld dit symbool hebben gebruikt in hun spirituele praktijken en rituelen. Dit artikel is een poging om de verborgen symboliek en diepgaande betekenissen van dit krachtige symbool samen te vatten.

We beginnen met te kijken wat het symbool is, waar het vandaan komt en bespreken de 7 geheimen die ermee verbonden zijn. Deze 7 geheimen zullen je helpen het symbool volledig te begrijpen, zodat je het in je eigen leven kunt gaan gebruiken. We zullen ook zien hoe je het symbool kunt gebruiken om je creatieve expressie te verbeteren, spirituele bescherming te krijgen, contact te maken met hogere wijsheid en te groeien vanuit een spiritueel perspectief. Laten we dus beginnen.

  Wat is het levenssymbool?

  Zaad van Leven symbool

  Het Levenszaad is een 2D (tweedimensionaal) geometrisch symbool dat bestaat uit zeven gelijkmatig verdeelde cirkels die elkaar snijden om een symmetrisch bloemvormig patroon te creëren. Het symbool wordt meestal afgebeeld met een buitenste cirkel, wat betekent dat het in totaal uit acht cirkels bestaat (7 binnenste cirkels plus 1 buitenste cirkel).

  Het levenszaad is een krachtig symbool van de schepping en wordt beschouwd als de eerste en oorspronkelijke vorm waaruit alle andere aspecten van de schepping voortkomen. Een van de redenen hiervoor is dat het Levenszaad de basis vormt voor een ander krachtig symbool dat bekend staat als de Bloem des Levens die wordt beschouwd als de blauwdruk van het universum.

  Daarnaast wordt het Levenszaad ook wel het Genesispatroon genoemd, omdat het de zeven scheppingsdagen in de Bijbel symboliseert. De zes buitenste cirkels stellen de zes scheppingsdagen voor, terwijl de centrale cirkel de sabbat of het bewustzijn van de Schepper voorstelt. De 7 cirkels staan ook voor de 7 grote noten, 7 chakra's, 7 metalen van de alchemie en 7 dagen van de week.

  De buitenste cirkel (de 8e cirkel) vertegenwoordigt het concept van eeuwigheid of de oneindige cyclus van het leven.

  Oorsprong van het levenssymbool

  Oud reliëf uit Egypte Bron: CC BY-NC-SA 4.0

  Het levenszaad is een symbool uit de oudheid dat in verschillende culturen en religies is aangetroffen, waaronder in Egypte, Babylonië, China, het hindoeïsme, het christendom en de islam. Het is aangetroffen in historische kerken, tempels, synagogen, boeken en andere artefacten. De oudst bekende afbeelding van dit symbool is te zien op de muren van de Tempel van Osiris in Abydos en dateert van bijna 6000 jaar geleden.jaren.

  De wijdverspreide aanwezigheid van het Levenszaad in oude culturen toont aan dat het universeel is en een diepgewortelde spirituele betekenis heeft.

  Symbolen in het Levenszaad

  Symbolen in het Levenszaad

  De Zaad des Levens bevat nuemerous symbolen die allemaal gerelateerd zijn aan de schepping, zoals de Cirkel, Vesica Piscis, Triquetra, Hexagon, 6-puntige ster (Hexagram), Ei des Levens, 12-puntige ster, Torus, Merkaba en de Hexafoil. Daarnaast is de Zaad des Levens ook de basis voor het Bloem des Levens symbool.

  8 Verborgen Geheimen & Betekenis van het Levenszaad

  Hier zijn 8 verborgen geheimen die je zullen helpen de diepere betekenis te begrijpen die verbonden is met het symbool van het Levenszaad.

  1. Levenszaad als symbool van de Schepping

  Het levenszaad is een krachtig symbool van de schepping. Om de verborgen geheimen van het symbool van het levenszaad te begrijpen en om te zien hoe dit symbool in verband staat met de schepping, moet je eerst de verschillende stadia begrijpen die betrokken zijn bij het creëren van het symbool. De volgende afbeelding laat zien hoe de Zaad des Levens gevormd wordt uit één enkele cirkel:

  Ontwikkeling van het levenszaad

  Laten we deze stappen eens in meer detail bekijken:

  1e Stadium - Cirkel

  Het Seed of Life patroon begint met een enkele 2D cirkel. De cirkel staat voor heelheid, oneindigheid, stabiliteit en perfectie. Het middelpunt van de cirkel vertegenwoordigt God, Bron of Bewustzijn.

  2e Stadium - Vesica Piscis

  Vesica Piscis

  In het 2e stadium repliceert de cirkel zichzelf en vormt 2 cirkels. Ze blijven zodanig met elkaar verbonden dat de omtrek van de ene cirkel door het middelpunt van de andere cirkel loopt. Deze replicatie is verwant aan de bron die zichzelf duikt om zichzelf te kennen. Dit vertegenwoordigt ook de creatie van polariteiten en het dualistische universum.

  Het amandelvormige patroon dat op deze manier gevormd wordt (door de twee overlappende cirkels) staat bekend als de Vesica Piscis. De Vesica Piscis vertegenwoordigt de vereniging van mannelijke en vrouwelijke energieën (of de geestelijke en materiële rijken) die essentieel is voor het scheppingsproces. Daarom staat de Vesica Piscis ook bekend als de Kosmische Baarmoeder van waaruit de schepping voortkomt.

  Vesica Diamant

  Binnen de Kosmische Schoot bevindt zich het ruitvormige patroon dat bekend staat als de Vesica Diamant. Deze bestaat uit twee gelijkzijdige driehoeken - de ene naar boven gericht en de andere naar beneden. Dit vertegenwoordigt opnieuw de mannelijke en vrouwelijke principes. De Vesica Diamant vertegenwoordigt ook de verbinding tussen de fysieke en spirituele werelden en wordt vaak geassocieerd met hoger bewustzijn en spiritueel ontwaken.

  Je zult zien dat de Vesica Diamant ook het kruissymbool bevat dat opnieuw het man-vrouw principe vertegenwoordigt. Daarnaast heeft het ook het Ichthys (vis) symbool dat geassocieerd wordt met Jezus Christus.

  Zie ook: 42 'Het leven is als een' citaten vol verbazingwekkende wijsheid

  3e Stadium - Driepoot van het leven

  Driepoot van het leven

  De 3e stap bestaat uit het toevoegen van nog een cirkel aan de bestaande twee cirkels. Het resulterende patroon lijkt op de Triquetra, ook bekend als de Driepoot van het leven .

  Dit symboliseert de Heilige Drie-eenheid in het christendom en in andere culturen. Het geeft de macht van 3 in de schepping aan . Bijvoorbeeld In het hindoeïsme zijn er drie primaire goden die in verband worden gebracht met de schepping - Brahma (Schepper), Vishnu (Behouder) en Shiva (Vernietiger). En in het christendom is er het concept van de Heilige Drie-eenheid - Vader, Zoon en de Heilige Geest, die de essentiële aard van God vertegenwoordigt. De Vader is de schepper, de Zoon is de verlosser en de Heilige Geest is de Onderhouder.

  Bovendien vormen de drie bogen of lussen van de Triquetra een doorlopende vorm zonder duidelijk begin- of eindpunt, wat de eeuwige aard van God vertegenwoordigt. Ook heeft de Triquetra, ondanks het feit dat het drie verschillende bogen heeft, één centrum, wat aangeeft dat alle vormen voortkomen uit één verenigde bron.

  Voltooid levenszaad

  Voltooid levenszaad

  Tenslotte worden er nog 4 cirkels toegevoegd om het Levenszaad te voltooien. Volgens Genesis schiep God het universum in 6 dagen en op de 7e dag rustte Hij. Velen geloven dat de 6 buitenste cirkels de 6 scheppingsdagen voorstellen en dat de 7e cirkel (in het midden) de altijd aanwezige God, Bron of Bewustzijn voorstelt. Daarom wordt het Levenszaad ook wel het Genesis Patroon genoemd (zoals al besproken).

  De centrale cirkel symboliseert ook evenwicht en de vereniging van mannelijke en vrouwelijke energieën, wat de basis is van creatie.

  Nu we de verbinding van het Levenszaad met de schepping hebben onderzocht, gaan we dieper in op een paar verborgen aspecten van dit symbool.

  2. Levenszaad & zegel; de 6-puntige ster (hexagram)

  Een van de vele belangrijke symbolen die de Zaad des Levens bevat is de 6-puntige ster (hexagram).

  Zoals de afbeelding hieronder laat zien, bevat de centrale cirkel van de Zaad des Levens twee in elkaar grijpende driehoeken - een naar boven gericht en een naar beneden gericht, waardoor een Zespuntige ster Deze ster staat bekend als de Shatkona in het hindoeïsme of de Davidster in het jodendom. Dit sterrenpatroon vertegenwoordigt opnieuw de vereniging van mannelijke en vrouwelijke energieën die de basis vormen van de schepping. De 3D-weergave van dit patroon staat bekend als de Merkaba (of Ster Tetraëder). .

  Zespuntige ster in de middelste cirkel van het levenszaad

  De zespuntige ster vertegenwoordigt ook de vier elementen (vuur, water, lucht en aarde) met de buitenste cirkel die het vijfde element vertegenwoordigt, dat Bewustzijn of Ether is. Dit vertegenwoordigt opnieuw de schepping, want deze vijf elementen vormen de basis van de schepping en alles in het universum is gemaakt van een combinatie van deze elementen.

  De Zespuntige Ster kan ook worden getekend met behulp van de buitenste cirkel van de Zaad des Levens, zoals in de afbeelding hieronder.

  Zespuntige ster in de buitencirkel van het levenszaad

  Op dezelfde manier kun je nog een 6-puntige ster tekenen met behulp van de snijpunten van de buitenste cirkels, zoals in de afbeelding hieronder:

  Levenszaad 3e hexagram

  De Zaad des Levens bevat dus in totaal 3 hexagrammen (6-puntige sterren).

  3. Zaad van Leven & de 3 Hexagons

  Zeshoeken in het levenszaad

  Net zoals het 3 hexagrammen bevat, bevat Seed of Life ook 3 hexagons (zoals aangegeven in de afbeelding hierboven). De hexagon is een heilige vorm die staat voor creatie, harmonie, balans, goddelijke kracht, wijsheid en kracht. Zeshoekige vormen komen overal in de natuur voor vanwege de structurele kracht en efficiëntie. Enkele voorbeelden van hexagons in de natuur zijn bijenkorven, sneeuwvlokken, devorm van sommige kristallen zoals kwarts, en de vorm van cellen in het menselijk lichaam (zoals de cellen in de wanden van de dunne darm).

  Bovendien heeft een zeshoek 6 zijden en bevat de Seed of Life in totaal 3 zeshoeken. 6 keer 3 is 18 en de som van 1 en 8 is 9. Al deze drie getallen 3, 6 en 9 worden geassocieerd met de schepping. Het getal 9 wordt zelfs geassocieerd met de voltooiing van de schepping. Dit benadrukt nog eens de kracht en betekenis van de zeshoek in het Zaad des Levens symbool.

  4. Zaad van Leven & de Bloem des Levens

  Het Levenszaad dient als basis voor het symbool van de Levensbloem. Als er meer cirkels aan het Levenszaad worden toegevoegd, ontstaat de Levensbloem, die bestaat uit talloze onderling verbonden cirkels die zich naar buiten uitbreiden. Dit symbool wordt vaak beschouwd als de blauwdruk van het universum en belichaamt de essentie van alles wat bestaat.

  Levenszaad in de Levensbloem

  De levensbloem vertegenwoordigt de onderlinge verbondenheid van alle dingen, harmonie en balans. Het betekent ook de oneindige cyclus van creatie, die zich voortdurend naar buiten uitbreidt als er meer cirkels worden toegevoegd.

  Opgemerkt moet worden dat de Levensbloem nog veel meer symbolen bevat die te maken hebben met de schepping, zoals de Levensvrucht, de Kabalistische Levensboom en de kubus van Metratron.

  Levensvrucht & Metatron's kubus

  De kubus van Metatron bevat alle 5 platonische vaste stoffen waarvan wordt aangenomen dat het de bouwstenen van het universum zijn. Je kunt meer over deze symbolen lezen in dit artikel over de Flower of Life.

  Mediteren op de Vrucht van het Leven heeft een diepgaand effect op de psyche, waardoor je toegang krijgt tot hogere bewustzijnstoestanden.

  5. Levenszaad & de Torus

  Er is nog een krachtige vorm die voortkomt uit de Zaad van Leven en dat is de Torus.

  Als je twee Seeds of Life-patronen over elkaar heen legt en het bovenste patroon 30 graden draait zodat er een 12-bollenpatroon ontstaat, krijg je wat de ' Lotus van het leven Dit patroon ziet er in 3D uit als een buistorus.

  Lotus van het leven

  Wanneer er meer cirkels worden toegevoegd, krijg je een complexere Torusvorm. Bijvoorbeeld, wanneer zeven Zaden van Leven over elkaar worden gelegd, elk een kleine graad gedraaid (ongeveer 7,5 graden), vormen ze samen het volgende Torus energieveld.

  Torus

  Hier is een video die het proces illustreert:

  De torus is een krachtig symbool dat verschillende concepten vertegenwoordigt, zoals heelheid, onderlinge verbondenheid, de cyclus van het leven en oneindigheid. Het belangrijkste is dat de omtrek van alle cirkels door de centrale stip (bron) loopt. Dit symboliseert het feit dat alles uit één bron komt en dat de bron aanwezig is in alles wat bestaat. De Torus vertegenwoordigt ook fenomenen zoals de energievelden die levende organismen omgeven en de dynamiek van het universum.

  De Torus is ook de basisvorm van alle magnetische velden. Zelfs van het elektromagnetische veld dat door het hart wordt uitgezonden, wordt aangenomen dat het lijkt op dat van een Torus. Daarnaast hebben het energieveld rond een atoom en het auraveld rond het menselijk lichaam ook toroïdale kenmerken. Sommigen geloven dat de aarde zich in het centrum van een toroïdaal elektromagnetisch veld bevindt.

  6. Zaad van Leven & Ei van Leven

  Als je nog 6 cirkels toevoegt aan de Seed of Life, krijg je het Egg of Life-symbool.

  Zaad van leven naar ei van leven

  Het intrigerende is dat het symbool van het Ei van het Leven sterk lijkt op de vorm van een meercellig embryo in de eerste uren van zijn ontstaan.

  Ei van leven & het 8-cellige embryo

  Het Ei des Levens bevat ook de stertetraëder, ook bekend als Merkaba (dit is de 3D-versie van de 6-puntige ster). De stertetraëder bestaat uit twee in elkaar grijpende tetraëders, de ene naar boven gericht en de andere naar beneden. Hij staat voor evenwicht, onderlinge verbondenheid en het mannelijk-vrouwelijk scheppingsprincipe.

  Zespuntige ster

  en Merkabah (Ster Tetrahedorn)

  Een tetraëder is ook de eerste van de vijf Platonische veelvlakken. De vijf Platonische veelvlakken (tetraëder, kubus, octaëder, dodecaëder en icosaëder) zijn de meest symmetrische driedimensionale vormen mogelijk en worden beschouwd als de bouwstenen van het universum.

  Stertetraëder in het ei van het leven

  7. Zaad van Leven & Tijd

  Zaad van Leven klok

  Zoals de afbeelding hierboven laat zien, kan de Seed of Life gelijk verdeeld worden in 12 secties en dus gebruikt worden om tijd weer te geven.

  Zoals eerder besproken, bevat de centrale cirkel van de Seed of Life een hexagram. De binnenhoek van een hexagram is 120 graden en de buitenhoek is 240 graden. Als je 120 vermenigvuldigt met 6 (het totale aantal zijden in een hexagram), krijg je 720. 720 is het aantal minuten dat we hebben in een tijdsduur van 12 uur. Op dezelfde manier krijg je door 240 te vermenigvuldigen met 6 1440, het totale aantal minuten dat we hebben in een tijdsduur van 12 uur.minuten in 24 uur.

  Zo is het Levenszaad diep verbonden met het concept Tijd.

  8. Levenszaad & de 12-puntige ster

  Levenszaad - 12-puntige ster

  Naast de zespuntige ster (die we eerder zagen), bevat de Zaad des Levens ook de twaalfpuntige ster (zoals op de afbeelding hierboven). De twaalfpuntige ster, bekend als de Erzgamma Ster, is een krachtig symbool dat geassocieerd wordt met balans, volledigheid, eenheid, perfectie, bescherming en hoger bewustzijn.

  Dit symbool wordt al heel lang gebruikt als amulet ter bescherming tegen het boze oog en negatieve energie in zowel het christelijke als het joodse geloof.

  Symboliek levenszaad

  Laten we tot slot eens kijken naar de verschillende symbolen die verbonden zijn met het Zaad des Levens.

  1. Creatie

  Zoals we al zagen, is het Levenszaad een krachtig symbool van de schepping en het betekent het ontstaan van de materiële (vorm/gemanifesteerde) wereld uit de geestelijke (vormloze/ongemanifesteerde) wereld.

  De energetische vibratie die de fundamentele essentie van de schepping vormt, is voor de menselijke geest moeilijk te bevatten. Daarom dient het Zaad des Levens symbool als een concrete weergave van de energie en blauwdruk die ten grondslag ligt aan de schepping van het materiële universum.

  2. Zegen, vruchtbaarheid en bescherming

  Het Levenszaad wordt verondersteld krachtige vibraties uit te zenden die positieve veranderingen in je leven kunnen teweegbrengen. Als het symbool met je resoneert, kun je overwegen het als sieraad te dragen of het als amulet bij je te dragen ter bescherming tegen negatieve energie en om positieve energie aan te trekken.

  Omdat het Levenszaad gerelateerd is aan de schepping, is het bijzonder heilzaam voor zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden. Het symbool kan ook extra bescherming bieden in deze kwetsbare periode.

  3. Wijsheid & Creatieve energie

  Het Levenszaad wordt beschouwd als een krachtig symbool voor het creëren van nieuwe ideeën en het openen van nieuwe wegen in het leven. Door te mediteren op het Levenszaad kun je de energie en het creatieve potentieel van het universum aanboren. Dit symbool is vooral nuttig om vrede en harmonie in je leven te brengen, voor zelfontdekking en om toegang te krijgen tot diepere niveaus van bewustzijn.

  4. Eenheid & Dualiteit

  Aan de ene kant is het Levenszaad een symbool van eenheid omdat het de eenheid en onderlinge verbondenheid van alle dingen vertegenwoordigt. Het symbool bestaat uit zeven cirkels die onderling verbonden zijn, wat het idee belichaamt dat de hele schepping onderling verbonden is en voortkomt uit één bron.

  Aan de andere kant vertegenwoordigt de Zaad van Leven ook dualiteit, omdat het de polariteit van mannelijke en vrouwelijke energieën belichaamt. Zoals we eerder zagen, vertegenwoordigt deze zevende of centrale cirkel de balans van de mannelijke en vrouwelijke energieën, die nodig is om schepping te laten plaatsvinden.

  Als zodanig vertegenwoordigt het de eenheid en onderlinge verbondenheid van alle dingen, terwijl het ook de dualiteit en polariteit belichaamt die nodig is voor de schepping. Door de symboliek van het Levenszaad te begrijpen, kunnen we dus een diepere waardering krijgen voor de complexe en veelzijdige aard van het bestaan.

  5. Onderlinge verbondenheid

  Een van de belangrijkste concepten die verbonden zijn met de Zaad des Levens is dat van onderlinge verbondenheid. Het vertegenwoordigt het idee dat alles in het universum verbonden is en dat we allemaal deel uitmaken van een groter, onderling verbonden geheel.

  Het symbool bestaat uit zeven onderling verbonden cirkels die de stadia van de schepping voorstellen. De middelste cirkel stelt de bron voor waar alles van uitgaat. De omtrek van de 6 buitenste cirkels loopt door het middelpunt van de middelste cirkel. Dit geeft aan dat de hele schepping verbonden is met de bron en dat de bron in allemaal aanwezig is. Dit benadrukt ook het concept van AsBoven, Dus Onder of dat de microkosmos aanwezig is in de macrokosmos en omgekeerd.

  6. Balans & Harmonie

  De Seed of Life bestaat uit zeven cirkels die allemaal even groot zijn, op gelijke afstand van elkaar liggen en elkaar snijden. Dit symmetrische ontwerp vertegenwoordigt evenwicht en harmonie in zijn perfecte vorm.

  Op dezelfde manier vertegenwoordigt het Levenszaad, zoals we eerder zagen, ook de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Dit komt omdat het symbool is opgebouwd uit zes cirkels die een centrale cirkel omringen. De zes buitenste cirkels vertegenwoordigen mannelijke energie, terwijl de centrale cirkel vrouwelijke energie vertegenwoordigt. De balans tussen deze twee energieën is essentieel voor de schepping en wordt weerspiegeld in het Levenszaad.van het leven.

  Conclusie

  Hopelijk heeft dit artikel je geholpen om de buitengewoon krachtige betekenis te begrijpen die verbonden is aan het levenssymbool. Er zit zoveel in dit heilige symbool dat het onmogelijk is om het allemaal in één artikel samen te vatten. Dus wat hier wordt gepresenteerd is slechts een kleine essentie van wat het symbool vertegenwoordigt en de geheimen die het bevat. Het is geen wonder dat culturen over de hele wereld het symbool hebben vereerd.en gebruikten dit symbool in hun spirituele praktijken en rituelen.

  Als dit symbool met je resoneert, gebruik het dan zeker in je spirituele praktijken, want het zal je niet alleen bescherming bieden, maar je ook helpen je te verbinden met de bron en je creativiteit en bewustzijn te verruimen. Je kunt beginnen met het symbool te tekenen met behulp van een kompas en erop te mediteren.

  Sean Robinson

  Sean Robinson is een gepassioneerd schrijver en spirituele zoeker die zich toelegt op het verkennen van de veelzijdige wereld van spiritualiteit. Met een diepe interesse in symbolen, mantra's, citaten, kruiden en rituelen, duikt Sean in het rijke tapijt van oude wijsheid en hedendaagse praktijken om lezers te begeleiden op een inzichtelijke reis van zelfontdekking en innerlijke groei. Als fervent onderzoeker en beoefenaar weeft Sean zijn kennis van diverse spirituele tradities, filosofie en psychologie samen om een ​​uniek perspectief te bieden dat resoneert met lezers uit alle lagen van de bevolking. Via zijn blog verdiept Sean zich niet alleen in de betekenis en betekenis van verschillende symbolen en rituelen, maar geeft hij ook praktische tips en begeleiding om spiritualiteit te integreren in het dagelijks leven. Met een warme en herkenbare schrijfstijl wil Sean lezers inspireren om hun eigen spirituele pad te verkennen en de transformerende kracht van de ziel aan te boren. Of het nu gaat om het verkennen van de diepe diepten van oude mantra's, het opnemen van opbeurende citaten in dagelijkse affirmaties, het benutten van de helende eigenschappen van kruiden of het deelnemen aan transformerende rituelen, Seans geschriften bieden een waardevolle bron voor diegenen die hun spirituele verbinding willen verdiepen en innerlijke rust en vrede willen vinden. vervulling.