9 Cam Glanhau Ysbrydol Defod Bath i Adfywio Eich Bod Cyfan

Sean Robinson 26-09-2023
Sean Robinson

Tabl cynnwys

Gallwch gymryd bath o bryd i'w gilydd, ond a ydych erioed wedi cymryd bath ysbrydol? Gall y ddefod adfywio hon eich helpu i glirio'ch maes ynni, gosod bwriadau, prosesu teimladau heriol, a mwy! Gadewch i ni fynd i mewn i'r manylion ar sut i greu eich bath ysbrydol eich hun isod.

  Beth yw bath ysbrydol?

  Mae bath ysbrydol yn wahanol i fath arferol, oherwydd yn hytrach nag ymdrochi i lanhau'ch corff, rydych chi'n ymolchi i lanhau ac ailosod eich egni cynnil.

  Byddwch yn gwybod a oes angen glanhau egni arnoch os byddwch yn teimlo eich bod wedi blino'n lân yn feddyliol neu'n gorfforol, yn ddig, yn bryderus, neu'n isel, neu os ydych yn profi poenau ar hap (fel cur pen ag achos anhysbys, i enwi un enghraifft).

  Mae baddonau ysbrydol yn ymgorffori llu o gydrannau glanhau ynni ac adfywio, fel halen ac olewau hanfodol, er mwyn cael gwared ar eich maes ynni o negyddiaeth. Heb sôn am: mae socian mewn dŵr cynnes, wrth gwrs, yn ymlacio'r system nerfol, a fydd yn gadael eich meddwl a'ch corff yn teimlo'n adfywiol wrth godi'ch dirgryniad.

  Isod, gadewch i ni edrych ar ychydig o syniadau defodau bath ysbrydol gwahanol y gallwch eu defnyddio, yn dibynnu ar ba effeithiau rydych am eu creu!

  Defod Bath Ysbrydol 9 Cam i Adfywio Eich Bod 6>

  Mae'r canlynol yn ychydig o opsiynau gwahanol ar gyfer eich defod bath ysbrydol, yn dibynnu ar yr effeithiau yr hoffech chii gyflawni yn ystod eich bath. Yn yr un modd ag unrhyw beth, fodd bynnag, cofiwch y gallwch chi newid y defodau hyn yn ôl eich dewisiadau personol!

  Cynhwysion sydd eu hangen:

  • olewau hanfodol (Y math o olew y byddwch chi'n ei ddefnyddio yn dibynnu ar ba amrywiad a ddewiswch; rhestrir rhai opsiynau isod!).
  • Olew cludwr fel olew olewydd, cnau coco, neu olew jojoba (jojoba yw'r ysgafnaf a lleiaf seimllyd o'r tri hyn).
  • >Halen môr mân, halen Himalayan pinc, neu halen Epsom.
  • Aromatig fel Sage, Incense, neu Palo Santo.
  • Crisialau o'ch dewis (Eto, yn dibynnu ar ba amrywiadau a ddewiswch ; gall y rhain amrywio).
  • Canhwyllau (Dewisol: defnyddiwch ganhwyllau lliw neu beraroglus yn dibynnu ar bwrpas eich bath. Mwy am hyn isod.)
  • Gwydraid o ddŵr.
  • Dewisol : te poeth a cherddoriaeth!

  Cam 1: Llenwch eich bath â dŵr cynnes

  Llenwch eich bath â dŵr mor gynnes ag yr ydych yn gyfforddus ag ef. Tra bod eich dŵr yn rhedeg, paratowch weddill eich cynhwysion.

  Cam 2: Glanhewch eich gofod ymolchi

  Os oes gennych Sage, Incense, neu Palo Santo wrth law, cliriwch egni'r gofod trwy losgi'ch aromatics a chwifio'r mwg o amgylch y twb a gweddill yr ystafell. Gallwch hefyd ystyried adrodd mantra yn ystod eich defod smwdio. Os nad oes gennych unrhyw un o'r rhain, gallwch hefyd ddefnyddio fforch diwnio, chwistrellau saets, neu chwistrellau halen môr, os ydynt ar gael.

  Cam 3: Ysgogidŵr eich bath

  Ychwanegwch gwpanaid o halen at y bath a throwch y dŵr o gwmpas i doddi’r halen. Gallwch ddefnyddio halen môr mân, halen Himalaya pinc, neu halen Epsom. Mae gan halen rinweddau glanhau pwerus ac felly mae'n hanfodol mewn unrhyw faddon ysbrydol.

  Gallwch hefyd ystyried ychwanegu perlysiau ysbrydol fel dail llawryf sych i'ch bath gan y gall hyn wella'r effaith glanhau.

  Cam 4: Ychwanegwch olew(au) hanfodol yn dibynnu ar y buddion rydych chi'n eu ceisio

  Ychwanegwch 10 diferyn o'ch olew hanfodol o'ch dewis at un rhan o bump o olew cludo (olewydd, cnau coco, neu olew jojoba). Gallwch ddefnyddio unrhyw un o'r olewau canlynol yn dibynnu ar y math o fuddion rydych chi'n eu ceisio o'ch bath.

  • I leddfu straen: lafant, ewcalyptws, neu chamomile
  • I gynyddu llawenydd: grawnffrwyth, oren melys, neu lemwn<10
  • I chwalu egni negyddol: saets, thus, neu ylang ylang
  • Er mwyn helpu i brosesu emosiynau anodd: sandalwood, jasmin, neu bergamot

  Yna, trowch y ddwy olew at ei gilydd a'u hychwanegu at eich bath.

  Cam 5: Rhowch grisialau o amgylch eich bathtub

  Gafaelwch gymaint o grisialau ag yr hoffech eu defnyddio . Dyma rai awgrymiadau:

  • I leddfu straen: cwarts clir, sodalite, neu fflworit
  • I gynyddu llawenydd: citrine, gwyrdd aventurine, neu carnelian
  • I chwalu egni negyddol: hematit, tourmaline du, neu fyglydcwarts
  • Er mwyn helpu i brosesu emosiynau anodd: cwarts rhosyn, shungite, neu amethyst

  Rhowch eich crisialau ar ochr y bathtub i ddechrau. Fel awgrym: beth bynnag a wnewch, peidiwch â chymryd selenit neu galsit yn agos at eich bath! Bydd gwlychu'r naill neu'r llall o'r crisialau hyn yn achosi iddynt dorri'n ddarnau.

  Cam 6: Rhowch ganhwyllau o amgylch gofod eich bath

  Cynnwch eich canhwyllau. gallwch ddefnyddio unrhyw ganhwyllau yr hoffech eu gosod ar ochr y bathtub neu ar y sinc i gael ychydig o olau meddal, ymlaciol wrth i chi socian. Yn ogystal, mae croeso i chi ddefnyddio canhwyllau â phersawr ag unrhyw un o'r olewau hanfodol a grybwyllir uchod, i gael hwb aromatherapi ychwanegol!

  Syniad arall yw defnyddio canhwyllau lliw; dywedir bod gan ganhwyllau o liwiau gwahanol ystyron gwahanol. Dyma ychydig o opsiynau i chi roi cynnig arnynt:

  • I leddfu straen: gwyn er mwyn heddwch neu felyn er eglurder
  • I gynyddu llawenydd: oren ar gyfer hapusrwydd neu felyn ar gyfer positifrwydd
  • I chwalu egni negyddol: du ar gyfer amddiffyniad neu wyn am burdeb
  • Er mwyn helpu i brosesu emosiynau anodd: pinc ar gyfer cariad, gwyn am heddwch, neu las ar gyfer llonyddwch

  Cam 7: Gwnewch yn siŵr bod gennych ddŵr yfed a the llysieuol wrth law

  Paratowch bopeth arall. Byddwch chi eisiau cael gwydraid o ddŵr o fewn cyrraedd, gan y byddwch chi'n chwysu ychydig ac yn debygol o fynd yn sychedig! Hefyd, bydd dŵr yn helpu eich corff i fflysio tocsinau allan, felly mae'n asyniad da i yfed digon cyn ac ar ôl eich bath.

  Yn ogystal, gall yfed paned o de poeth wrth i chi ymolchi deimlo'n hynod o leddfol. Dyma rai awgrymiadau am de:

  • I leddfu straen: chamomile, kava, neu valerian
  • I gynyddu llawenydd: gwyrdd, yerba mate, neu rooibos
  • I chwalu egni negyddol: masala chai, basil sanctaidd, neu ffenigl
  • Er mwyn helpu i brosesu emosiynau anodd: St. eurinllys, lafant, neu balm lemwn

  Cam 8: Chwarae cerddoriaeth ymlaciol

  Efallai yr hoffech chi chwarae cerddoriaeth hefyd. Mae croeso i chi wrando ar unrhyw fath o gerddoriaeth y mae eich clustiau yn ei chwennych! Os hoffech gael argymhelliad, gall curiadau binaural neu gerddoriaeth iachau sain roi profiad tebyg i sba i'ch bath. Edrychwch ar yr opsiynau hyn ar YouTube:

  • I leddfu straen: Cerddoriaeth Iachau Root Chakra
  • I gynyddu llawenydd: Aakhan Jor Mantra Blissful Cerddoriaeth Myfyrdod
  • I chwalu egni negyddol: 741hz Dadwenwyno Ysbrydol
  • I helpu i brosesu emosiynau anodd: 528hz Positif Aura Cleanse

  Cam 9: Trowch y goleuadau i lawr

  Yn olaf, goleuwch eich canhwyllau, trowch y goleuadau allan, a dringwch i mewn! Efallai y byddwch chi'n rhoi'ch crisialau o ddewis yn y bath gyda chi i drwytho'r dŵr â'u priodweddau iachâd. Tra byddwch yn mwydo, efallai y byddwch hyd yn oed yn dal un o'ch crisialau ar eich calon, os yw hynny'n teimlo'n iawn i chi.

  Arhoswch yn y bath am o leiaf 20munudau, neu cyhyd ag y dymunwch. Gwnewch yn siŵr eich bod yn anadlu'n araf ac yn ddwfn, er mwyn anadlu'r holl aromatherapi llesol ac i leddfu'ch system nerfol!

  Ymdrochi fel defod lleuad lawn a/neu leuad newydd

  Bathio ar ddiwrnodau lleuad llawn yn ffordd wych o ddefnyddio ymdrochi ysbrydol fel defod gosod bwriad. Gallwch ymarfer defod ymdrochi lleuad unwaith neu ddwywaith y cylch lleuad.

  Sefydlu mewn bath cynnes gyda meddal, ymlaciol mae goleuo yn ffordd wych o ystyried eich bwriadau ar gyfer y cylch lleuad sydd i ddod!

  Yn yr achos hwn, efallai y byddwch am ddefnyddio eich bath ysbrydol lleuad newydd fel amser i osod bwriadau newydd. Soak yn y bath tra byddwch chi'n meddwl beth hoffech chi ei alw i mewn dros y 29 diwrnod nesaf. Yna, dewch â lleuad llawn, defnyddiwch y gofod bath ysbrydol i ystyried y bwriadau a osodwyd gennych yn ystod y lleuad newydd. Penderfynwch a hoffech chi gadw'r bwriadau hynny am weddill cylch y lleuad, neu eu newid.

  Hefyd, mae'r lleuad lawn yn cael ei chydnabod yn gyffredinol fel amser i ryddhau'r hyn nad yw bellach yn eich gwasanaethu. Bydd bath ysbrydol yn eich cynorthwyo gyda hyn ar ychydig o wahanol lefelau!

  Yn gyntaf oll, bydd yr halen, y crisialau, a'r aromatherapi wrth gwrs yn eich helpu i ryddhau unrhyw beth llonydd yn egnïol. Unwaith eto, bydd defnyddio'r amser hwn i ymlacio'ch meddwl meddwl ac ystyried eich bwriadau lleuad newydd hefyd yn caniatáu ichi ddod ag ymwybyddiaeth i unrhyw batrymau / perthnasoedd / ymrwymiadau,ac ati, nad ydynt yn cyflawni'r bwriadau hynny.

  Wrth ddefnyddio'r naill neu'r llall o'r dulliau hyn, efallai y byddwch am gadw dyddlyfr neu recordydd llais wrth ymyl y bath, rhag ofn i unrhyw fewnwelediad ddod drwodd!<17

  Gweld hefyd: 27 Symbolau Anfarwoldeb & Bywyd Tragywyddol

  Pa mor aml y dylech chi gymryd bath ysbrydol?

  Mae'r ateb i'r cwestiwn hwn yn dibynnu ar beth, yn union, yr hoffech chi ddefnyddio'ch baddonau ysbrydol i'w gyflawni. Isod mae ychydig o wahanol ffyrdd y gallech fod eisiau defnyddio defod bath ysbrydol.

  Bath pryd bynnag y teimlwch fod eich egni wedi'i ddraenio neu'n “sownd”

  Gweld hefyd: 9 Ffordd I Gadael i Bethau Fynd Mewn Perthynas (+ Pryd i Beidio â Gadael Mynd)

  Un ffordd o wybod pryd mae'n amser cymryd bath ysbrydol yw cadw tabiau dyddiol ar eich corff egni cynnil. Pan fyddwch chi'n deffro yn y bore, neu efallai pan fyddwch chi'n gorffen eich gwaith am y dydd, cymerwch ychydig funudau i oedi a sylwi ar sut rydych chi'n teimlo.

  Ydych chi'n sylwi ar lawer o swrth, dicter, llid, neu efallai dristwch? Ydych chi'n profi unrhyw fân boenau corfforol anesboniadwy? Unwaith eto, gallai'r arwyddion hyn dynnu sylw at ynni sownd y mae angen ei lanhau. Ar y dyddiau hyn, gall bath ysbrydol fod o gymorth!

  Pryd mae'r amser gorau i gael bath ysbrydol?

  Mae hyn i fyny i chi yn llwyr, a phan fyddwch chi'n teimlo ei bod hi'n well i chi gymryd bath. Mae'n well gan lawer gymryd bath poeth cyn mynd i'r gwely, tra bod eraill yn mwynhau bath yn y bore, neu hyd yn oed yng nghanol y dydd. Credwch eich corff a'ch greddf!

  Wedi dweud hynny, mae manteision i gymryd bath poeth cyn mynd i'r gwely! Codigall tymheredd eich corff cyn i chi fynd i gysgu eich helpu i syrthio i gysgu'n gyflymach.

  Manteision bath ysbrydol

  Felly pam, yn union, y dylech chi gymryd bath ysbrydol? Yn wir, mae gan faddonau ysbrydol fanteision di-rif! Byddwn yn disgrifio rhai ohonynt isod.

  1. Rhyddhau tocsinau o'r corff

  Gall mwydo halen helpu i dynnu tocsinau allan o'r corff – heb i chi orfod sipian dadwenwyno byth diod, os nad dyna'ch cwpanaid o de. Ar ôl cymryd bath halen am o leiaf 20 munud, byddwch yn cerdded i ffwrdd gan deimlo ymdeimlad cynyddol o les corfforol cyffredinol.

  2. Yn glanhau'r corff egnïol

  Fel y soniasom yn gynharach, yr ysbrydol bydd gwahanol elfennau bath yn gweithio gyda'i gilydd i gael gwared ar egni negyddol, llonydd o'ch corff cynnil, a rhoi dirgryniadau ffres, cadarnhaol, heddychlon yn ei le. Mae halen yn chwarae rhan yn hyn, yn ogystal ag unrhyw grisialau y gallwch eu defnyddio. Yn ogystal, bydd arogl yr olewau hanfodol yn eich helpu i alw'r dirgryniadau positif yr hoffech eu teimlo i mewn.

  3. Yn lleddfu'r system nerfol

  Bydd eich crisialau ac aromatherapi yn ymuno yn ystod eich bath ysbrydol i dawelu nerfau blinedig, rhyddhau tristwch a dicter lle bo'n briodol, a'ch gadael yn teimlo wedi'ch adfywio. Bydd agweddau corfforol y bath hwn, yn ogystal, hefyd yn ymlacio'ch system nerfol: mae goleuadau meddal o'r canhwyllau ac amgylchedd hamddenol yn golygu llai o ysgogiad system nerfol,caniatáu i chi ddiffodd eich meddwl meddwl am ychydig.

  4. Yn darparu gofod tawel ar gyfer myfyrio a gosod bwriad

  Felly, os yw bath ysbrydol i fod i adael i chi ddiffodd y meddwl meddwl, felly pam fyddech chi'n defnyddio hwn fel amser i fyfyrio? Mae'r gwahaniaeth hwn yn bwysig: pan fyddwch chi'n ystyried bwriadau, rydych chi'n meithrin sgwrs rhwng eich calon a'ch hunan uwch.

  Dylai eich meddwl meddwl fod mor dawel â phosibl, a dyna pam mae gosod y llwyfan ar gyfer system nerfol hamddenol yn ffordd berffaith o freuddwydio bwriadau newydd! Mwy am hyn isod.

  I grynhoi

  I grynhoi, gallwch wella unrhyw ymarfer ysbrydol gyda bath poeth ymlaciol, ddwywaith y mis neu mor aml ag y teimlwch fod angen glanhau egni arnoch. . Pan fyddwch chi'n ymdrochi mewn halen, rydych chi'n rhyddhau tocsinau o'r corff corfforol a'r corff egni cynnil - heb sôn am yr amrywiol effeithiau glanhau ac adfywio y byddwch chi'n eu cael o'ch olewau a'ch crisialau hanfodol. Felly cydiwch yn eich offer ysbrydol, cerddoriaeth, a the poeth, a mwynhewch eich bath!

  Sean Robinson

  Mae Sean Robinson yn awdur angerddol ac yn geisiwr ysbrydol sy'n ymroddedig i archwilio byd amlochrog ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb dwfn mewn symbolau, mantras, dyfyniadau, perlysiau, a defodau, mae Sean yn ymchwilio i dapestri cyfoethog doethineb hynafol ac arferion cyfoes i arwain darllenwyr ar daith graff o hunanddarganfyddiad a thwf mewnol. Fel ymchwilydd ac ymarferydd brwd, mae Sean yn plethu ei wybodaeth am draddodiadau ysbrydol amrywiol, athroniaeth a seicoleg i gynnig persbectif unigryw sy'n atseinio gyda darllenwyr o bob cefndir. Trwy ei flog, mae Sean nid yn unig yn ymchwilio i ystyr ac arwyddocâd symbolau a defodau amrywiol ond hefyd yn darparu awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar gyfer integreiddio ysbrydolrwydd i fywyd bob dydd. Gydag arddull ysgrifennu gynnes a chyfnewidiol, nod Sean yw ysbrydoli darllenwyr i archwilio eu llwybr ysbrydol eu hunain a manteisio ar bŵer trawsnewidiol yr enaid. Boed hynny trwy archwilio dyfnderoedd dwfn mantras hynafol, ymgorffori dyfyniadau dyrchafol i gadarnhadau dyddiol, harneisio priodweddau iachau perlysiau, neu gymryd rhan mewn defodau trawsnewidiol, mae ysgrifau Sean yn darparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio dyfnhau eu cysylltiad ysbrydol a dod o hyd i heddwch a heddwch mewnol. cyflawniad.